0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare ger hälsosam inomhusluft

Hjälper luftrenare mot pollenallergi och andra hälsoproblem? Ja, det gör gör dom.

 

Vår inomhusluft är i genomsnitt fem gånger så förorenad som vår utomhusluft. Det gäller även här i Sverige, även om utomhusluften här är förhållandevis ren jämfört med många andra platser på jorden.

 

Detta beror på att vi tar med oss partiklar in, så som pollen, djurallergener, avgaser, stoft från vägbanor och byggen, rök, luftföroreningar från industrier och trafik men också att vi människor skapar mängder av luftföroreningar genom sättet vi lever och arbetar på. Vi människor avger också en mängd partiklar, virus och bakterier från både våra kroppar och våra kläder.

 

Exempel på partiklar som alstras inomhus kommer bland annat från möbler, rengöringsprodukter, sprejer, parfymer, doftljus, matlagning, eldning av ljus och i kaminer, husdjur, elektronik, tvättmedel, mattor och kläder.

 

När vi andas in luftburna partiklar påverkas både våra andningsvägar och resten av kroppen. Partiklarna kan göra oss trötta, sjuka eller ge allergiska besvär*. Många luftburna partiklar är så små att de passerar lungorna och går direkt ut i vårt blodomlopp och kan orsaka stor skada på lång sikt.

 

Hälsosammare inomhusluft med luftrenare

Luftrenare renar luften i de utrymmen där de används.


 • Luftrenare tar bort luftburet pollen, vilket underlättar för allergiker.
 • Luftrenare tar bort husdjursallergener och kvalster, vilket gör livet lättare för de med pälsdjurs- eller dammallergi.
 • En luftrenare avlägsnar bakterier och virus så att smittspridning minskas.
 • Luftrenare renar luften från fint damm som innehåller många olika ämnen. Det underlättar städning men gör också stor skillnad för astmatiker och allergiker.
 • Luftrenare tar bort skadliga föroreningar från trafik och industrier.
 • Luftrenare kan ta bort lukter, rök, matos, djurlukter, kemikalier, mögel och farliga gaser.

Bild som visar olika ämnen som finns i inomhusluften
Partiklarna i vår inomhusluft är osynliga för ögat men påverkar vår hälsa varje dag.

 

1.000.000 partiklar per liter luft

Mängden partiklar som finns i luften varierar från rum till rum men det är vanligt att luften innehåller omkring 1 miljon partiklar eller mer per liter luft (av varierande partikelstorlek)!

 

En vuxen människa andas in ca 20.000 liter luft varje dag. Det är hela 25 kilo luft! Vi äter bara 1,5 kilo mat och dricker ca 2 kilo vätska per dygn. Luften vi andas påverkar oss minst lika mycket som mat och dryck, ändå tänker vi sällan på vad vi får i oss när vi andas. Visst är det konstigt?

 

Eftersom många besvär som vi upplever i vår vardag* beror på luftburna partiklar kan man med säkerhet säga att luftrenare avhjälper flera av dessa problem.

 

Våra populäraste luftrenare

*Symptom på dålig inomhusluft

Symptomen som vi nämner nedan är sådana som vi människor känner av direkt. Till dessa symptom kommer även de hälsoproblem och sjukdomar som vi inte märker förrän längre fram i livet. Till exempel hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och åderförkalkning, luftvägsproblem och sjukdomar som KOL, cancer, nedsatt lungfunktion, astma m.m. Enligt svenska studier bedöms partiklar orsaka mellan 3 000 och 5 000 förtida dödsfall per år i Sverige. 

Slemhinne- och luftvägsproblem:
 • irritation i näsa och ögon
 • täppt näsa
 • torrhetskänsla i svalget
 • heshet
 • hosta
 • infektioner
 • försämring av astma
 • snarkningar
Komfortproblem:
 • obehagliga lukter
 • en känsla av att det är dåligt med syre eller att rummet känns "instängt"
Hudproblem:
 • rodnad i ansiktet och på halsen
 • torr hud
 • klåda
 • utslag
 • försämring av eksem
 • känsla av hetta
Allmänna symptom:
 • trötthet
 • koncentrationssvårigheter
 • huvudvärk
 • dålig sömn
 • snarkning

En kraftfull luftrenare i ditt rum har förmågan att avlägsna så mycket som 99,97% av alla luftburna partiklar, vilket skapar en oas av ren luft där din kropp inte längre utsätts för deras påverkan. Tänk dig att bara 300 av en miljon partiklar finns kvar när du har en effektiv luftrenare igång!

 

Luftrenare kan vara nyckeln till att lindra och förebygga symptom och sjukdomar som orsakas av luftburna partiklar.

Bild: Äldre kvinna med bebis i knät och texten Barn och äldre drabbas värst av dålig luft

Små barn och äldre personer drabbas värst av dålig luft

De personer som är mest mottagliga för effekter av luftföroreningar är små barn och äldre personer. Barn och spädbarn har är inte fullt utvecklade andningssystem och deras hjärtan slår mycket snabbare, de är mer aktiva och tar in mer luft per kroppsvikt vilket gör att deras organ måste arbeta hårdare för att klara gifter och föroreningar. Bar under fem år tar ungefär 20 andetag per minut jämfört med en vuxen person som andas ca 12 gånger per minut.

 

Lägre födelsevikt hos bebisar har kopplats till utsläpp och barn som bott vid gator med mycket luftföroreningar under sitt första levnadsår löper en ökad risk att få försämrad lungfunktion när de är vuxna.

Studier har visat att barn som växer upp i områden med höga halter av partiklar har ökad risk för luftvägsinfektioner, astma, och nedsatt lungfunktion.

 

Äldre människors andningssystem fungerar inte längre lika bra som de gör i våra yngre dagar. Det gör att äldre är mer mottagliga för virus, bakteriella infektioner och skadliga partiklar. Äldre personer tenderar även att spendera mer tid inomhus och om inomhusluften är av dålig kvalitet exponeras de för denna under långa tider. Därför gör luftrenare stor skillnad för äldres hälsa.

 

 

Luftrenare tar bort:

 • Damm
 • Pollen
 • Virus
 • Bakterier
 • Allergener från husdjur och växter
 • Tobaksrök
 • Rök- och sotpartiklar från braskaminer, levande ljus och matlagning
 • Mögelsporer från våtrum, källare och andra fuktiga miljöer
 • Gaser som t.ex. flamskyddsmedel från skrivare, datorer, tv-apparater och annan elektronik
 • Avgaser från bil-, tåg och flygtrafik samt industrier
 • Mikropartiklar, gaser och kemikalier från sprayer, färger, parfymer, doftljus, rengöringsmedel, smink, lim, impregnering etc.
 • Doftpartiklar, sot och gaser från rökelse och doftljus
 • Mikroplaster
 • m.m.