0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Att tänka på när du ska köpa en filterluftrenare

 

På denna sida berättar vi vilka specifikationer som är viktiga att titta på när du jämför luftrenare som använder filter för att rena luften. Tillverkarna av luftrenare använder ibland olika data i sina specifikationer vilket gör det svårt att jämföra modellerna mot varandra. Här reder vi ut några av begreppen du bör känna till när du ska köpa en filterbaserad luftrenare.

De två viktigaste begreppen:

Kubikmeter

Clean Air Delivery Rate i m³

Eftersom din luftrenare måste klara av att dra igenom all luft som finns i ditt rum genom filtren för att fånga partiklar och gaser är det viktigt att titta på specifikationen som heter CADR (Clean Air Delivery Rate). Måttet visar hur väl damm, pollen och rök, de tre vanligaste luftföroreningarna inomhus, renas från luften.

 

Värdet visar hur stor mängd luft som maskinen kan rena baserat på rumsytan. De flesta tillverkare visar värdet som kubikmeter i timmen (m³/h) men några tillverkare använder värdet liter per sekund (l/h). 

 

Ju högre CADR-värde, desto högre är luftrenarens totala kapacitet när det gäller att rena inomhusluften.

 

Luftrenare med filter har flera fläktlägen och det påverkar så klart CADR-värdet uppåt eller neråt beroende på vilken fläkthastighet du väljer. Det är sällan man kör sin luftrenare på maxfart någon längre tid eftersom det innebär att den låter högt. De allra flesta tillverkare anger bara det högsta CADR-värdet i specifikationerna.

 

Längre ned på denna sida finns en tabell som vilka CADR-värden vi rekommenderar för olika storlekar på rum.

 

Värt att notera:
Tillverkare kan ibland uppge specifikationen luftflöde istället för CADR. Det görs t.ex. ofta på produkter som är kombinerade med kylfläktar och det blir lite missvisande när man pratar luftrening eftersom en del av luftflödet i fläkten aldrig passerar filtren och därmed inte renas. En tillverkare av filterluftrenare bör alltid kunna uppge ett tydligt CADR-värde.

Filter

Rumsyta i m²

Alla tillverkare skriver ut vilken rumsyta deras luftrenare rekommenderas att användas i. Vi vill göra dig uppmärksam på att denna specifikation inte räknas ut på samma sätt av alla tillverkare och därför inte kan jämföras rakt av.

 

För att visa skillnaden mellan olika tillverkares sätt att räkna visar vi ett exempel här:

 

Tillverkaren Coway har en luftrenare som heter Storm 1516D som de skriver att den passar i rum upp till 100m². CADR-värdet för denna luftrenare är 492m³/h

 

Tillverkaren Blueair har en luftrenare som heter Classic 405 som har ett liknande CADR-värde, 510m³/h, men Blueair skriver att deras luftrenare passar i ett rum på 40m².

 

Blueair rekommenderar alltså att deras luftrenare bör används i ett hälften så stort rum som det Coway rekommenderar - trots att luftrenarna har nästan identiska CADR-värden på produkterna. Hur kommer det sig?

 

Jo, det beror på att Blueair anser att luften i ett rum bör renas fem gånger i timmen* för att uppnå maximal luftkvalitet. Coway anser att två luftombyten i timmen räcker. Eftersom tillverkarna har olika uppfattning om hur många luftombyten som behövs för att hålla luften i ett rum ren så visar dom olika mått för m² i sina specifikationer. Detta skiljer även mellan andra tillverkare (inte bara Blueair och Coway). Därför rekommenderar vi att du jämför CADR-värdet och inte tillverkarens rekommenderade rumsstorlek när du jämför olika märken mot varandra.

 

Eftersom nya partiklar ständigt tillförs behöver man rena luften kontinuerligt för att hålla pollen, mögel, avgaser, rök, djurallergener, virus, bakterier etc borta. Ju fler gånger luften passerar filtret i luftrenaren desto renare hålls luften i rummet över tid.

 

Vi rekommenderar våra kunder att välja en luftrenare som renar luften så många gånger som möjligt varje timme.

 

Du kan jämföra CADR-värdena på de luftrenare som vi säljer i den här webbshopen i tabellen längst ner på denna webbsida.

 

* Beräkning: Rummet yta (40m²) gånger takhöjd (2,4m) ger luftvolym på 96 m³ och luftrenarens CADR värde är 510 m³/h. Rummets luftvolym delat med CADR blir 5,31 vilket är antal gånger luften renas i denna storlek på rum varje timme (detta värde kallas ACPH, Air Changes Per Hour).

 

Vi rekommenderar dessa CADR-värden:

Med våra rekommenderade CADR-värden renas luften i rummet fem gånger i timmen på högsta fläkthastigheten och ca. två gånger i timmen på lägsta fläkthastigheten. Ju högre CADR-värde, desto högre är luftrenarens totala kapacitet när det gäller att rena inomhusluften.

Rumsstorlek: Välj en luftrenare med CADR-värde på: Exempel på rum/miljö:
1-20 m² 100-250 m³ Sovrum, barnkammare, tonårsrum, hemmakontor etc.
21-40 m² 250-500 m³ Vardagsrum, kök, stora sovrum, allrum, kontor etc.
41-75 m² 500-1000 m³ Stora vardagsrum, öppna planlösningar, klassrum etc.
>76 m² 1000- m³ Mycket stora rum, rum där många människor vistas samtidigt, skolor, företag etc.

Andra specifikationer och funktioner

Filter

Filtertyp

Det är viktigt att kolla att filtret i luftrenaren kan fånga de partiklar och ämnen som du vill bli av med. Olika luftrenare har även olika storlek på filtren vilket gör att de håller olika länge.

 

Vill du bli av med lukter och gaser behöver du en luftrenare med kolfilter. Ju starkare lukter eller mer rök och gaser du vill bli av med desto mer kol bör du se till att det finns i filtret. En del luftrenare har bara ett tunnare kolbeklätt filter medan andra har flera kilo små kolbitar som luften passerar.

 

Filtren i luftrenarna kan även ha andra egenskaper för att maximera reningseffekten. De kan t.ex. vara elektrostatiskt laddade för att dra till sig partiklar eller de kan vara behandlade mot bakterier.

 

Läs om filtren i informationen för den luftrenare du tänkt köpa och titta även på priset på utbytesfilter så att du vet vad den löpande kostnaden att använda luftrenaren blir. Det är viktigt att inte slarva med byten av uttjänta filter.

Sensor

Sensorer

En del luftrenare har inbyggda partikelsensorer som känner av när halterna av partiklar (och ibland gaser) ökar eller minskar i luften i rummet.

 

Med hjälp av sensorerna kan luftrenarna ställas in så att de automatiskt ökar eller minskar hastigheten på fläkten för maximal rening.

 

Sensorer är absolut inget måste men  det kan vara smart att ha om du t.ex. har din luftrenare i köket eller i ett rum med öppen spis där det är bekvämt att luftrenaren ökar fläkthastigheten automatiskt när man lagar mat eller eldar.

 

En del modeller med sensorer kan skicka data till appar så att du kan se statusen på din inomhusluft i din smartphone eller surfplatta.

Funktioner

Funktioner

De flesta tillverkare har en rad olika funktioner i sina luftrenare.

 

Det kan vara barnlås, nattläge, wifi-uppkopplingar, fläktriktning, Bluetooth, styrning via röstassistenter och appar, filterindikatorer, rörelse- och ljussensorer med mera.

 

Alla luftrenare som vi säljer beskrivs noga på produktsidorna och i de broschyrer och manualer som du kan ladda hem på respektive produktsida.

 

Har du frågor om någon produkt är du alltid välkommen att kontakta oss. 


Clean Air Delivery Rate översikt

(CADR jämförelse för vårt sortiment, 2021-03-01)

* tabellen är sorterad på kolumnen "Luftflöde m³/h (CADR) och visar de luftrenare som finns i vår shop just nu.
 

Produkt * Luftflöde m³/h (CADR) Luftflöde l/s Tillverkarens rekommenderade rumsstorlek m² Luftvolym i rekommenderad rumsstorlek Antal luftväxlingar per timme (ACPH) Lägsta ljudnivå dB(A) Energi förbrukning W
Förklaring av värdet i tabellen Den maximala volym luft som kan passera genom luftrenaren per timme. Det maximala antal liter luft som kan passera genom luftrenaren per sekund. Den största storleken på rum (mätt i kvadratmeter) som tillverkaren rekommenderar att man använder luftrenaren i. Den volym luft som finns i den rekommenderade rumsstorleken vid en takhöjd på 2,4 m.

Antal gånger som all luft i rummet, som tillverkaren rekommenderar att du har luftrenaren i, passerar genom luftrenaren (ACPH, Air Changes Per Hour).

Ju högre värde desto effektivare luftrening.

Ljudnivån vid det lägsta fläktläget. Ju lägre värde desto bättre, speciellt om du ska ha luftrenare i sovrummet. Energiförbrukning som angetts av tillverkaren
LightAir CellFlow Mini 100 28 20 48 2 20 1,5-3 W
Blueair Joy S 222 62 17 41 5 17 1,5-10 W
Blueair Sense+ 255 71 18 43 5 29 7-45 W
Coway Classic 1018F 264 73 55 132 2 22 38 W
Coway APMS-0815C 270 75 56 134 2 34 5-29 W
LIFA Air LA352 332 92 39 94 3,5 33 45 W
Coway AirMega AP-1220B 335 93 70 168 2 29 4,8-53 W
Blueair Classic 205 340 94 26 62 5 32 20-80 W
Blueair Classic 280i 340 94 26 62 5 32 20-80 W
Coway 1008CH 350 97 73 175 2 22 5-45 W
Coway 1008DH 350 97 73 175 2 21 47 W
Blueair Blue 3410 425 118 36 87 5 23 3-35 W
LIFA Air LA502 450 125 54 130 3,5 34 1-60 W
Blueair HealthProtect 7440i 475  132 98 91 5 25 9-43 W
Blueair HealthProtect 7470i 475 132 98 91 5 25 9-43 W
Coway Storm 1516D 492 137 100 240 2 22 45 W
Blueair Classic 405 510 142 40 96 5 32 15-90 W
Blueair Classic 480i 510 142 40 96 5 32 15-90 W
Coway AirMega AP-1515G 561 156 117 281 2 22 57 W
Blue Pure 221 590 164 50 120 5 31 30-61 W
Blueair Pro M 595 165 36 86 5 32 11-85 W
Blueair HealthProtect 7740i 735 204 62 149 5 27 9-72 W
Blueair HealthProtect 7770i 735 204 62 149 5 27 9-72 W
Blueair Classic 505 765 215 65 156 5 32 15-100 W
LightAir CellFlow Pro900 950 264 80 192 5 23 15-70 W
Blueair Pro L 1070 297 72 173 5 32 22-170 W
Blueair Classic 605 1087 302 72 173 5 32 15-100 W
Blueair Classic 680i 1087 302 72 173 5 32 15-100 W
Blueair Pro XL 1614 448 110 264 5 32 33-256 W

 

 

Läs mer