0 Varukorg
Inköpslista
0 Varukorg

 

Så väljer du luftrenare

 

Tips inför ditt köp

Bild: tjej som gör tumme-upp

Att välja rätt luftrenare kan kännas svårt. Speciellt när de flesta luftrenare på marknaden faktiskt kan ta bort partiklar (damm, allergener, kemikalier, avgaser, bakterier, virus etc) ur luften. Olika modeller fungerar dock olika bra och på olika sätt vilket gör att dom passar olika bra i olika rum och vid olika besvär.

Här är lite information som kan vara bra att läsa inför ditt köp av luftrenare.

Storleken på rummet är viktigast

Det viktigaste att tänka på när du väljer luftrenare är storleken på rummet. Eftersom luftmängden blir större ju större rum du skall rena måste du välja en luftrenare som har kapacitet att rena det aktuella rummets luftvolym. Alla luftrenare har specifikationer där det står till vilken rumsstorlek de passar.

Luftrenare med filter kan man jämföra genom att mäta hur många gånger i timmen de cirkulerar all luft i rummet genom maskinen, dvs hur stort luftflöde maskinen klarar. Mät längden, bredden och höjden på ditt rum (i meter) och multiplicera dessa för att få fram ditt rums kubiska luftvolym. Denna siffra kan du sedan använda för att jämföra olika modeller (se en översikt över de filterluftrenare vi har i sortimentet här). Ett mått som ofta används är CADR = Clean Air Delivery Rate och det talar om hur mycket luft som renaren cikulerar vid olika fläktlägen. 

Luftrenare utan filter har oftast inga fläktar och därmed inget luftflöde i specifikationerna. Dessa använder andra tekniker för att avlägsna partiklarna ur luften t e x jonisering eller UV-ljus. I specifikationerna för dessa modeller står det hur stor yta/rum de kan rena. Elektrostatiska luftrenare kan avlägsna partiklar ända ner till PM0.007 storlek (mindre än vad som kan fångas i filter).

Olika typer av filter

Om du ska köpa en luftrenare med filter är det är vkitigt att jämföra olika modellers filteryta, ju större filteryta desto effektivare rening. Man bör också jämföra vilken typ av filter det sitter i maskinen, t ex vilken HEPA-klass de har. I modeller med kolfilter kan du också jämföra hur stor mängd aktivt kol de innerhåller, ju mer kol desto bättre. Större filter behöver dessutom bytas mer sällan än mindre. Filtren kan ha andra egenskaper; som att de är elektrostatiskt laddade för att dra till sig fler partiklar, de kan vara behandlade mot bakterier mm. Läs om filtren i produktinformationen för den luftrenare du tänkt köpa. 

Ljudvolym

Luftrenare med fläktar låter när de är i drift.  I specifikationerna till luftrenarna kan du se hur högt de låter mätt i dB(A). Skall du ha en luftrenare i ett sovrum är det viktigt att tänka på att luftrenaren inte stör din nattsömn. 

De allra tystaste luftrenarna är de som inte har någon fläkt, dvs filterfria luftrenare. Filterfria luftrenare använder elektrostatisk rening, UV-ljus eller jonisering för att ta bort partiklarna ur luften och eftersom de inte har några filter eller fläktar så är de väldigt tysta.

Rök, lukter eller kemikalier

Om du skall rena luften från rökpartiklar (cigarett- eller cigarrök, öppen spis, kamin, ljus, matlagning mm) eller lukter ska du välja en luftrenare med kolfilter.

Är du doftöverkänslig rekommenderar vi också en luftrenare med kolfilter. Produkter som som renar luften med fotoplasma eller UV-ljus (t.ex Biozone Basic-modellerna) är också bra mot rök och lukter. 

Effektivitet

Om det är viktigt att du snabbt kan rena luften i ett rum så är luftrenarens fläkt viktig. Ju starkare fläkt desto mer luft kan skickas genom filtren på kort tid. Luftrenare utan fläktar och filter renar luften lika bra över tid men de kan inte rena luften lika snabbt som en luftrenare där man kan vrida upp fläkthastigheten.

I ett hem är det ganska ovanligt att man har behov av att rena luften snabbt men det kan t.ex vara bra om man är rökare och vill få bort rök efter en cigarett snabbt eller om man använder en öppen spis och vill rena luften extra effektiv från rök justnär man eldar i den.

Företagsanpassade luftrenare

Om du behöver luftrenare till ett företag med stora rum/ytor där många människor befinner sig samtidigt, eller om ni har en verksamhet där det skapas mycket partiklar och/eller föroreningar, behöver du extra kraftfulla maskiner för att rena luften optimalt.

Sanering av mögel, rök, lukter, svamp, bakterier mm

Finns behovet att luftreningen även ska vara verksam för sanering av ytor, skrymslen och vrår fungerar fotokatalytiska luftrenare eller eller ozon-genererande maskiner bäst. Dessa produkter passar speciellt bra i soprum, på allämna toaletter, sjukhus, i källare, idrottsanläggningar etc. 

Luftrenare som använder ozon kan användas för att sanera inrökta lägenheter/rum eller för att få bort oönskad lukt i sommarstugor mm. Du kan hyra en ozonaggregat/saneringsmaskin av oss om du bara behöver den tillfälligt. Läs mer om sanering och hyra här

Produktförslag