Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Vilken luftrenare är bäst?

Svaret på den frågan är komplicerad då olika luftrenare fungerar på olika sätt och är olika bra för att lösa olika problem som kan uppstå med vår inomhusluft. 

"Det är alltid bättre att ha en luftrenare än att inte ha en"

Alla luftrenare renar luften från partiklar och det är därför alltid bättre att ha en luftrenare än att inte ha en om man vill upprätthålla en mer hälsosam inomhusmiljö. Olika luftrenare renar luften olika snabbt, olika bra/noggrannt och på olika sätt, men alla luftrenare gör att luften blir renare än om du inte har en luftrenare alls i rummet.

Luftrenare med filter

Dessa luftrenare driver luften genom filter med hjälp av fläktar. Hur stor mängd luft som dessa mekaniska luftrenare klarar av att rena beror på hur kraftig fläkten är, vilka filtertyper och hur stor fläkt/filtertyta som används i maskinen. Man man väljer modell främst utifrån rummets storlek och filtrets förmåga att fånga upp olika typer av partiklar.

Produkter med kolfilter är extra bra vid problem med rök, lukter och gaser. Har man inte dessa problem räcker det oftast med sk. partikelfilter som fångar upp pollen, damm, sporer, bakterier, allergener etc.

Det är mycket viktigt att byta filtren kontinuerligt i denna typ av luftrnare för att reningen skall fungera optimalt.

Specifikationer som är relevanta att jämföra mellan olika modeller:

  • Antal luftväxlingar per timme
  • CADR-värden (dvs den volym ren luft som framställs per minut)
  • Rätt dimension för rummets storlek
  • Typ av filter (material, storlek på filterytan, mängden kol i kolfilter, hur ofta skall filtren bytas etc)
  • Ljudnivå
  • Energiförbrukning

Filterfria luftrenare

Luftrenare utan filter använder jonisering, elektrostatisk rening och/eller fotokatalys (uv-ljus) för att rena luften från partiklar.

Filterfria luftrenare är effektiva på att rena luften från de allra minsta partiklarna som är farligast för vår hälsa. De avlägsnar pollen och andra allergener, virus, bakterier, förbränningspartiklar från trafik, braskaminer, stearin- eller värmeljus, matlagning etc från luften. Vid "normala" luftproblem är reningseffekten fullt jämförbar med en filtermaskin. Luftrenare med filter är dock att rekommendera vid svåra luftproblem såsom t.ex. kraftig rök och gaser.

Filterfria luftrenare är lätta att underhålla, tysta och mycket effektiva. 

Kan man lita på "Bäst i Test"-undersökningar gjorda av tidningar, institut etc?

Det finns många publicerade tester av luftrenare. Några företag som gjort tester på luftrenare är bland annat Råd & Rön, Testfakta, Konsumentmagasinet, Smarto och bäst-i-test.se. Dessa tester är ofta gjorda på uppdrag av tillverkare eller leverantörer och omfattar aldrig ALLA luftrenare som finns på marknaden utan innehåller ett urval av likvärdiga produkter som testföretaget eller beställaren av testen valt ut. Därför är en Bäst-i-test-utmärkelse inte alltid helt rättvis och säger inte alltid att den vinnande luftrenaren är den allra bästa som går att finna.

Självklart är den luftrenare som fått utmärkelsen i en specifik test bäst på just det som testats i den aktuella undersökningen, men det säger inget om hur luftrenarens kapacitet skulle bedömts i en annan sorts test eller under andra förhållanden än de som gällde för just den aktuella testen. Alltså kan de finnas minst lika bra luftrenare på marknaden som inte ingick i testen.

För att välja bäst luftrenare för dig eller ditt företag behöver du därför titta mer på vilka förhållanden som gäller i just din miljö för att sedan kunna titta på vilka luftrenare som finns på marknaden som kan lösa just dina problem eller förbättra din hälsa. Vi delar lite fler köpråd på denna länk.

Kan man lita på certifieringar av intresseorganisationer?

Det finns flera intresseorganisationer som arbetar med ämnen som relaterar till luftrenare. Några exempel är svenska Astma- och Allergiförbundet, europeiska ECARF och American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI). Flera av dessa organisationer har egna certifieringar av produkter.

Certifieringarna är bra men det är viktigt att veta att tillverkare som får sin produkt certifierad betalar för certifieringen som en typ av marknadsföring. Detta innebär att många tillverkare/märken inte har råd att få certifieringen men dessa tillverkare kanske ändå har minst lika bra produkter som de som nämns av det certifierande företaget.

En del organisationer väljer att inte certifiera vissa produkter baserat på vilken teknik de använder och dömer på så vis ut tekniker som man inte tycker om eller anser sig vara bra, vare sig de fungerar eller ej. Detta innebär att många produkter inte ens utvärderas av det certifierande företaget och därmed aldrig syns i deras listningar. 

För att avgöra om en certifiering är relevant vid ditt val av luftrenare är det viktigt att läsa den specifikation och information som finns om respektive certifiering. Om du inte vet om certifieringsspecifikationen överensstämmer med de behov du har kanske inte certifieringen är relevant alls utan du kan titta på produkter med andra tekniker eller specifikationer.

Exempel på logotyper från bäst i test certifieringar

Produkttips för hemmet

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa