Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Certifieringar för luftrenare

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och allergiförbundet, Svalanmärkning

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning.

Förbundets rekommendation, Svalanmärkningen, av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och Allergiförbundet utvecklat sin verksamhet för produktrekommendationer. Syftet är att medlemmarna ska känna sig hjälpta i sitt val av produkter.

Granskningsrådet ställer höga krav på luftrenare, något som resulterar i många kriterier som behöver uppfyllas. Bland annat ska luftflödet och avskiljningsgraden uppnå tillräckliga nivåer för att bidra till en hög reningseffekt av luften. Ljudvolymen får inte heller överstiga 30 decibel och dessutom ska alla beröringsytor på en luftrenare ska testat för nickelförekomst. Mer information om kriterierna för certifieringen finns på länkarna nedan.

Mer information www.astmaoallergiforbundet.se eller www.astmaoallergiforbundet.se/vart-arbete/om-svalanmarkningen/

AHAM logo

AHAM

The Association of Home Appliance Manufacturers

As the leading trade association for the home appliance industry, AHAM is committed to delivering value to consumers through leadership, education and advocacy. Since 1967, AHAM has tested products using an independent laboratory and reported the results in a searchable directory.

Testing through AHAM is not a market requirement. However, manufacturers who voluntarily join AHAM’s Verification Programs demonstrate a high level of commitment to earning and keeping consumers’ trust.

That’s because products verified through AHAM’s program provide consumer assurance that the products will perform according to manufacturers’ stated product claims.

More information, see this page http://ahamverifide.org/search-for-products/room-air-cleaners/ or this search archive page with all certified products.

ECARF Logo

ECARF Seal of Quality

The products and services we certify have been fully adapted to the needs of allergy sufferers. An independent advisory panel of 15 leading international scientists and technicians has developed the criteria we use to evaluate different product groups, such as creams, vacuum cleaners and hotels. They include threshold values and exclusion criteria that make an allergic reaction very unlikely. The criteria are regularly updated to reflect the latest scientific findings. A product receives the Seal when it can be proved through external audits (e.g. a TÜV audit) or studies that the criteria have been fulfilled.

More information about the seal can be found at www.ecarf-institute.org/en/seal and all certified products can be found in this database www.ecarf-siegel.org/en/

Energy Star logo

ENERGY STAR

ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment. EPA ensures that each product that earns the label is independently certified to deliver the quality, performance, and savings that consumers have come to expect. 

ENERGY STAR certified room air purifiers are 40% more energy-efficient than standard models.

The ENERGY STAR specification for room air purifiers measures energy efficiency by using a Clean Air Delivery Rate-to-Watt ratio. Clean Air Delivery Rate (CADR) is a measure of the amount of contaminant-free air delivered by the room air purifier. However, the US EPA does not endorse any manufacturer claims of healthier indoor air from the use of this product.

More information, see this page https://www.energystar.gov/ or go to this page www.energystar.gov/products/appliances/air_purifiers_cleaners where you can search for certified air purification products.

EMC logo

EMC

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Elektromagnetisk kompatibilitet, eller EMC, kan man även kalla elektromagnetisk förenlighet. Det är alltså frågan om samexistens, det ska vara möjligt att använda elektrisk utrustning tillsammans. Utrustning kan vara apparater eller fasta installationer.

EMC är ett tillstånd där olika utrustningar kan fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt, störa varandra. Det är ett kvalitetsbegrepp precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav man ställer på en produkt. Elektromagnetisk kompatibilitet är också ett krav reglerat med lag, förordning och föreskrift.

Historien bakom EMC är lika gammal som radiotekniken. Redan i radions barndom hade man problem med radiostörningar och radio och EMC har hängt ihop sedan dess. Med tiden har fler och fler störningsfenomen tillkommit och störningar kan även ta sig fram utmed ledningar - ledningsbundet.

Vissa ledningsbundna störningsfenomen ryms inom begreppet spänningskvalitet. God spänningskvalitet i elnät är ett medel för att ansluten elektrisk utrustning ska fungera.

Mer information om detta finns på www.elsakerhetsverket.se

x
Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa