0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Nyttig info till dig som ska köpa en filterluftrenare

 

De två viktigaste specifikaionerna

Filter

Rumsyta m²

Alla tillverkare skriver vilken rumsyta deras luftrenare passar till men vi vill göra dig uppmärksam på att denna specifikation inte räknas fram på samma sätt av alla tillverkare och därför kan bli lite missvisande.

 

För att visa skillnaden mellan olika tillverkares sätt att räkna fram rekommenderad rumsstorlek vill vi visa detta exempel:

 

Tillverkaren Coway har en luftrenare som heter Storm 1516D och de skriver att denna luftrenare passar i rum upp till 100m². CADR-värdet för denna luftrenare är 492m³/h. Tillverkaren Blueair har en luftrenare som heter Classic 405 som har ett liknande CADR-värde, 510m³/h, men Blueair skriver att deras luftrenare passar i ett rum på 40m². Alltså en hälften så stor yta mot vad Coway skriver om sin luftrenare med ett liknande luftflöde. Hur kommer det sig?

 

Jo, detta beror på att Blueair räknar** med att luften i rummet ska renas fem gånger i timmen för att uppnå maximal luftkvalitet medan Coway anser att två luftombyten i timmen räcker. Därför rekommenderar Coway sina luftrenare till dubbelt så stora rum (luftvolym) än vad Blueair gör. Detta skiljer även mellan andra tillverkare, inte bara Blueair och Coway, så det är viktigt att känna till när du ska välja en luftrenare.

 

Eftersom nya partiklar ständigt tillförs behöver man rena luften kontinuerligt för att hålla pollen, mögel, avgaser, rök, djurallergener, virus, bakterier etc borta. Ju fler gånger luften passerar filtret i luftrenaren desto renare blir luften i rummet.

 

Vi rekommenderar att du väljer en luftrenare som renar luften så många gånger som möjligt varje timme.

 

Vill du jämföra CADR-värdena på de luftrenare som vi säljer i våran webbshop så kan du se en översiktstabell över dessa längre ner på denna webbsida.

 

** Beräkning: Rummet yta (40m²) gånger takhöjd (2,4m) ger luftvolym på 96 m³ och luftrenarens CADR värde är 510. Rummets luftvolym delat med CADR blir 5,31 vilket är antal gånger luften renas i denna storlek på rum.

Kubikmeter

Luftvolym m³

Eftersom din luftrenare måste klara av att dra igenom all den luft som finns i ditt rum genom filtren för att fånga partiklar och gaser är det viktigt att titta på specifikationen som heter CADR (Clean Air Delivery Rate) eller luftflöde.

 

Värdet visar hur stor mängd luft som maskinen kan dra igenom filtret och rena under en viss tid. De flesta tillverkare visar värdet som kubikmeter i timmen (m³/h) medan andra använder värdet liter per sekund (l/h). Ju högre detta värde är desto effektivare är luftrenaren.

 

Många luftrenare med filter har flera fläktlägen och det påverkar så klart CADR-värdet uppåt eller neråt beroende på hur du ställer in din luftrenare. Det är sällan man kör sin luftrenare på maxfart någon längre tid eftersom det innebär att den låter mer. En del tillverkare skriver ut de olika CADR-värdena vid olika fläkthastigheter medan andra bara skriver ut det högsta möjliga värdet. Ha detta i åtanke när du jämför produkter.

Fler saker att jämföra

Filter

Filtertyp

Det är så klart viktigt att kolla att filtret i luftrenaren kan fånga alla de partiklar och ämnen som du vill bli av med.

 

Olika luftrenare har dessutom olika storlek på filtren vilket gör att de håller olika länge.

 

Vill du bli av med lukter och gaser behöver du en luftrenare med kolfilter. Ju starkare lukter eller mer rök och gaser du vill bli av med desto mer kol bör du se till att det finns i filtret. En del luftrenare har bara ett tunnare kolbeklätt filter medan andra har flera kilo små kolbitar som luften passerar.

 

Filtren i luftrenarna kan även ha andra egenskaper för att maximera reningseffekten. De kan  t.ex. vara elektrostatiskt laddade för att dra till sig partiklar eller de kan vara behandlade mot bakterier etc.

 

Läs om filtren i informationen för den luftrenare du tänkt köpa och titta även på priset på utbytesfilter så att du vet vad den löpande kostnaden att använda luftrenaren blir. Det är viktigt att inte slarva med byten av uttjänta filter.

Sensor

Sensorer

En del luftrenare har inbyggda partikelsensorer som känner av när halterna av partiklar (och ibland gaser) ökar eller minskar i luften i rummet.

 

Med hjälp av dessa sensorer kan luftrenarna ställas in så att de automatiskt ökar eller minskar hastigheten på fläkten för att bibehålla maximal rening.

 

Sensorer är absolut inget måste men kan vara bekvämt om du t.ex. har din luftrenare i köket eller i ett rum med öppen spis där det är bekvämt att luftrenaren ökar fläkthastigheten när man lagar mat eller eldar.

 

En del modeller med sensorer kan även skicka data till appar så att du kan se statusen på din inomhusluft i din smartphone eller surfplatta.

Funktioner

Funktioner

De flesta tillverkare har lagt till en rad funktioner i sina luftrenare för att göra dem lättare att använda.

 

Det kan vara funktioner som barnlås, nattläge, wifi-uppkopplingar, styrning via röstassistenter och appar, filterindikatorer, rörelse- eller ljussensorer med mera.

 

Alla luftrenarnas extrafunktioner står beskrivna på våra produktsidor eller i de broschyrer och manualer som du kan ladda hem på respektive produktsida.


CADR-översikt (vårt sortiment)

* tabellen är sorterad på kolumnen "Luftflöde m³/h (CADR)"
 

Produkt * Luftflöde m³/h (CADR) Luftflöde l/s Tillverkarens rekommenderade rumsstorlek m² Luftvolym i rekommenderad rumsstorlek Antal luftväxlingar per timme (ACPH) Lägsta ljudnivå dB(A) Energi förbrukning W
Förklaring av värdet i tabellen Den maximala volym luft som kan passera genom luftrenaren per timme. Det maximala antal liter luft som kan passera genom luftrenaren per sekund. Den största storleken på rum som tillverkaren rekommenderar att man använder luftrenaren i. Den volym luft som finns i den rekommenderade rumsstorleken vid en takhöjd på 2,4 m. Antal gånger som all luft i rummet, som tillverkaren rekommenderar att du har luftrenaren i, passerar genom luftrenaren. Ju högre värde desto effektivare luftrening. Ljudnivån vid det lägsta fläktläget. Ju lägre värde desto bättre, speciellt om du ska ha luftrenare i sovrummet. Energiförbrukning som angetts av tillverkaren
LightAir CellFlow Mini 100 28 20 48 2 20 1,5-3
Blueair Joy S 222 62 17 41 5 17 1,5-10
Blueair Sense+ 255 71 18 43 5 29 7-45
Coway Classic 1018F 264 73 55 132 2 22 38
Coway APM-1010DH 324 90 67 161 2 18 40-50
Winix Zero N 330 92 45 108 3 26 3-40
LIFA Air LA352 332 92 39 94 3,5 33 45
Coway AirMega AP-1220B 335 93 70 168 2 29 4,8-53
Blueair Classic 205 340 94 26 62 5 32 20-80
Blueair Classic 280i 340 94 26 62 5 32 20-80
Coway 1008CH 350 97 73 175 2 22 5-45
Coway 1008DH 350 97 73 175 2 21 47
LIFA Air LA502 450 125 54 130 3,5 34 1-60
Winix Zero 462 128 99 238 2 27 70
Coway Storm 1516D 492 137 100 240 2 22 45
Blueair Classic 405 510 142 40 96 5 32 15-90
Blueair Classic 480i 510 142 40 96 5 32 15-90
Coway AirMega AP-1515G 561 156 117 281 2 22 57
Blue Pure 221 590 164 50 120 5 31 30-61
Blueair Pro M 595 165 36 86 5 32 11-85
Blueair Classic 505 765 215 65 156 5 32 15-100
Blueair Pro L 1070 297 72 173 5 32 22-170
Blueair Classic 605 1087 302 72 173 5 32 15-100
Blueair Classic 680i 1087 302 72 173 5 32 15-100
Blueair Pro XL 1614 448 110 264 5 32 33-256