0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Hyr en saneringsmaskin

och gör saneringsjobbet själv

 

Du som bor i Stockholmsområdet kan hyra ozongenerator hos oss.

Användningsområden

  • Luktsanering i hus, bilar, båtar och andra utrymmen.
  • Sanering av mögelangrepp i husgrunder, källare, vindar mm.
  • Sanering av nikotinskadade utrymmen.
  • Sanering av bakterier och virus i smittade utrymmen.
  • Brandrök- eller cigarett/pip/cigarrök-skadesanering.
  • Få bort lukter efter djur (kattkiss, hundlukter, avföringslukt etc).
  • Få bort huslukt i sommarstugor
  • Sterilisera och bli av med kräklukt, bakterier, virus etc.


Biozone MiniPowerZone-apparat för sanering av rök, lukter, mögelm m.m.

Från 1.500 kr/vecka inkl. moms

Att hyra en BioZone MiniPowerZone saneringsapparat från oss är en kostnadseffektiv lösning på problem med mögel, rök och lukter i bostäder, fritidshus, bilar, båtar, källare, förråd eller andra utrymmen.

Hur lång tid tar en ozonbehandling?

De flesta problemen är lösta på några dagar upp till en vecka. Hur lång tid du behöver använda maskinen beror på antal rum som skall saneras, rummens storlek, luftvolym, föroreningsnivå och föroreningstyp. 

 

Att hyra maskinen en vecka räcker för de flesta, men det finns svårare problem eller större utrymmen som kan kräva att man kör apparaten lite längre tid.

En luftrenare i ett vardagsrum

Få bort lukt inför försäljning av bostad

Saneringsapparaten BioZone MiniPowerZone kan användas för att permanent få bort lukter i en bostad inför försäljning. Hur bostaden luktar kan vara lika viktigt som home staging på en visning. En lägenhet som luktar cigarettrök säljs oftast för ett lägre pris än en som luktar rent och fräscht.

 

Få bort lukt från tidigare ägare

Saneringsapparaten är perfekt att använda för att få bort oönskade lukter efter en tidigare ägare när du köpt en ny bostad. Ozonaggregat tar bort lukter från rökning, husdjur, matos, "pensionärslukter", kryddor, sopor eller andra lukter som besvärar dig när du flyttat in.

Saneringsmaskinerna som vi säljer och hyr ut för lukt-, mögel- och kemikaliesanering utsöndrar ozon.

 

Ozon en giftig och starkt oxiderande förening bestående av tre syreatomer och har den kemiska beteckningen O³ (det vanliga syret vi andas har beteckningen O²).

 

Ozon är en sk. klimatgas som bildas naturligt via en fotokemisk process när UV strålning träffar vanligt syre i stratosfären. Ozon skyddar oss mot solens ultravioletta strålning och är därmed livsviktig för allt liv på jorden. 

 

Ozon bildas även vid markytan när t.ex. bilavgaser, kvävedioxider och flyktiga organiska ämnen reagerar med solljus.

 

Ozon i större koncentrationer är giftigt och skadligt för människor och andra levande organismer och kan ge allvarliga bestående men.

Irritation på slemhinnor, luftvägar och andningsorgan samt negativ påverkan på lungfunktionen särskilt hos astmatiker är kända symptom vid ozonexponering på människor.


På grund av ozonets höga toxicitet, så har WHO utfärdat riktlinjer över maximal daglig ozonexponering. Koncentrationer på 100µg/m³ under 8-timmarsperiod bör inte överstigas.

 

Ozon bryter ner och tar död på alla levande organismer med sina starkt oxiderande egenskaper. 

 

Ozonrenare för bostäder genererar en relativt låg koncentration av ozon men den är tillräckligt hög för att döda och neutralisera mögelsporer, bakterier och andra mindre organismer. Efter nedbrytnings- och oxidationsprocessen så försvinner även lukter eftersom mögelsporerna neutraliserats och dött.

Människor och djur ska absolut inte ska vistas i samma utrymme som ozonbehandlingen pågår.

 

Även växter bör avlägsnas från rummet där ozongeneratorn är igång.

 

På grund av ozonets starkt oxiderande egenskaper så kan ozongasen även bryta ner textilier, vissa metaller, plast, gummi och andra organiska material. Om du ska göra en ozonsanering är det alltså smart att flytta ut saker du är extra rädd om från rummet.

 

En ozonmaskin tar främst bort lukten men inte orsaken till mögel- eller luktproblemen. Mögeltillväxten startar om och utvecklas på nytt efter avslutad ozonsanering. Därför är det väldigt viktig att man sanerar bort mögel och även tar bort källan till problemet. 

Genom att ventilera bort fukt, dålig unken luft, mögelsporer och andra luftföroreningar, som gör att så att mögeltillväxt kan uppstå, så minimerar du risken för att mögel får fotfäste. 

 

Ozongeneratorer skapar inte frisk luft och ska inte förväxlas med andra luftrenare.

Vanliga luftrenare använder man för att rena luften från mögelsporer, rök, pollen, damm, virus, bakterier, allergener, avgaser och andra luftburna partiklar och gaser som kan vara skadliga för hälsan. Luftrenare med kolfilter tar även bort marknära ozon vilket kan behövas om man bor i biltäta områden.

Priser, frakt och hyresperiod*

Hyreskostnaden är 1.500 kr/vecka (7 dagar) inkl.moms för privatpersoner.
Behöver du hyra längre tid debiterar vi 250 kr per extra/dag inkl.moms. 

Hyran räknas från dagen du hämtar maskinen hos oss, till och med den dag då maskinen lämnas tillbaka till oss. Hur lång tid du behöver maskinen beror på antal rum som skall saneras, luftvolym, föroreningsnivå och föroreningstyp. Berätta för oss vilka problem du har så gör vi en uppskattning av tiden du kan behöva utrustningen.

Handhavande

Maskinen är mycket lättanvänd och bruksanvisning medföljer samt finns att ladda ner på denna webbsida. Människor eller husdjur får inte vistas i lokalen/utrymmet när MiniPowerZone används. När saneringen är klar och maskinen stängs av vädras rummet ut ordentligt (gärna korsdrag) innan man vistas i lokalen (vädra minst 20 minuter). Möbler och saker kan vara kvar i rummet under saneringen (lukter, virus, bakterier etc som fäst i sakerna försvinner också) men vi rekommenderar att du tar bort saker du är extra rädd om.

Mer info om hur maskinen fungerar:
Bokningsförfrågan

Uthyrning sker till kunder i Stockholmsområdet/Mälardalen och maskinerna hämtas och lämnas hos oss i Sollentuna.

Fyll i formuläret nedan för bokningsförfrågan. Beskriv ditt problem i meddelandefältet. Skriv även även önskad bokningsperiod (datum).

Vi återkommer med svar på din förfrågan inom 24 timmar. 

Tack! Vi återkommer till dig med ett svar på din förfrågan inom 24 timmar.

* Priserna gäller fr.o.m 1 Januari 2022 tills vidare. Vi reserveras oss för felskrivningar och prisändringar.