0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare för tandläkare och tandvårdskliniker

 

Tandläkare, utsug, Airgle AG600

Luftrenare i behandlingsrum

Ett väntrum

Luftrenare i väntrum

Personal och luftrenare

Luftrenare i personalutrymmen

Luftföroreningarna på en tandläkarklinik varierar beroende på de olika processer och material som används.

 

Detta är några potentiella partiklar och luftföroreningar som kan förekomma i denna miljö:

 

 • Aerosoler och partiklar från tandbehandlingar:
  • Metallpartiklar: Kan uppstå vid användning av dentalborrar och andra verktyg.
  • Amalgamdamm: Vid avlägsnande eller slipning av amalgamfyllningar kan små partiklar frigöras.
  • Keramikpartiklar: Vid bearbetning av keramiska material.

 • Desinfektionsmedel och rengöringskemikalier:
  • Alkoholbaserade desinfektionsmedel: Används för att rengöra ytor och instrument.
  • Autoklavånga: Ångor från autoklavprocessen.

 • Damm och partiklar:
  • Allmänt damm från omgivande miljö, kläder och ytor.

 • Luftburna patogener:
  • Bakterier och virus: Kan förekomma i aerosoler och droppar från patientens mun.

De olika ämnena och luftföroreningarna kan vara potentiellt farliga för tandläkarpersonalen. 

 

Detta är några av de hälsoeffekter som är förknippade med vissa ämnen:

 • Metallpartiklar: Vid användning av dentalborrar och andra verktyg kan metallpartiklar frigöras i luften. Inandning av dessa partiklar kan utgöra en risk för lungexponering och vissa metaller kan vara hälsofarliga om de når höga nivåer i kroppen.

 • Amalgamdamm: Detta damm kan innehålla kvicksilver som är en potentiellt farlig substans. Inandning av kvicksilverångor kan vara skadligt för nervsystemet och andra organ.

 • Keramikpartiklar: Inandning av fina keramikpartiklar kan irritera luftvägarna och lungorna och i vissa fall kan det orsaka lungsjukdomar över tid.

 • Desinfektionsmedel och rengöringskemikalier: Överexponering av alkoholbaserade desinfektionsmedel och andra kemikalier kan orsaka hudirritation, ögonirritation och andningsproblem.

 • Luftburna patogener: Luftburna bakterier och virus från patientens mun kan utgöra en infektionsrisk för tandläkarpersonalen.

För att minimera riskerna för personalen på tandläkarkliniker är det viktigt att implementera förebyggande åtgärder.

 

Det kan till exempel inkludera användning av personlig skyddsutrustning som masker, skyddsglasögon och handskar samt användning av effektiva ventilationssystem och fristående luftrenare.

 

Att använda sugsystem och avskärmningsmetoder kan också minska spridningen av partiklar och det är så klart viktigt att följa lokala riktlinjer och föreskrifter för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö på tandvårdskliniker.

 

Luftrenare för behandlingsrum

LightAir IonFlow är effektiva virushämmare och luftrenarna från Arigle har luftrening på renrumsnivå samt sugsystem som kan kopplas på som tillval.


Luftrenare för väntrum och personalutrymmen

Luftrenare minskar risken för smittspridning och fräschar upp luften i väntrum och andra utrymmen.


Kontakta oss för offert eller info

Vi kan naturligtvis skicka er utförligt material om de olika produkterna och vi kommer gärna ut till er klinik för att se vilka lösningar som passar bäst för just era unika lokaler eller behandlingsrum. Vi erbjuder självklart kompletta lösningar med service och underhåll om så önskas. Leasing och andra finansieringslösningar finns också. Tveka inte att höra av er om ni vill veta mer om luftrenare för era lokaler. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er eller ring oss direkt på 0707220050.

Tack! Vi kontaktar dig inom kort. Har du bråttom med ditt svar är du så klart välkommen att ringa oss på 0707220050.

 
 
Dina senast visade produkter

---