0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Bra att veta när du ska köpa en luftrenare med filter

 

I denna artikel får du lära dig vilka specifikationer som är viktigast att titta på när du jämför olika filterluftrenare.

 

Ibland använder tillverkarna olika begrepp och data i sina specifikationer vilket kan göra det lite krångligt att jämföra olika luftrenares prestanda mot varandra. Till exempel så räknar tillverkarna olika när de anger hur stora rum som luftrenarna klarar av att rena.

 

Här reder vi ut begreppen! Detta går vi igenom i denna artikel:

 1. Luftrenarens kapacitet i förhållande till storleken på rummet
 2. Filtertyper och HEPA/MERV-klassificering
 3. Ljudnivåer
 4. Aktivt kol - mängd och varför det spelar roll
 5. Chassiutformning
 6. Sensorer, wifi och andra funktioner

olika luftombyten per timme

En av de absolut viktigaste specifikationerna att titta på när du ska köpa en luftrenare som använder filter är något som heter CADR - Clean Air Delivery Rate.

Vad är Clean Air Delivery Rate?

En filterluftrenare måste klara av att dra igenom all luft som finns i rummet genom filtren för att fånga luftföroreningarna. En luftrenares CADR-värde visar luftrenarens förmåga att ta bort pollen, tobaksrök och damm (de tre vanligaste luftföroreningarna inomhus). Specifikationen har tagits fram av av AHAM.

 

CADR-värdet visar hur stor mängd luft som maskinen kan rena per timme och värdet visas som kubikmeter i timmen (m³/h).

 

Ju högre CADR-värde, desto högre är luftrenarens kapacitet att rena luften. 

 

Luftrenare med filter har flera fläktlägen och det påverkar CADR-värdet, uppåt eller neråt, beroende på vilken fläkthastighet du väljer. Det är sällan man kör sin luftrenare på maxfart någon längre tid eftersom det innebär att fläkten låter väldigt högt. De allra flesta tillverkare anger bara det högsta möjliga CADR-värdet i specifikationerna och det är viktigt att ha i åtanke eftersom du antagligen kommer att köra luftrenaren på lägre fläkthastigheter där CADR blir lite lägre.

 

Det är smart att överdimensionera sin filterluftrenare så att man får hög CADR även på lägre fläktlägen.

 

Värt att notera:
En del tillverkare visar bara specifikationen luftflöde istället för CADR. Det görs t.ex. på luftrenare som är kombinerade med fläktar och detta blir missvisande när man pratar luftrening eftersom en del av luftflödet från fläktarna inte passerar genom filtren och därmed inte renas. Vi anser att en seriös tillverkare av luftrenare alltid ska kunna uppge ett tydligt CADR-värde och inte bara luftflödet.

Rekommenderad rumsyta & CADR

Tillverkarna skriver vilken rumsyta dom rekommenderar att deras luftrenare ska användas i. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att denna specifikation inte räknas fram på samma sätt av de olika tillverkarna och specifikationen kan därför inte jämföras rakt av.

 

För att visa skillnaden mellan olika tillverkares sätt att räkna ger vi dig ett exempel:

 

Tillverkaren Coway har en luftrenare som heter Storm 1516D som dom skriver att den passar i rum upp till 100m². CADR-värdet för denna luftrenare är 492m³/h.

 

Tillverkaren Blueair har en luftrenare som heter Classic 405 som har ett liknande CADR-värde, 510m³/h, men Blueair skriver att deras luftrenare passar i ett rum på bara 40m².

 

Blueair rekommenderar alltså att deras luftrenare passar i ett hälften så stort rum som det Coway rekommenderar - trots att luftrenarna har nästan identisk luftreningskapacitet. Hur kommer det sig?

 

Jo, det beror på att Blueair anser att luften i ett rum bör renas fem gånger i timmen för att uppnå maximal luftkvalitet. Coway å sin sida anser att två luftombyten i timmen räcker. Eftersom tillverkarna har olika uppfattning om hur många luftombyten som behövs för att hålla luften i ett rum ren så anger dom olika mått på rumsstorlekarna (m²) i sina specifikationer trots att maskinerna har samma kapacitet.**

 

Dessa beräkningar skiljer även mellan andra tillverkare (inte bara Blueair och Coway) och därför rekommenderar vi att du jämför CADR-värdet och inte den rekommenderade rumsstorleken när du jämför olika luftrenare mot varandra.

 

** Beräkning:
Rummets yta (40m²) gånger takhöjd (2,4m) ger luftvolym på 96 m³ och luftrenarens CADR värde är 510 m³/h. Rummets luftvolym delat med CADR blir 5,31 vilket är antal gånger luften renas i denna storlek på rum varje timme (detta värde kallas ACPH, Air Changes Per Hour).

Eftersom nya partiklar ständigt tillförs behöver man rena luften kontinuerligt för att hålla pollen, mögel, avgaser, rök, djurallergener, virus, bakterier etc borta. Ju fler gånger luften passerar filtret i luftrenaren desto renare hålls luften i rummet över tid.

 

Vi rekommenderar dig att välja en luftrenare som renar luften så många gånger som möjligt varje timme även på lägre fläkthastigheter.

 

Rekommenderade CADR-värden

I tabellen visar vi vid vilka CADR-värden som luften i rummet renas fem gånger i timmen på högsta fläkthastigheten och ca. två gånger i timmen på lägsta fläkthastigheten. Denna information kan du använda för att hitta en filterluftrenare som är anpassad för den storlek som rummet har där du ska använda luftrenaren.

Rummets storlek (takhöjd 2,4m) Välj en luftrenare med CADR-värde på Exempel på rum/miljö
1-20 m² 100-250 m³ Luftrenare för sovrum, barnkammare, tonårsrum, hemmakontor etc.
21-40 m² 250-500 m³ Luftrenare för vardagsrum, kök, stora sovrum, allrum, kontor etc.
41-75 m² 500-1000 m³ Luftrenare för stora vardagsrum, öppna planlösningar, klassrum etc.
>76 m² 1000- m³ Luftrenare för mycket stora rum, rum med väldigt hög takhöjd, rum där många människor vistas samtidigt, skolor, företag etc.

 

Andra specifikationer och funktioner att titta på

Filter

Filtertyper

Det är viktigt att filtret som sitter i luftrenaren kan fånga de partiklar eller andra ämnen som du vill bli av med. Olika luftrenare har olika stor filteryta vilket gör att de håller olika länge och kostar olika mycket. Ju större filteryta desto längre tid räcker filtret.

 

Vill du bli av med lukter och gaser behövs kolfilter.* Ju starkare lukter eller mer rök och gaser du vill bli av med desto mer aktivt kol bör du se till att det finns i filtret. En del luftrenare har bara ett tunnare kolbeklätt tygfilter medan andra, riktigt avancerade luftrenare, har flera kilo kolbitar (granulat) i filtren. Läs mer om kolfilter längre ner på sidan.

 

Filtren i luftrenarna kan även ha andra egenskaper. De kan t.ex. vara elektrostatiskt laddade för att dra till sig partiklar effektivare och de kan vara behandlade mot virus- och bakterietillväxt. Filtren märks med olika HEPA- och MERV-klasser beroende på hur små partiklar de kan fånga.

 

Läs om filtren i informationen för den luftrenare du tänkt köpa och titta även på priset på utbytesfilter så att du vet vad den löpande kostnaden att äga luftrenaren blir. Det är viktigt att byta uttjänta filter regelbundet.

Sensor

Sensorer

En del luftrenare har inbyggda partikelsensorer som känner av när halterna av partiklar och/eller gaser ökar eller minskar i luften i rummet.

 

Med hjälp av sensorerna kan luftrenarna ställas in så att de automatiskt ökar eller minskar hastigheten på fläkten för optimal rening.

 

Sensorer är absolut inget måste men  det kan vara skönt att ha om du t.ex. har din luftrenare i köket eller i ett rum med öppen spis där det är bekvämt att luftrenaren ökar fläkthastigheten automatiskt när man lagar mat eller eldar.

 

En del modeller med sensorer kan skicka data till appar så att du kan se statusen på din inomhusluft i din smartphone eller surfplatta. 

 

Det finns även luftrenare som, utöver partikelsensorer, även mäter temperatur och luftfuktighet.

Funktioner

Andra funktioner

De flesta tillverkare har en rad extra funktioner i sina luftrenare som är unika för just den tillverkaren eller modellen.

 

Det kan vara barnlås, nattlägen, wifi-uppkopplingar, fläktriktning, Bluetooth, styrning via röstassistenter och appar, rörelse- och ljussensorer med mera.

 

Många av extrafunktionerna och finesserna är inte alls nödvändiga för att luften ska bli maximalt renad utan är snarare tillägg som är "roliga att ha".

 

Om dessa extra funktioner är värda att ha, och betala extra för, är ofta en smaksak. 

 

Har du frågor om funktionerna i någon produkt i vårt sortiment är du alltid välkommen att kontakta oss

 

Olika HEPA-filterklasser

Ett High Efficiency Particulate Air Filter (HEPA-filter) är ett luftfilter som filtrerar bort och fångar luftburna partiklar. Beroende på vilken klass filtret har filtrerar det olika många och olika stora partiklar.

 

 • HEPA12 fångar 99,6% av MPPS (Most Penetrating Particle Size: 0,3 mikron)
 • HEPA13 fångar 99.95%
 • HEPA14 fångar 99.995%

Idag finns det även andra filter som klarar att rena luften från partiklar lika effektivt som HEPA-filter trots att dom inte bär det namnet (t.ex. LightAir EcoPrecision-filter). Detta kan vara värt att känna till vid val av luftreningsmetod. Läs informationen om filtren som sitter i luftrenaren noga innan du beställer och titta även på filtrens MERV-klass.

Hur många partiklar finns kvar efter att luften passerat HEPA-filtret?
Antal partiklar per liter luft * Kvar efter H12-filter (99,50%) Kvar efter H13-filter (99,95%) Kvar efter H14-filter (99,995%)
1 000 000 5 000 500 5
* Mängden partiklar som finns i luften varierar så klart från rum till rum och beror på verksamheten i rummet men det är vanligt att luften innehåller omkring 1 miljon partiklar (i varierande storlek PM2.5, PM10, PM1, PM0.3, PM0.1 etc) per liter luft eller mer.

De flesta luftrenare som är tänkta att användas i hemmiljöer har H12 eller möjligen H13-filter. Om man ska använda luftrenare i medicinska miljöer bör man välja luftrenare med H14-filter och/eller luftrening som kombinerar flera olika tekniker.

MERV-klasser

Luftkvalitetsexperter talar ofta om "MERV" när de diskuterar effektiviteten hos olika luftfilter när det gäller att fånga en viss klass av luftburna fasta partiklar.

 

MERV står för "Minimum Efficiency Reporting Value".


MERV-klassade luftfilter är designade för att fånga partiklar mellan 0,03 och 10 mikron i diameter. 

För att lättare kunna välja de luftfilter som är rätt för specifika problem och behov kan man titta på filtrens MERV-klassning.


Nedan ser du ASHRAE's officiella MERV-klassificeringar

 

 • MERV betyg 1-4:
  kan fånga in pollen, dammkvalster, mattfibrer, damm/sågspån.

 • MERV betyg 5-8:
  allt ovan plus mögelsporer, ludd och betongdamm.

 • MERV betyg 9-12:
  allt ovanstående plus blydamm, legionella, koldamm och partiklar från luftfuktare/nebulisator.

 • MERV-betyg 13-16:
  allt ovanstående plus tobaksrök, bakterier, bilavgaser, insekticidpulver, kosmetikdamm, nyspartiklar, bläckångor från kopiatorer och mjäll från husdjur.

 • MERV-klassning 17-20:
  alla ovanstående plus viruspartiklar och bärarpartiklar, salt, kol- och radondamm, mikroallergener och förbränningsrök.

Både filtertyp och chassidesign spelar roll

För att marknadsföra en luftrenare som HEPA behöver den bara innehålla HEPA-papper (det papper som används för att konstruera ett HEPA-filter). Huruvida luftrenarens totala reningseffektivitet uppfyller HEPA-kraven är en annan historia. Faktum är att de flesta HEPA-luftrenare inte ens testas för total effektivitet.

 

En avgörande faktor när det gäller reningseffektivitet är läckage. Trots den höga effektiviteten hos många HEPA-filter är själva chassidesignen på många luftrenare inte lufttäta. Detta innebär att smutsig luft passerar runt HEPA-filtret (genom små öppningar, sprickor och utrymmen runt filtrets ram eller mellan ramen och chassit) och därmed aldrig renas.

 

Så även om många luftrenare hävdar att deras HEPA-filter tar bort nästan 100% av partiklarna från luften som passerar genom dem, så berättar det bara en del av historien. I vissa fall är den faktiska effektiviteten för hela luftrenarens design, med hänsyn till läckage, bara 80 % eller lägre.

 

De seriösa tillverkarna av luftrenare har löst dessa problem genom att konstruera chassin som minimerar eller eliminerar läckage.

 

För att luftrenare ska godkännas för användning i medicinska renrum krävs 100% täta chassin av aluminium, som i Airgles luftrenare, där läckaget är obefintligt och där mikrober har minsta möjliga chans att fastna och överleva.

 

Besväras du av gaser eller lukter? Då behövs kol.

Även om partikelfilter är bra på att ta bort partiklar ur luften, tar de INTE bort gaser och lukter.

Till skillnad från partiklar är molekylerna som gaser, lukter och flyktiga organiska föreningar (VOC) består av inte fasta och kan därför passera även de tätaste partikelfiltren. Därför behövs aktiva kolfilter eller andra tekniker för att avlägsna gaser, VOC och lukter.

 

Hur fungerar aktiva kolfilter?

Kolbitar (granulat) utsätts för höga koncentrationer av syre. Oräkneliga porer öppnar sig då på kolytan, vilket ökar kolets absorberande yta. Ett halvt kilo aktivt kol kan ha lika stor yta som 100 fotbollsplaner!


Kolet läggs sedan som en "bädd" i filtren till luftrenaren så att luften passerar genom bädden med aktivt kol. Gas-, kemikalie- och VOC-molekyler adsorberas i kolporerna, vilket innebär att de binder sig kemiskt till den stora träkolsytan och fångas där.

 

Aktivt kol är den vanligaste metoden för att filtrera bort gaser och kemiska föroreningar och kombineras därför ofta med partikelfilter.

 


Översikt över våra filterluftrenare

CADR jämförelse uppdaterad 2024-01-12

* tabellen är sorterad på kolumnen "Luftflöde m³/h (CADR)" och visar de filterluftrenare som säljs i vår shop just nu.
 

Produkt * Luftflöde, m³/h (CADR) Luftflöde, l/s Tillverkarens rekommenderade rumsstorlek, m² Luftvolym i rekommenderad rumsstorlek, m³ Antal luftväxlingar per timme (ACPH) Lägsta ljudnivå, dB(A) Energi förbrukning, W
  Den maximala volym luft som kan passera genom luftrenaren per timme på högsta fläkthastigheten. Det maximala antal liter luft som kan passera genom luftrenaren per sekund på högsta fläktläget.

Den största storleken på rum (mätt i kvadratmeter) som tillverkaren rekommenderar att man använder luftrenaren i.

Notera att tillverkarna inte räknar ut detta på samma sätt. Läs mer om det ovan.

Den volym luft som finns i den rekommenderade rumsstorleken vid en takhöjd på 2,4 m.

Antal gånger som all luft i rummet, som tillverkaren rekommenderar att du har luftrenaren i, passerar genom luftrenaren (ACPH, Air Changes Per Hour).

Ju högre värde desto effektivare luftrening.

Ljudnivån vid det lägsta fläktläget. Ju lägre värde desto mindre låter den. Energiförbrukning som angetts av tillverkaren
Airgle AG25 (för bilkupé) 17 m³/h 5 l/s 6 m² 14 m³ 1,2 42 dB(A) 8 W
LightAir CellFlow Mini 100 m³/h 28 l/s 20 m² 48 m³ 2 20 dB(A) 1,5-3 W
Airgle AG300 170 m³/h 47 l/s 15 m² 36 m³ 4,7 32 dB(A) 5-46 W
Blueair Joy S 222 m³/h 62 l/s 17 m² 41 m³ 5 17 dB(A) 1,5-10 W
Blueair Sense+ 255 m³/h 71 l/s 18 m² 43 m³ 5 29 dB(A) 7-45 W
Coway APMS-0815C 270 m³/h 75 l/s 56 m² 134 m³ 2 34 dB(A) 5-29 W
Coway AP-1019C 263 m³/h 73 l/s 55 m² 132 m³ 2 20 dB(A) 2,9-35 W
Blueair HealthProtect 7370i 335 m³/h 93 l/s 28 m² 168 m³ 5 24 dB(A) 7-39 W
Coway AirMega AP-1220B 335 m³/h 93 l/s 70 m² 168 m³ 2 29 dB(A) 4,8-53 W
Blueair Classic 205 340 m³/h 94 l/s 26 m² 62 m³ 5 32 dB(A) 20-80 W
Airgle AG600 340 m³/h 94 l/s 26 m² 62 m³ 5 32 dB(A) 20-80 W
Blueair Classic 280i 340 m³/h 94 l/s 26 m² 62 m³ 5 32 dB(A) 20-80 W
Coway 1008CH 350 m³/h 97 l/s 73 m² 175 m³ 2 22 dB(A) 5-45 W
Coway Airmega Mighty 421 m³/h 117 l/s 109 m² 262 m³ 2 24 dB(A) 4,9-77 W
Blueair Blue 3410 425 m³/h 118 l/s 36 m² 87 m³ 5 23 dB(A) 3-35 W
Blueair Dust Magnet 5440i 433 m³/h 120 l/s 33 m² 79 m³ 4,8 30 dB(A) 7-42 W
Blueair HealthProtect 7440i 475 m³/h 132 l/s 98 m² 91 m³ 5 25 dB(A) 9-43 W
Blueair HealthProtect 7470i 475 m³/h 132 l/s 98 m² 91 m³ 5 25 dB(A) 9-43 W
Coway Storm 1516D 492 m³/h 137 l/s 100 m² 240 m³ 2 22 dB(A) 45 W
Coway Airmega 250S 504 m³/h 140 l/s 131 m² 314 m³ 22 dB(A) 4-64 W
Blueair Classic 480i 510 m³/h 142 l/s 40 m² 96 m³ 5 32 dB(A) 15-90 W
Coway AirMega AP-1515G 561 m³/h 156 l/s 117 m² 281 m³ 2 22 dB(A) 57 W
Blueair Pro M 595 m³/h 165 l/s 36 m² 86 m³ 5 32 dB(A) 11-85 W
LightAir CellFlow 600 600 m³/h 167 l/s 45 m² 108 m³ 5,5 21 dB(A) 12-45 W
Blue Pure 3610 650 m³/h 180 l/s 51 m² 122 m³ 4,8 23 dB(A) 23-56 W
Arigle AG900 680 m³/h 188 l/s 53 m² 127 m³ 5,4 33 dB(A) 42-120 W
Blueair HealthProtect 7740i 735 m³/h 204 l/s 62 m² 149 m³ 5 27 dB(A) 9-72 W
Blueair HealthProtect 7770i 735 m³/h 204 l/s 62 m² 149 m³ 5 27 dB(A) 9-72 W
LightAir CellFlow Pro900 950 m³/h 264 l/s 80 m² 192 m³ 5 23 dB(A) 15-70 W
Blueair Pro L 1070 m³/h 297 l/s 72 m² 173 m³ 6 32 dB(A) 22-170 W
Blueair Classic 605 1087 m³/h 302 l/s 72 m² 173 m³ 6 32 dB(A) 15-100 W
Blueair Classic 680i 1087 m³/h 302 l/s 72 m² 173 m³ 6 32 dB(A) 15-100 W

 

 

Läs mer

 

Dina senast visade produkter

---