0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare mot avgaser

 

Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller en mix av partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen. Avgaser bidrar även till att marknära ozon bildas och trafiken skapar utsläpp i form av slitagepartiklar från bilar och vägar.

 

Mängden utsläpp från trafiken beror på körförhållanden och andelen fordon som nyss har startat. För nystartade fordon kan emissionerna vara 100 gånger högre än från fordon med fullt uppvärmd motor.

 

Exponering för luftföroreningar bidrar till hjärt- och lungsjukdomar och ämnet benzen, som finns i avgaser, är cancerframkallande. Föroreningarna från trafiken kan även få mindre allvarliga konsekvenser, som exempelvis huvudvärk, täppt näsa, yrsel, trötthet och torrhet i ögonen. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, kvävedioxid, marknära ozon och vissa kolväten.

 

Eftersom avgaser innehåller både partiklar och gaser behöver man luftrenare med kolfilter för att rena luften effektivt från alla dessa föroreningar.

 

En luftrenare som bara har partikelfilter (utan kol) eller använder joniseringsteknik gör också skillnad mot att inte ha någon luftrenare alls, men dessa modeller tar bara bort de luftburna partiklarna och klarar inte att avlägsna gaserna.

 

Avgaser kommer in i våra hus och hem genom ventilationen, dörrar och fönster. Om du har en luftrenare i rummet så tar den bort de skadliga ämnena så att du slipper andas in och påverkas av dom.

Bild på en Airgle AG25 luftrenare för bilen

Om du sitter mycket i bilen finns det luftrenare som du använder i ditt fordon. De renar luften i kupén så att du och dina passagerare inte utsätts för farliga ämnen från trafiken omkring eller föroreningar som alstras inne i kupén .

 

Med luftrenare i bilen hålls luften ren kontinuerligt och blir säker att andas. Den tar till exempel bort rök, virus, bakterier och annat som människor och djur inne i bilen avger.

 

Med luftrenare i bilen blir du en mer skärpt bilförare eftersom ren luft gör att du får mer energi och håller dig piggare längre.

 

Luftrenare mot avgaser

Många olika faktorer påverkar halterna av luftföroreningar inne i ett fordon

 • ventilationsläge
 • luftflödeshastighet
 • fordonets ålder och lufttäthet
 • körhastighet
 • trafikstockningar
 • interiörmaterial
 • antal passagerare
 • storlek på och temperaturen i passagerarutrymmet (ju högre desto större blir exponeringen av VOC)
 • väder
 • den omgivande föroreningsnivån utanför bilen

Fakta: Exponering för luftföroreningar kan vara upp till 40% högre när man sitter i köer eller vid trafikljus jämfört friflytande trafikförhållanden.

Fakta: Luften inne i bilen är upp till 15% mer förorenad än luften bredvid vägen

De mest utsatta

Barn, äldre och personer med astma, lung- eller hjärt- kärlsjukdom är mest utsatta för negativa effekter av luftföroreningar. Utvecklingen av barns lungor har betydelse för hälsan senare i livet. Barn har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt sett mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna.

 

När barn utsätts för luftföroreningar under lång tid kan utvecklingen av lungorna påverkas så att lungorna växer sämre och lungfunktionen försämras. Detta är viktigt att tänka på om du har barn i bilen eller om du drar en barnvagn i samma höjd som bilarnas avgasrör.

Källor
Informationen på denna sida är hämtad från bl.a:
 • Trafikverket
 • Karolinska Institutet
 • Naturvårdsverket
 • Blueair AB