0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Att tänka på när du ska köpa en luftrenare

 

På denna sida går vi igenom vilka specifikationer som är viktigast att titta på när du jämför filterluftrenare. Ibland använder tillverkarna olika begrepp och data i sina specifikationer vilket kan göra det lite krångligt att jämföra olika luftrenare mot varandra. Här nedan reder vi ut begreppen och berättar vad du bör tänka på när du köper en filterluftrenare. Detta går vi igenom:

  1. Storleken på rummet och luftrenarens kapacitet i förhållande till den
  2. Filtertyper
  3. Ljudnivå
  4. Sensorer och andra funktioner

Den viktigaste specifikationen: CADR

Kubikmeter

Clean Air Delivery Rate

Eftersom din luftrenare måste klara av att dra igenom all luft som finns i ditt rum genom filtren för att fånga partiklar och gaser är det viktigt att titta på specifikationen som heter CADR (Clean Air Delivery Rate, definierat av AHAM). Måttet visar hur väl damm, pollen och rök, de tre vanligaste luftföroreningarna inomhus, renas från luften.

 

Värdet visar hur stor mängd luft som maskinen kan rena baserat på rumsytan. De flesta tillverkare visar värdet som kubikmeter i timmen (m³/h) men några tillverkare använder värdet liter per sekund (l/h). 

 

Ju högre CADR-värde, desto högre är luftrenarens totala kapacitet när det gäller att rena inomhusluften. 

 

Luftrenare med filter har flera fläktlägen och det påverkar så klart CADR-värdet uppåt eller neråt beroende på vilken fläkthastighet du väljer. Det är sällan man kör sin luftrenare på maxfart någon längre tid eftersom det innebär att den låter högt. De allra flesta tillverkare anger bara det högsta CADR-värdet i specifikationerna vilket är viktigt att tänka på om du tänkt köra luftrenaren på en lägre fläkthastighet då luftflödet blir lägre.

 

Längre ned på denna sida finns en tabell som vilka CADR-värden vi rekommenderar för olika storlekar på rum.

 

Värt att notera:
Tillverkare kan ibland uppge specifikationen luftflöde istället för CADR. Det görs t.ex. ofta på produkter som är kombinerade med kylfläktar och det blir lite missvisande när man pratar luftrening eftersom en del av luftflödet från dessa fläktar aldrig passerar genom filtren och därmed inte renas alls. En tillverkare av filterluftrenare bör alltid kunna uppge ett tydligt CADR-värde.

Filter

Rekommenderad rumsyta

Alla tillverkare skriver ut vilken rumsyta deras luftrenare rekommenderas att användas i. Vi vill göra dig uppmärksam på att denna specifikation inte räknas fram på samma sätt av de olika tillverkarna och specifikationen kan därför inte jämföras rakt av.

 

För att visa skillnaden mellan olika tillverkares sätt att räkna visar vi ett exempel här:

 

Tillverkaren Coway har en luftrenare som heter Storm 1516D som de skriver att den passar i rum upp till 100m². CADR-värdet för denna luftrenare är 492m³/h

 

Tillverkaren Blueair har en luftrenare som heter Classic 405 som har ett liknande CADR-värde, 510m³/h, men Blueair skriver att deras luftrenare passar i ett rum på 40m².

 

Blueair rekommenderar alltså att deras luftrenare bör används i ett hälften så stort rum som det Coway rekommenderar - trots att luftrenarna har nästan identiska CADR-värden. Hur kommer det sig?

 

Jo, det beror på att Blueair anser att luften i ett rum bör renas fem gånger i timmen* för att uppnå maximal luftkvalitet. Coway å andra sidan anser att två luftombyten i timmen räcker. Eftersom tillverkarna har olika uppfattning om hur många luftombyten som behövs för att hålla luften i ett rum ren så visar dom olika mått för m² i sina specifikationer.

 

Detta skiljer även mellan andra tillverkare (inte bara Blueair och Coway). Därför rekommenderar vi att du jämför CADR-värdet och inte tillverkarens rekommenderade rumsstorlek när du jämför olika märken mot varandra.

 

Eftersom nya partiklar ständigt tillförs behöver man rena luften kontinuerligt för att hålla pollen, mögel, avgaser, rök, djurallergener, virus, bakterier etc borta. Ju fler gånger luften passerar filtret i luftrenaren desto renare hålls luften i rummet över tid.

 

Vi rekommenderar våra kunder att välja en luftrenare som renar luften så många gånger som möjligt varje timme, helst fem gånger.

 

* Beräkning:
Rummets yta (40m²) gånger takhöjd (2,4m) ger luftvolym på 96 m³ och luftrenarens CADR värde är 510 m³/h. Rummets luftvolym delat med CADR blir 5,31 vilket är antal gånger luften renas i denna storlek på rum varje timme (ACPH, Air Changes Per Hour).

 

Våra rekommenderade CADR-värden för luftrenare med filter:

Vid nedanstående CADR renas luften i rummet fem gånger i timmen på högsta fläkthastigheten och ca. två gånger i timmen på lägsta fläkthastigheten. Väljer du en luftrenare med högre CADR i ett mindre rum kommer luften att rengöras oftare och snabbare.

Rumsstorlek (normal takhöjd på 2,4m) Välj en luftrenare med CADR-värde på Exempel på rum/miljö
1-20 m² 100-250 m³ Luftrenare för sovrum, barnkammare, tonårsrum, hemmakontor etc.
21-40 m² 250-500 m³ Luftrenare för vardagsrum, kök, stora sovrum, allrum, kontor etc.
41-75 m² 500-1000 m³ Luftrenare för stora vardagsrum, öppna planlösningar, klassrum etc.
>76 m² 1000- m³ Luftrenare för mycket stora rum, rum där många människor vistas samtidigt, skolor, företag etc.

Andra specifikationer och funktioner

Filter

Filtertyper

Det är viktigt att kolla att filtret som sitter i luftrenaren kan fånga de partiklar och ämnen som du vill bli av med. Olika luftrenare har olika stora filter vilket gör att de håller olika länge.

 

Vill du bli av med lukter och gaser behövs en luftrenare med kolfilter. Ju starkare lukter eller mer rök och gaser du vill bli av med desto mer kol bör du se till att det finns i filtret. En del luftrenare har bara ett tunnare kolbeklätt filter medan andra, mer effektiva luftrenare har flera kilo kolbitar (granulat) i filtren.

 

Filtren i luftrenarna kan även ha andra egenskaper för att maximera reningseffekten. De kan t.ex. vara elektrostatiskt laddade för att dra till sig partiklar eller de kan vara behandlade mot virus- och bakterietillväxt.

 

Läs om filtren i informationen för den luftrenare du tänkt köpa och titta även på priset på utbytesfilter så att du vet vad den löpande kostnaden att äga luftrenaren blir. Det är viktigt att byta uttjänta filter regelbundet.

Sensor

Sensorer

En del luftrenare har inbyggda partikelsensorer som känner av när halterna av partiklar (och ibland gaser) ökar eller minskar i luften i rummet.

 

Med hjälp av sensorerna kan luftrenarna ställas in så att de automatiskt ökar eller minskar hastigheten på fläkten för maximal rening.

 

Sensorer är absolut inget måste men  det kan vara smart att ha om du t.ex. har din luftrenare i köket eller i ett rum med öppen spis där det är bekvämt att luftrenaren ökar fläkthastigheten automatiskt när man lagar mat eller eldar.

 

En del modeller med sensorer kan skicka data till appar så att du kan se statusen på din inomhusluft i din smartphone eller surfplatta.

Funktioner

Funktioner

De flesta tillverkare har en rad olika funktioner i sina luftrenare.

 

Det kan vara barnlås, nattläge, wifi-uppkopplingar, fläktriktning, Bluetooth, styrning via röstassistenter och appar, filterindikatorer, rörelse- och ljussensorer med mera.

 

Alla luftrenare som vi säljer beskrivs noga på produktsidorna och i de broschyrer och manualer som du kan ladda hem på respektive produktsida.

 

Har du frågor om någon produkt är du alltid välkommen att kontakta oss. 


Översikt över våra filterluftrenare

CADR jämförelse 2021-12-01

* tabellen är sorterad på kolumnen "Luftflöde m³/h (CADR)" och visar de luftrenare som säljs i vår shop just nu.
 

Produkt * Luftflöde m³/h (CADR) Luftflöde l/s Tillverkarens rekommenderade rumsstorlek m² Luftvolym i rekommenderad rumsstorlek Antal luftväxlingar per timme (ACPH) Lägsta ljudnivå dB(A) Energi förbrukning W
Förklaring av värdet i tabellen Den maximala volym luft som kan passera genom luftrenaren per timme. Det maximala antal liter luft som kan passera genom luftrenaren per sekund.

Den största storleken på rum (mätt i kvadratmeter) som tillverkaren rekommenderar att man använder luftrenaren i.

Notera att tillverkarna inte räknar ut detta på samma sätt.

Den volym luft som finns i den rekommenderade rumsstorleken vid en takhöjd på 2,4 m.

Antal gånger som all luft i rummet, som tillverkaren rekommenderar att du har luftrenaren i, passerar genom luftrenaren (ACPH, Air Changes Per Hour).

Ju högre värde desto effektivare luftrening.

Ljudnivån vid det lägsta fläktläget. Ju lägre värde desto bättre, speciellt om du ska ha luftrenare i sovrummet. Energiförbrukning som angetts av tillverkaren
LightAir CellFlow Mini 100 28 20 48 2 20 1,5-3 W
Blueair Joy S 222 62 17 41 5 17 1,5-10 W
Blueair Sense+ 255 71 18 43 5 29 7-45 W
Coway Classic 1018F 264 73 55 132 2 22 38 W
Coway APMS-0815C 270 75 56 134 2 34 5-29 W
LIFA Air LA352 332 92 39 94 3,5 33 45 W
Coway AirMega AP-1220B 335 93 70 168 2 29 4,8-53 W
Blueair Classic 205 340 94 26 62 5 32 20-80 W
Blueair Classic 280i 340 94 26 62 5 32 20-80 W
Coway 1008CH 350 97 73 175 2 22 5-45 W
Coway 1008DH 350 97 73 175 2 21 47 W
Blueair Blue 3410 425 118 36 87 5 23 3-35 W
LIFA Air LA502 450 125 54 130 3,5 34 1-60 W
Blueair HealthProtect 7440i 475  132 98 91 5 25 9-43 W
Blueair HealthProtect 7470i 475 132 98 91 5 25 9-43 W
Coway Storm 1516D 492 137 100 240 2 22 45 W
Blueair Classic 405 510 142 40 96 5 32 15-90 W
Blueair Classic 480i 510 142 40 96 5 32 15-90 W
Coway AirMega AP-1515G 561 156 117 281 2 22 57 W
Blue Pure 221 590 164 50 120 5 31 30-61 W
Blueair Pro M 595 165 36 86 5 32 11-85 W
Blueair HealthProtect 7740i 735 204 62 149 5 27 9-72 W
Blueair HealthProtect 7770i 735 204 62 149 5 27 9-72 W
Blueair Classic 505 765 215 65 156 5 32 15-100 W
LightAir CellFlow Pro900 950 264 80 192 5 23 15-70 W
Blueair Pro L 1070 297 72 173 5 32 22-170 W
Blueair Classic 605 1087 302 72 173 5 32 15-100 W
Blueair Classic 680i 1087 302 72 173 5 32 15-100 W
Blueair Pro XL 1614 448 110 264 5 32 33-256 W

 

 

Läs mer om luftrenare och luftrening