0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Varför ska man ha luftrenare?

Hjälper luftrenare?

 

Luftrenare gör precis det som maskinerna heter; dom renar luften i de rum där man har dom. Vår inomhusluft är i genomsnitt fem gånger så förorenad som vår utomhusluft. Det gäller även här i Sverige, även om utomhusluften här är förhållandevis ren jämfört med många andra platser på jorden.

 

Det beror bland annat på att vi tar in mängder med partiklar utifrån så som pollen, djurallergener, avgaser, stoft från vägbanor och byggen, rök, gaser, luftföroreningar från industrier och trafiken med mera.

 

Vi människor skapar dessutom mängder av partiklar genom sättet vi lever på och vi människor själva avger både partiklar, virus och bakterier från våra kroppar. Exempel på partiklar vi själva skapar kommer från hårsprejer, parfymer, doftljus, matlagning, vedeldning, husdjur, flamskyddsmedel i tv-apparater och annan elektronik, damm från möbler och kläder med mera.

 

När vi andas in luftburna partiklar påverkas våra andningsvägar och stora delar av resten av kroppen. Partiklarna kan göra oss trötta, sjuka eller ge allergiska besvär. Många luftburna partiklar är så små att de går direkt ut i vårt blodomlopp och kan därför orsaka stor skada på lång sikt.

 

Du får en bättre och hälsosammare inomhusluft med luftrenare

 • Luftrenare tar bort luftburet pollen, vilket underlättar för pollenallergiker.
 • Luftrenare tar bort husdjursallergener, vilket gör livet lättare för de med pälsdjursallergi.
 • En luftrenare avlägsnar bakterier och virus så att du kan hålla dig frisk längre.
 • Luftrenare renar luften från fint damm som innehåller många olika ämnen. Det underlättar städning men gör också stor skillnad för astmatiker och allergiker.
 • Luftrenare tar bort skadliga partiklar som kommer från trafik och industrier.
 • Luftrenare kan ta bort lukter, rök, matos, djurlukter, kemikalier, mögel och farliga gaser.

Eftersom många besvär som vi upplever i vår vardag beror på luftburna partiklar kan man med säkerhet säga att luftrenare av bra kvalitet hjälper mot många av dessa problem.

Bild som visar olika ämnen som finns i inomhusluften
Partiklarna i vår inomhusluft är osynliga för ögat men påverkar vår hälsa varje dag.

 

1.000.000 partiklar per liter luft

Mängden partiklar som finns i luften varierar så klart från rum till rum men det är vanligt att luften innehåller omkring 1 miljon partiklar per liter luft eller mer (alla partikelstorlekar PM10, PM2.5, PM1, PM0.3, PM0.1 osv).

Våra bästsäljare

Symptom på dålig inomhusluft

Symptomen som vi nämner nedan är sådana som vi människor känner av direkt. Till dessa symptom kommer även de hälsoproblem och sjukdomar som vi inte märker förrän längre fram i livet. Till exempel hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och åderförkalkning, luftvägsproblem och sjukdomar som KOL, cancer, nedsatt lungfunktion, astma m.m. är ofta orsakade av partiklar.

Slemhinne- och luftvägsproblem:
 • irritation i näsa och ögon
 • täppt näsa
 • torrhetskänsla i svalget
 • heshet
 • hosta
 • infektioner
 • försämring av astma
 • snarkningar
Komfortproblem:
 • obehagliga lukter
 • en känsla av att det är dåligt med syre eller att rummet känns "instängt"
Hudproblem:
 • rodnad i ansiktet och på halsen
 • torr hud
 • klåda
 • utslag
 • försämring av eksem
 • känsla av hetta
Allmänna symptom:
 • trötthet
 • koncentrationssvårigheter
 • huvudvärk
 • dålig sömn
 • snarkning

Symptom och sjukdomar som orsakas av luftburna partiklar kan både lindras och ofta förhindras med luftrenare.

Partiklar som luftrenare tar bort:

 • Damm
 • Pollen
 • Virus
 • Bakterier
 • Allergener från husdjur och växter
 • Tobaksrök
 • Rök- och sotpartiklar från braskaminer, levande ljus och matlagning
 • Mögelsporer från våtrum, källare och andra fuktiga miljöer
 • Gaser som t.ex. flamskyddsmedel från skrivare, datorer, tv-apparater och annan elektronik
 • Avgaser från bil-, tåg och flygtrafik samt industrier
 • Mikropartiklar, gaser och kemikalier från sprayer, färger, parfymer, doftljus, rengöringsmedel, smink, lim, impregnering etc.
 • Doftpartiklar, sot och gaser från rökelse och doftljus
 • Mikroplaster
 • Kolpulver och bläck från skrivare
 • m.m.

Om du har en luftrenare i rummet kan den avlägsna upp till 99.97% av alla luftburna partiklar så att din kropp inte utsätts för dem. Det gör skillnad för din hälsa både på kort och lång sikt.

Bild som visar olika luftföroreningar

Bild: Äldre kvinna med bebis i knät och texten Barn och äldre drabbas värst av dålig luft

Barn och äldre drabbas värst av dålig luft

De personer som är mest mottagliga för effekter av luftföroreningar är små barn och äldre personer. Barn och spädbarn har är inte fullt utvecklade andningssystem och deras hjärtan slår mycket snabbare, de är mer aktiva och tar in mer luft per kroppsvikt vilket gör att deras organ måste arbeta hårdare för att klara gifter och föroreningar.

 

Bland annat har lägre födelsevikt hos bebisar kopplats till utsläpp och barn som bott vid gator med mycket luftföroreningar under sitt första levnadsår löper en ökad risk att få försämrad lungfunktion när de är vuxna.

 

Äldre människors andningssystem fungerar inte längre lika bra som de gör i våra yngre dagar. Det gör att äldre är mer mottagliga för virus, bakteriella infektioner och skadliga partiklar. Äldre personer tenderar även att spendera mer tid inomhus och om inomhusluften är av dålig kvalitet exponeras de för denna under långa tider.

Läs mer