0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Varför ska man ha luftrenare?

På den här sidan berättar vi hur luftrenare fungerar och vad de är bra för. Har du några som helst frågor om luftrening är du varmt välkommen att kontakta oss!

 

Vår inomhusluft är i genomsnitt fem gånger så förorenad som vår utomhusluft. Detta gäller även om utomhusluften här i Sverige är förhållandevis ren.

 

Vi tar in mängder med partiklar utifrån så som pollen, djurallergener, avgaser, stoft från vägbanor och byggen, rök, luftföroreningar från industrier och trafik med mera. Vi människor skapar dessutom mängder av luftburna partiklar genom sättet vi lever på och dessutom så avger vi människor själva både partiklar, virus och bakterier från våra kroppar.

 

När vi andas in luftburna partiklar påverkas både våra andningsvägar och stora delar av resten av kroppen av dessa. Vi märker detta genom att vi blir trötta, sjuka eller får allergiska besvär. Många luftburna partiklar är så små att de går direkt ut i vårt blodomlopp och kan orsaka stor skada.

 

En luftrenare i rummet kan avlägsna ända upp till 99.97% av alla luftburna partiklar så att man slipper påverkas av dem. En luftrenare kan därför göra dig friskare och piggare både på kort och lång sikt.

Bild som visar olika ämnen som finns i vår inomhusluft

Exempel på luftburna partiklar som finns i vår  inomhusluft:

 • Virus och bakterier
 • Pollen
 • Kvalster
 • Allergener från husdjur och växter
 • Rök- och sotpartiklar från braskaminer, levande ljus och matlagning
 • Mögelsporer från våtrum, källare och andra fuktiga miljöer
 • Gaser som t.ex. flamskyddsmedel från skrivare, datorer, tv-apparater och annan elektronik
 • Kolpulver och bläck från skrivare
 • Tobaksrök
 • Avgaser och andra partiklar från bil-, tåg och flygtrafik samt industrier
 • Mikropartiklar och kemikalier från sprayer, färger, parfymer, doftljus, rengöringsmedel, smink, lim etc.
 • Damm av olika storlek
 • Doftpartiklar och gaser från rökelse, doftljus och doftsprayer
 • Mikroplaster

Partiklar som dessa gör oss trötta, sjuka, allergiska samt ger ofta huvudvärk, torra och kliande ögon, sämre sömn och andra obehag som astma m.m.

 

Om du har en luftrenare i rummet tar den bort upp till 99.97% av alla luftburna partiklar så att din kropp inte behöver utsättas för dem.

Bild som visar olika luftföroreningar

Vanliga symptom på dålig inomhusluft

Slemhinne- och luftvägsproblem som:
 • irritation i näsa och ögon
 • täppt näsa
 • torrhetskänsla i svalget
 • heshet
 • hosta
 • infektioner
 • försämring av astma
Komfortproblem som
 • obehagliga lukter
 • en känsla av att det är dåligt med syre eller att rummet känns "instängt"
Hudproblem som:
 • rodnad i ansiktet och på halsen
 • torr hud
 • klåda
 • utslag
 • försämring av eksem
 • känsla av hetta
Allmänna symptom som:
 • trötthet
 • koncentrationssvårigheter
 • huvudvärk
 • dålig sömn
 • snarkning

Symptomen som vi listat här är sådana som vi människor känner av ganska direkt.

 

Till dessa symptom kommer även de hälsoproblem och sjukdomar som vi inte märker förrän längre fram i livet. Till exempel hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och åderförkalkning, luftvägsproblem och sjukdomar som KOL, cancer, nedsatt lungfunktion, astma m.m.

 

Symptom och sjukdomar som orsakas av luftburna partiklar kan lindras eller förhindras med luftrenare.

Bild: Äldre kvinna med bebis i knät

Barn och äldre drabbas värst av dålig luft

De personer som är mest mottagliga för effekter av luftföroreningar är små barn och äldre personer. Barn och spädbarn har är inte fullt utvecklade andningssystem och deras hjärtan slår mycket snabbare, de är mer aktiva och tar in mer luft per kroppsvikt och deras organ måste arbeta hårdare för att klara gifter och föroreningar.

 

Bland annat har lägre födelsevikt hos bebisar kopplats till utsläpp och barn som bott vid gator med mycket luftföroreningar under sitt första levnadsår har ökad risk att få försämrad lungfunktion när de är vuxna.

 

Äldre människors andningssystem fungerar inte längre lika bra som de gör i våra yngre dagar. Det gör att äldre är mer mottagliga för virus, bakteriella infektioner och skadliga partiklar. Äldre personer tenderar även att spendera mer tid inomhus och om inomhusluften är av dålig kvalitet exponeras de för denna under långa tider.

Luftrenare är en bra investering för hälsan

Att köpa en luftrenare är en riktigt god idé för alla, inte bara för personer som redan fått luftvägsproblem eller allergier, utan för alla som vill må bra länge och som vill förebygga framtida hälsoproblem och smitta.

Populära luftrenare

Läs mer om luftrening