0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftföroreningar består av partiklar och gaser

 

Luftföroreningar förekommer normalt i all luft vi andas

Luftburna partiklar finns både inomhus och utomhus och koncentrationen varierar över tid och skiljer mellan olika platser och aktiviteter.

Vår inomhusluft är i genomsnitt fem gånger så förorenad som vår utomhusluft. Även här i Sverige där vi generellt sett har ganska ren utomhusluft. Inomhusluften är fylld av partiklar så som pollen, allergener, mögel, mikroplaster, avgaser, stoft från vägar och byggen, rök, föroreningar från industrier och trafik, matos, gaser från impregnering, färger, elapparater etc. Partiklarna förblir luftburna länge och fångas inomhus vilket gör att partikelhalterna blir ohälsosamt höga.

Människor och djur är också stora partikelspridare. Varje minut avger vi hundratusentals partiklar; allt från mikroskopiska små partiklar till millimeterstora flagor och hårstrån. Vi känner alla väl till att partiklar från våra husdjur kan orsaka allergier och andra besvär men vi tänker sällan på att andra partiklar kan orsaka hälsobesvär på längre sikt.

Definition av partiklar

Den engelska benämningen är "particulate matter" (PM), vilket betyder materia i form av partiklar och PM används för att klassificera storleken. Man definierar alla partiklar i luften utifrån partiklarnas storlek.

PM10 är partiklar som är mindre än 10 mikrometer (µm) i aerodynamisk diameter, PM2.5 är partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer (µm). En mikrometer är lika med en millimeter delad i tusen. En nanometer är en mikrometer delat i tusen.

Ju mindre partiklarna är desto längre tar de sig in i våra kroppar via lungorna och ut i blodomloppet.

För att få ett hum om hur stora partiklar är kan man jämföra med ett hårstrå som är mellan 60-100 mikrometer (µm) tjockt.

Exempel på olika stora partiklar
Bilden ovan visar hur stora olika partiklar är.

Några exempel på partiklar och hur stora de är:

  • Nanopartiklar, 0,1-50 nm (nanometer): Till exempel större gasmolekyler, mindre virus eller metallstoft
  • Ultrafina partiklar, 50-100 nm: Till exempel oljedimma, större virus, större metallstoft, förbränningspartiklar, tobaksrök
  • Submikrona partiklar 100-1000 nm: Till exempel förbränningspartiklar, bakterier, tobaksrök
  • Grova partiklar, större än 1000 nm (1 mikrometer, µm): Till exempel hushållsdamm, pollen och synlig smuts

De ultrafina partiklarna är så små att de passerar flimmerhåren i näsan och halsen och hamnar långt ner i lungorna där de gör stor skada och kan orsaka cancer, astma, allergier, hjärt-, kärl- och andra sjukdomar.

Hälsoeffekter av att andas in partiklar

Effekterna av att inandas partiklar har på senare tid studerats både på människor och djur. Vi vet idag att många av partiklarna är cancerogena. 

Föroreningar i vår inandningsluft ger allergier, cancer, astma, hjärtsjukdomar och kan leda till för tidig död.

Partiklarnas storlek har stor betydelse för hur långt ned i luftvägarna dom når vid inandning. Större partiklar stannar upp redan i näsan och halsen, utan att orsaka större hälsoproblem. Partiklar mindre än PM5 kan nå människans blodkärl. Studier har visat att PM2.5 kan bidra till att täppa igen artärerna och därigenom orsaka vaskulär inflammation och åderförkalkning. Längst ner på denna sida finns en video där WHO berättar om skador som partiklar kan göra i kroppen.

Allergen är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner. Djur, insekter, kvalster och mikroorganismer kan avge allergener. Många av de partiklar som bär med sig allergen är av sådan storlek att de kan vara luftburna under lång tid och på så vis påverkar dom oss människor långt efter att källan avlägsnats. Allergi som utlöses av kvalster brukar kallas dammallergi.

Luftrenare tar bort luftburna partiklar

En effektiv luftrenare gör inomhusluften ren och säker att andas. När vi slipper andas in de luftburna partiklarna minskar besvär av astma, allergier och liknande hälsobesvär. 

Våra Bästsäljare

Läs mer