Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Luftrenare mot avgaser

Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar. Bilavgaser innehåller partiklar av olika storlek, kvävedioxid och organiska ämnen och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Partiklar uppstår dels vid ofullständig förbränning i motorerna, dels genom slitage av däck, vägar och bromsar.

Bensin och dieselolja består av kolväten. I motorerna blir förbränningen aldrig helt fullständig så lite bränsle kommer alltid ut med avgaserna. Den del av dessa ämnen som lätt avgår till luften kallas för flyktiga organiska ämnen (Volatile Organic Compounds, VOC) och är giftiga.

Luftrenare kan ta bort både partiklar och gaser.

Bild: trafik/avgaser

Barn och äldre är mest utsatta

Barn, äldre och personer med astma, lung- eller hjärt- kärlsjukdom är mest utsatta för negativa effekter av luftföroreningar. Utveckling av barns lungor har betydelse för hälsan senare i livet. Barn rör sig mera och har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt sett mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna.

Ofta förvärrar luftföroreningar sjukdomar i luftvägarna. Till exempel kan exponering för föroreningar från trafiken kopplas till symtom och sjukhusinläggning hos personer med astma. När barn under lång tid utsätts för luftföroreningar kan utvecklingen av lungorna påverkas så att lungorna växer sämre och lungfunktionen påverkas. 

Luftrenare skyddar från avgaser och partiklar

Luftrenare tar bort de hälsofarliga partiklarna från luften och om du använder en luftrenare med kolfilter så tar den även bort VOC-gaser och rök. Med luftrenare blir  inomhusluften ren och säker att andas.

Luftrenare i bilen

Om du sitter mycket i bilen finns luftrenare som du använder inne i ditt fordon så att du inte behöver utsättas för de farliga ämnena från trafiken omkring dig.

Produktförslag, luftrenare mot avgaser:

Produktförslag, luftrenare att ha i bilen, husvagnen etc


Källor

Informationen på denna sida är hämntad från bl.a:

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa