0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

Sanering

5 produkter
Sanering

Sanera med ozon

Har du råkat ut för problem med lukter från mögel, rök, brand, stuglukt, sopor, husdjur eller liknande?

Då kan en ozonsanering vara lösningen på ditt problem!

Hos oss kan du både köpa eller hyra denna typ av produkter så att du kan göra röksanering, luktsanering, mögelsanering etc. själv i lugn och ro.

Med vanlig städning kan man sällan nå in i varje skrymsle och vrå. En saneringsmaskin fyller hela utrymmet med ozon och bryter ner beståndsdelar av lukterna på kemisk väg. 

Viktigt att veta om ozon

Saneringsmaskinerna som du ser ovan utsöndrar ozon.

Ozon en giftig och starkt oxiderande förening bestående av tre syreatomer. Ozon i större koncentrationer är giftigt och skadligt för människor och andra levande organismer och kan ge allvarliga bestående men. 

Irritation på slemhinnor, luftvägar och andningsorgan samt negativ påverkan på lungfunktionen, särskilt hos astmatiker, är kända symptom vid ozonexponering på människor. På grund av ozonets höga toxicitet, så har WHO utfärdat riktlinjer över maximal daglig ozonexponering. Koncentrationer på 100µg/m³ under en 8-timmarsperiod bör inte överstigas.

Ozon bryter ner och neutraliserar mögelsporer, bakterier och andra mindre organismer med sina starkt oxiderande egenskaper. Efter nedbrytnings- och oxidationsprocessen så försvinner även lukter eftersom mögelsporer och organismer neutraliserats och dött.

Människor och djur ska absolut inte ska vistas i det utrymme där ozonbehandling pågår. Även växter bör avlägsnas från rummet innan ozongeneratorn startas.

Ozongasen kan även bryta ner vissa textilier, metaller, plaster, gummi och andra organiska material så om du ska göra en ozonsanering bör du flytta ut saker som du är extra rädd om från rummet.