0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Hyr en saneringsmaskin

och gör saneringsjobbet själv

 

Du som bor i Stockholmsområdet kan hyra ozongenerator hos oss.

Användningsområden

  • Luktsanering i hus, bilar, båtar och andra utrymmen.
  • Sanering av mögelangrepp i husgrunder, källare, vindar mm.
  • Sanering av nikotinskadade utrymmen.
  • Sanering av bakterier och virus i smittade utrymmen.
  • Brandrök- eller cigarett-, pip- och cigarrök-skadesanering.
  • Få bort lukter efter djur (kattkiss, hundlukter, avföringslukt etc).
  • Få bort huslukt i sommarstugor
  • Sterilisera och bli av med kräklukt, bakterier, virus m.m.


Biozone MiniPowerZone-apparat för sanering av rök, lukter, mögelm m.m.

Pris från 1.500 kr/vecka inkl. moms

Att hyra en BioZone MiniPowerZone saneringsapparat från oss är en kostnadseffektiv lösning på problem med lukter, rök och mögel i bostäder, fritidshus, bilar, båtar, källare, förråd eller andra utrymmen.

Hur lång tid tar en ozonbehandling?

De flesta problemen är lösta på några dagar upp till en vecka. Hur lång tid du behöver använda maskinen beror på antal rum som skall saneras, rummens storlek, luftvolym, föroreningsnivå och föroreningstyp. 

 

Att hyra maskinen en vecka räcker för de flesta, men det finns svårare problem eller större utrymmen som kan kräva att man kör apparaten lite längre tid. Kontakta oss för mer information och rådgivning om just ditt problem.

En luftrenare i ett vardagsrum

Få bort lukt inför försäljning av bostad

Saneringsapparaten BioZone MiniPowerZone kan till exempel användas för att permanent få bort lukter i en bostad inför försäljning. Hur bostaden luktar kan vara lika viktigt som home staging på en visning. En lägenhet som luktar cigarettrök eller har andra luktproblem säljs oftast för ett lägre pris än en som luktar rent och fräscht.

 

Få bort lukt från tidigare ägare

Saneringsapparaten är perfekt att använda för att få bort oönskade lukter efter en tidigare ägare om du köpt en ny bostad där lukter hänger sig kvar från tidigare boende. Ozonaggregat tar bort lukter från rökning, husdjur, matos, "pensionärslukter", renovering (målarfärg, lim etc), kryddor, sopor eller andra lukter som besvärar.

Saneringsmaskinerna som vi säljer och hyr ut utsöndrar ozon.

 

Ozon en giftig och starkt oxiderande förening bestående av tre syreatomer och har den kemiska beteckningen O³ (det vanliga syret vi andas har beteckningen O²).

 

Ozon är en sk. klimatgas som bildas naturligt via en fotokemisk process när UV strålning träffar vanligt syre i stratosfären. Ozon skyddar oss mot solens ultravioletta strålning och är därmed livsviktig för allt liv på jorden. 

 

Ozon bildas även vid markytan när t.ex. bilavgaser, kvävedioxider och flyktiga organiska ämnen reagerar med solljus.

 

Ozon i större koncentrationer är giftigt och skadligt för människor och andra levande organismer och kan ge allvarliga bestående men.

Irritation på slemhinnor, luftvägar och andningsorgan samt negativ påverkan på lungfunktionen, särskilt hos astmatiker, är kända symptom vid ozonexponering på människor.


På grund av ozonets höga toxicitet, så har WHO utfärdat riktlinjer över maximal daglig ozonexponering. Koncentrationer på 100µg/m³ under 8-timmarsperiod bör inte överstigas.

 

Ozon bryter ner och tar död på levande organismer med sina starkt oxiderande egenskaper. 

 

Ozonrenare för bostäder genererar en relativt låg koncentration av ozon men den är tillräckligt hög för att döda och neutralisera mögelsporer, bakterier och andra mindre organismer. Efter nedbrytnings- och oxidationsprocessen så försvinner även lukter eftersom mögelsporer och organismer neutraliserats och dött.

Människor och djur ska absolut inte ska vistas i det utrymme där ozonbehandlingen pågår!

 

Även växter bör avlägsnas från rummet där ozongeneratorn är igång.

 

På grund av ozonets starkt oxiderande egenskaper så kan ozongasen även bryta ner textilier, vissa metaller, plast, gummi och andra organiska material. Om du ska göra en ozonsanering är det alltså smart att flytta ut saker du är extra rädd om från rummet.

 

En ozonmaskin tar främst bort lukten men inte orsaken till mögel- eller luktproblem. Mögeltillväxten startar om och utvecklas på nytt efter avslutad ozonsanering. Därför är det väldigt viktig att man sanerar bort mögel och tar bort källan till problemet för att inte få återkommande problem.

Genom att ventilera bort fukt, dålig unken luft, mögelsporer och andra luftföroreningar, som gör att så att mögeltillväxt kan uppstå, så minimerar du risken för att mögel får fotfäste.

 

Ozongeneratorer skapar inte frisk luft och ska inte förväxlas med luftrenare som används för att rena luften från pollen och luftföroreningar.

Vanliga luftrenare använder man för att rena luften från föroreningar som mögelsporer, rök, pollen, damm, virus, bakterier, allergener, avgaser och andra luftburna partiklar och gaser som är skadliga för hälsan.

 

Luftrenare med kolfilter tar bort marknära ozon vilket kan behövas om man bor i biltäta områden.

Priser, frakt och hyresperiod*

Hyreskostnaden är 1.500 kr/vecka (7 dagar) inkl.moms för privatpersoner.
Du hämtar och lämnar maskinen själv hos oss i Sollentuna. 

Behöver du hyra längre tid än 7 dagar så debiterar vi 250 kr per extra/dag inkl.moms.

Hyran räknas från dagen du hämtar maskinen, till och med den dag då maskinen lämnas tillbaka till oss. Hur lång tid du behöver maskinen beror på antal rum som skall saneras, luftvolym, föroreningsnivå och föroreningstyp. Berätta för oss vilka problem du har så gör vi en uppskattning av tiden du kan behöva utrustningen.

Handhavande

Maskinen är lättanvänd och bruksanvisning medföljer samt finns att ladda ner på denna webbsida. Människor eller husdjur får absolut inte vistas i lokalen/utrymmet när MiniPowerZone används eftersom ozon är giftigt. När saneringen är klar och maskinen stängs av vädras rummet ut ordentligt (gärna korsdrag) innan man kan vistas i lokalen (vädra minst 20 minuter, helst längre). Möbler och saker kan vara kvar i rummet under saneringen (lukter, virus, bakterier etc som fäst i sakerna försvinner också) men vi rekommenderar att du tar bort växter och de saker du är extra rädd om eftersom ozon kan skada material.

Bruksanvisning:

Bokningsförfrågan

Uthyrning sker till kunder i Stockholmsområdet/Mälardalen och maskinerna hämtas och lämnas av kunden hos oss i Sollentuna.

Fyll i formuläret nedan för bokningsförfrågan. Beskriv ditt problem i meddelandefältet. Skriv även även önskad bokningsperiod (datum).

Vi återkommer med svar på din förfrågan inom 24 timmar.

Tack! Vi återkommer till dig med ett svar på din förfrågan inom 24 timmar.

* Priserna gäller fr.o.m 1 Januari 2023 tills vidare. Vi reserveras oss för felskrivningar och prisändringar.