0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

Luftrenare mot virus och bakterier

Luftburna bakterier och virus kan orsaka sjukdomar och kan förvärra allergi- och astmasymptom. När någon pratar, nyser eller hostar fylls luften av små droppar som bl.a. innehåller virus och bakterier. Dessa droppar kallas för aerosoler. Det är inandningen av dessa mikroskopiska droppar som sprider smittsamma sjukdomar som till exempel covid-19, vinterkräksjuka, influensa och vanliga förkylningar.

 

Efter en hostning eller nysning kan aerosoler med virus stanna kvar i luften flera timmar och när ett virus väl landar på en yta kan de även överleva där.

 

Eftersom luftrenare tar bort de luftburna viruspartiklarna minskar risken för spridning av sjukdomar avsevärt om man har luftrenare i rummet. Minskad smittspridning innebär inte bara ett minskat personligt lidande. Det innebär även en stor ekonomisk vinst för hela samhället.

HEPA-filter fångar virus och bakterier

Bild: Filter-luftrenare från BlueairHEPA-filter har i flera decennier bevisats kunna kontrollera spridningen av luftburna partiklar och organismer som virus och bakterier. Viruspartiklarna sugs in i filtren och stannar kvar där.

 

Många professionella ingenjörsorganisationer rekommenderar HEPA-filter på sjukvårdsanläggningar för att eliminera mikrober och andra hälsofarliga partiklar. HEPA-filter kan filtrera bort åtminstone 99,97% av de luftburna partiklar som har en storlek av 0,3 mikrometer (µm) i diameter.

 

Luftrenare är ett komplement till ventilationen och renar luften som finns inne i ett rum från de partiklar som ventilationen har svårt att avlägsna.

 

För att filterluftrenaren ska ha maximal effekt måste dess kapacitet anpassas efter rummets storlek, antal människor och den verksamhet som bedrivs i rummet.

Joniserande luftrenare oskadliggör 97% av virus redan i luften

Bild: LifeAir Luftrenare som dödar influensavirusKarolinska Institutet har gjort forskningsstudier avseende LightAir IonFlow-teknologins effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober.

 

Studierna bevisar att tekniken effektivt reducerar viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 97% av virus redan i luften (virus upphör att vara smittsamma). 

 

Nu har även forskningsinstitutet IrsiCaixa genomfört tester och framlagt en rapport som påvisar att LightAirs teknologi IonFlow, i droppform på ytor, oskadliggör pseudovirus där man kopierat egenskaper hos SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2.

Luftrenare mot coronavirus/covid-19

Vi får många frågor om luftrenare och coronaviruset SARS-CoV-2. Dessa viruspartiklar liknar många tidigare kända virus som man har bevisat i åtskilliga tester att de går att avlägsna från luften med hjälp av luftrenare.

 

Ingen kan garantera att man inte blir smittad av Covid-19 om man använder luftrenare, men att luftrenare minskar antalet luftburna virus i det rum där de används är bevisat många gånger om. När virusmängden sjunker minskar risken för smitta avsevärt.

 

VirusFlera tillverkare har nu genomfört forskningsstudier på Covid-19 och delar resultaten av studierna på sina egna hemsidor så vill du veta ännu mer om detta så är vårt tips att besöka tillverkarnas webbsajter.

Studie: Minskad sjukfrånvaro på förskola med luftrenare

Bild: Skärmdump från nyhetsinslag på TV4 om AirRevival luftrenareKlicka här för att se nyhetsinslaget på TV4 där man berättar om förskolor i Göteborg som minskat sjukfrånvaron med upp till 50% efter att man satt in AirRevival-luftrenare i sina lokaler. 

 

Se nyhetsinslaget här

Luftrenare mot virus

Alla luftrenare i vårt sortiment tar bort virus och bakterier men de använder olika tekniker. Några fångar partiklarna i filter, andra använder jonisering, UV-ljus eller ozon för att avlägsna och oskadliggöra partiklarna. Vi har även starkare, professionella luftrenare i vårt sortiment och dessa rekommenderas på skolor, företag och andra platser där många människor samlas.

Här nedanför har vi valt ut några av våra luftrenare som är effektiva mot virus. 


Läs mer om luftrening