0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

LightAir Health+

En all-inclusive luftreningslösning för ren luft på företag, skolor och andra verksamheter

 

Ren luft bekymmersfritt

LightAir Health+ prenumeration är en serviceprodukt som minskar och oskadliggör luftburna virus samt ger ert företag eller skola ren och hälsosam luft, fri från luftföroreningar, utan krångligt ägarskap, administration eller underhåll.

Systemet består av två komponenter

 • högeffektiv luftrening 
 • virusbekämpning

Influensa, förkylningar och vinterkräksjuka minskar märkbart efter att denna lösning implementerats. Vi har flera exempel på kunder som kraftigt sänkt sin sjukfrånvaro och ökat sin produktivitet. Resultaten är så övertygande att vi erbjuder prenumerationen utan bindningstid. 

I prenumerationen ingår installation och all service och filterbyten.

Prenumerera så länge ni önskar

Som prenumeranter får ni luft fri från virus, damm, allergener, trafikföroreningar, mögel, bakterier och andra fina och ultrafina partiklar. Prenumerationen löper bara så länge ni själva önskar. Varje månad faktureras prenumerationsavgiften och faktureringen upphör sista dagen månaden efter prenumerationens uppsägning*.

LightAir luftrenare på ett kontor

Detta ingår i prenumerationen

Vi använder svenska LightAir's egenutvecklade luftrenare med CellFlow- och IonFlow-tekniker för att uppnå maximal luftrening.

1. LightAir CellFlow-tekniken ger

 • Effektiv luftrening i tre steg
  1. Grovt förfilter som fångar större partiklar och damm
  2. Jonisering
  3. Eco Precision™-filter för rening av fina och ultrafina partiklar

2. LightAir IonFlow-tekniken ger 

Vår lösning ger många fördelar: 

Hållbarhet över tid

Det patenterade EcoPrecision™-filtret är tillverkat av återvunnen skogsråvara. Det innebär en minskad plastförbrukning och att det till största delen är möjligt att återvinna. Filtret har också 18 månaders hållbarhet med full effektivitet av luftrening. Detta är tre gånger längre än traditionella filter som gradvis minskar i effektivitet och måste bytas redan efter 6 månader.

Tar bort 99,99% av föroreningar

EcoPrecision™ är framtaget för att leverera en rening på 99,99% av partiklar av storlek 0,1 mikron (PM0.1). Detta är tre gånger effektivare än traditionella lösningar på marknaden och personal och elever kommer att märka av detta genom ökad energinivå, mindre allergiska besvär och färre sjukdagar.

Lägre ljudnivå än andra lösningar

Ljudnivån på CellFlow-luftrenarna är så lågt som 31dB i normalt driftläge. Det är avsevärt lägre än det bakgrundsljud som normal finns på en arbetsplats eller skola. Vår lösning levererar luftrening utan att bidra med ljudföroreningar. Vid ett minskat luftflöde kan tekniken leverera ren luft med en ljudnivå på bara 23 db.

Vi behåller ägarskapet av utrustningen och gör hela jobbet
 • Installation
 • Drift och underhåll
 • Garantier
 • Finansiering
 • Administration

Ni får luft som är fri från
 • Virus
 • Trafikföroreningar
 • Damm
 • Partiklar från skrivare etc.
 • Pollen och andra allergener
 • Bakterier
 • Mögelsporer
 • andra luftburna partiklar

Bild: CellFlow i taket i ett kontorslandskap

Kontroll av er luftkvalitet

Vi kommer ut till er och mäter partikelhalterna i era lokaler och berättar vilka vinster ni kan göra genom att prenumerera på ren luft. Vi visar även hur effektivt partikelhalten minskar med luftrenare i lokalen.

Boka in ett besök direkt, ni har inget att förlora men mycket att vinna!

Intresseanmälan

Tack för din registrering! Vi återkommer till dig inom kort!

* Vissa skräddarsydda installationer har bindningstid (beror på komplexitet i installationen/lösningen) dock aldring längre än med tre månaders uppsägningtid.