Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Luftrenare mot avgaser

Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Partiklar uppstår dels vid ofullständig förbränning i motorerna, dels som slitagepartiklar från däck, väg och bromsar. Partiklar mindre än 10 μm i diameter, PM10, kan andas in av människan och är skadliga för hälsan.

Bensin och dieselolja består av föreningar mellan kol och väte – kolväten. I motorerna kan förbränningen aldrig bli helt fullständig. Lite av bränslet kommer alltid ut med avgaserna, i mer eller mindre nedbruten form. Den del av dessa ämnen som lätt avgår till luften kallas för flyktiga organiska ämnen (VOC – Volatile Organic Compounds). Gruppen består av många ämnen med delvis olika egenskaper. En annan källa till VOC är även avdunstning av bränsle.

 

Bild: trafik/avgaser

Bland kolväten finns cancerframkallande ämnen. Utsläppen av dessa kommer från avdunstning av bränsle och från oförbränt bränsle i avgaserna. Kolväten bidrar tillsammans med kväveoxider till att det bildas marknära ozon under inverkan av solljus. Marknära ozon verkar irriterande på andningsvägarna och ger i högre koncentrationer upphov till vävnadsskador. Ozon kan ge nedsatt lungfunktion, symptom och besvär från luftvägarna, ökad känslighet för irriterande ämnen och inflammatoriska effekter.

Vid dubbdäckens slitage av vägbanan, slitage av däck och bromsar och genom vinterns sandning bildas också partiklar. Dessa är större än partiklarna från förbränning, men de är fortfarande tillräckligt små för att ta sig ner i andningsvägarna.

Barn och äldre är mest utsatta

De mest utsatta för negativa effekter av luftföroreningar är barn, äldre och personer med astma, lung- eller hjärt- kärlsjukdom. Slitagepartiklar ger till exempel i större utsträckning luftvägsbesvär hos personer med astma, medan förbränningsgenererade partiklar har mera koppling till hjärt- och kärlsjukdomar. Både slitagepartiklar och avgaspartiklar ger upphov till ökad dödlighet.

Utveckling av barns lungor har betydelse för hälsan senare i livet. Barn rör sig mera och har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt sett mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna. Ofta förvärrar luftföroreningar sjukdomar i luftvägarna. Till exempel kan exponering för föroreningar från trafiken kopplas till symtom och sjukhusinläggning hos barn med astma. När barn under lång tid utsätts för luftföroreningar kan utvecklingen av lungorna påverkas så att lungorna växer sämre samt att lungfunktionen påverkas. Ingen nedre gräns för påverkan har observerats och därför är det fördelaktigt med så lite föroreningar som möjligt.

Luftrenare skyddar mot avgaser och partiklar

En luftrenare renar luften från hälsofarliga partiklar och gör inomhusluften ren och säker att andas. 

Produktförslag, luftrenare mot avgaser

Se hela vårt produktsortiment här

Luftrenare utan filter

Dessa luftrenare använder jonisering, elektrostatisk rening, UV-lampor och/eller värme för att rena luften. De är tysta och lätta att underhålla.
Se produkter

Luftrenare med filter

Dessa luftrenare använder olika typer av filter (HEPA-, kol- etc) för att rena inomhusluften mekaniskt.
Se produkter

Mobila luftrenare

Detta är extra små och behändiga luftrenare som man kan ta med sig på resan, i bilen, husvagnen, båten, kontoret etc.
Se produkter


Källor

Informationen på denna sida är hämntad från bl.a:

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa