0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

Luftrenare renar luften från virus

Det är vetenskapligt bevisat

Att spridning av sjukdomsframkallande virus kostar samhället enorma pengar och resurser har blivit uppenbart för alla under covid-19, men ovälkomna virus har varit människans följeslagare genom hela historien och ständigt uppkommer det nya virusvarianter.

 

När en person som bär på virus eller bakterier pratar, nyser eller hostar fylls luften av små droppar som innehåller virus och bakterier. Dessa droppar kallas för aerosoler. Det är inandning av dessa mikroskopiska droppar som sprider sjukdomar som covid-19, vinterkräksjuka, influensa, RS-virus, mässling eller vanliga förkylningar.

Efter en hostning eller nysning kan aerosoler med virus stanna kvar i luften flera timmar och när ett virus landar på en yta kan viruset överleva där.

 

Smittspridning sker huvudsakligen i inomhusmiljö eftersom det är där vi tillbringar största delen av vår tid och eftersom avstånden till andra personer oftare är kortare där än utomhus, samtidigt som ventilationen är sämre.

Luftrenare tar bort de luftburna viruspartiklarna och därför minskar risken för spridning av sjukdomar avsevärt när man har luftrenare i rummet.

 

Många luftrenare recirkulerar luften genom filter och reducerar på så sätt mängden aerosoler i ett rum. Andra sätt att oskadliggöra smittämnen i luften är att använda UV-ljus, jonisering eller elektrostatiska luftrenare. Dessa tekniker kan inaktivera virus i luften utan att de behöver fångas in i filter.

Filter som fångar virus och bakterier

Bild: Filter-luftrenare från BlueairHEPA-klassade filter har i flera decennier bevisats kunna kontrollera spridningen av luftburna partiklar och organismer som virus och bakterier. Viruspartiklarna sugs in i filtren och stannar kvar där.

 

Många professionella ingenjörsorganisationer rekommenderar HEPA-filter på sjukvårdsanläggningar för att eliminera mikrober och andra hälsofarliga partiklar. HEPA-filter kan filtrera bort åtminstone 99,97% av de luftburna partiklar som har en storlek av 0,3 mikrometer (µm) i diameter och det finns HEPA-filter som klarar att fånga ännu mindre partiklar (H14, MERV etc).

 

Luftrenare fungerar som ett komplement till ventilation och renar luften inne i ett rum från de partiklar som ventilationen har svårt att avlägsna. För att filterluftrenaren ska ha maximal effekt bör de anpassas efter rummets storlek, antalet människor och den verksamhet som bedrivs i rummet.

Joniserande luftrenare oskadliggör virus i luften

Bild: LifeAir Luftrenare som dödar influensavirusKarolinska Institutet har gjort forskningsstudier på LightAir IonFlow-luftrenarnas effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober.

 

Dessa studier bevisar att luftrenarna reducerar viruskoncentrationen och dessuton oskadliggör 97% av virus redan när de befinner sig i luften (virus upphör att vara smittsamma). Man behöver alltså inte fånga viruset för att minska smittspridning med den här luftrenaren.

 

Även forskningsinstitutet IrsiCaixa har genomfört tester på LightAir IonFlow-luftrenarna och har lagt fram en rapport som påvisar att de oskadliggör pseudovirus, där man kopierat egenskaper hos SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2, i droppform på ytor.

 

 

Hjälper luftrenare mot coronavirus?

Vi får många frågor om luftrenare och coronaviruset SARS-CoV-2. Dessa viruspartiklar liknar många tidigare kända virus som man har bevisat i åtskilliga tester att de kan avlägsnas från luften med hjälp av luftrenare.

 

För covid-19 pekar mycket forskning mot att inandning är en dominerande smittväg i många inomhusmiljöer.

 

Ingen kan garantera att man inte blir smittad av Covid-19 om man använder luftrenare, men att luftrenare minskar antalet luftburna virus och andra aerosoler i det rum där de används är bevisat många gånger om. När virusmängden sjunker minskar risken för smitta avsevärt.

 

Att använda luftrenare är ofta ett bra, snabbare och enklare alternativ än att höja ventilationen. I kombination med munskydd, avstånd mellan personer och andra rekommendationer hjälper de till att minska risken för smitta av både covid och andra virus- och bakteriesjukdomar.

 

Studie:
Minskad sjukfrånvaro på förskola med elektrostatiska luftrenare

Bild: Skärmdump från nyhetsinslag på TV4 om AirRevival luftrenareKlicka här för att se nyhetsinslaget på TV4 där man berättar om förskolor i Göteborg som minskat sjukfrånvaron med upp till 50% efter att man satt in AirRevival-luftrenare i sina lokaler. 

 

Se TV4-nyhetsinslaget här

 

Virusstorlekar

 

Artikel från Svenska YLE:

Coronaviruset hänger ofta kvar i inomhusluften – forskare uppmanar oss att vrida upp luftkonditioneringen och att använda luftrenare

Uppdaterad 2022-01-28

Bild: skärmdump från animation på YLE sajt

https://svenska.yle.fi/a/7-10012085

 

Luftrenare mot virus

Här nedanför har vi valt ut några av våra luftrenare som är både effektiva mot virus och kan underlätta vid allergi- och astmasymptom som brukar bli extra besvärliga vid förkylningar och andra luftvägssjukdomar.

Notera att alla luftrenare i vårt sortiment kan ta bort virus och bakterier men de använder olika tekniker. Några fångar partiklarna i filter, andra använder jonisering, UV-ljus eller ozon för att avlägsna och oskadliggöra partiklarna. Vi har även professionella luftrenare som passar på sjukhus, kliniker, skolor, kontor och andra platser där många människor samlas och man behöver kraftfullare luftrening. Kontakta oss för mer information om luftrenare för denna typ av lokaler.


Läs mer


Din senast visade produkter