Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Skadliga och allergiframkallande partiklar

Vår inomhusluft är full av luftburna partiklar. Det är fragment av material som damm från textilier eller papper, partiklar från förbränning eller från trafiken, sot, kolpulver från skrivare, gaser, pollen, virus, bakterier och mycket annat. Vår inomhusluft är ofta mer förorenad än vår utomhusluft. 

Definition av partiklar

Den engelska benämningen är "particulate matter" (PM), vilket betyder materia i form av partiklar och PM används för att klassificera storleken. Man definierar alltså partiklar i luften utifrån partiklarnas storlek. 

PM10 är partiklar som är mindre än 10 mikrometer (µm) i aerodynamisk diameter, PM2.5 är partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer.

En mikrometer (µm) är lika med en millimeter delad i tusen. En nanometer är en mikrometer delat i tusen.

Bild: partiklar

 

För att få ett hum om hur stora partiklar är kan man jämföra med ett hårstrå som är mellan 60-100 mikrometer (µm) tjockt.

Här nämns några exempel på partiklar som omger oss och deras storlek:

  • nanopartiklar, 0,1-50 nm (nanometer), motsvarar bland annat större gasmolekyler, mindre virus eller metallstoft
  • ultrafina partiklar, 50-100 nm, omfattar bland annat oljedimma, större virus, större metallstoft, förbränningspartiklar, tobaksrök
  • submikrona partiklar 100-1000 nm, omfattar bland annat förbränningspartiklar, bakterier, tobaksrök
  • grova partiklar, större än 1000 nm (1 µm), omfattar till exempel hushållsdamm, pollen och synlig smuts

De ultrafina partiklarna är så små att de passerar flimmerhåren i näsa och hals och hamnar långt ner i lungorna där de gör stor skada och orsakar cancer, astma, allergier, hjärt-, kärl- och andra sjukdomar.

Exempel på partikelstorlekar

Hälsoeffekter

Effekterna av att inandas partiklar har på senare tid studerats både på människor och djur. Vi vet idag att många av partiklarna är cancerogena. Föroreningar i vår inandningsluft ger allergier, cancer, astma, hjärtsjukdomar och kan leda till för tidig död.

Partiklarnas storlek har stor betydelse för hur långt ned i luftvägarna som partiklarna når vid inandning. Större partiklar stannar upp redan i näsan och halsen, utan att orsaka större hälsoproblem. Partiklar mindre än PM5 kan nå människans blodkärl. Studier har visat att PM2.5 kan bidra till att täppa igen artärerna och därigenom orsaka vaskulär inflammation och åderförkalkning.

Allergen är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. Djur, insekter, kvalster och mikroorganismer kan avge allergener. Många av de partiklar som bär med sig allergen är av sådan storlek att de kan vara luftburna under lång tid och på så vis påverka oss människor långt efter att källan avlägsnats.

Luftrenare tar bort partiklarna

En effektiv luftrenare eliminerar dessa partiklar, och gör inomhusluften ren och säker att andas. Du hittar mer information om inomhusluft och vilka besvär en  luftrenare avhjälper på den här sidan.

» Luftrenare utan filter

Dessa luftrenare använder jonisering, elektrostatisk rening, UV-lampor och/eller värme för att rena luften. De är tysta och lätta att underhålla.

» Luftrenare med filter

Dessa luftrenare använder olika typer av filter (HEPA-, kol- etc) för att rena inomhusluften mekaniskt.

» Mobila luftrenare

Detta är extra små och behändiga luftrenare som man kan ta med sig på resan, i bilen, husvagnen, båten, kontoret etc.

Produktförslag: Luftrenare för mindre rum

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa