Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Luftrenare mot avgaser

Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar. Bilavgaser innehåller partiklar av olika storlek, kvävedioxid och organiska ämnen och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Partiklar uppstår dels vid ofullständig förbränning i motorerna, dels genom slitage av däck, vägar och bromsar.

Bensin och dieselolja består av kolväten. I motorerna blir förbränningen aldrig helt fullständig så lite bränsle kommer alltid ut med avgaserna. Den del av dessa ämnen som lätt avgår till luften kallas för flyktiga organiska ämnen (Volatile Organic Compounds, VOC) och är giftiga.

Luftrenare renar luften från både partiklar och gaser.

Bild: trafik/avgaser

Barn och äldre är mest utsatta

Barn, äldre och personer med astma, lung- eller hjärt- kärlsjukdom är mest utsatta för negativa effekter av luftföroreningar. Slitagepartiklar ger till exempel i större utsträckning luftvägsbesvär hos personer med astma, medan förbränningsgenererade partiklar har mera koppling till hjärt- och kärlsjukdomar. 

Utveckling av barns lungor har betydelse för hälsan senare i livet. Barn rör sig mera och har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt sett mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med vuxna.

Ofta förvärrar luftföroreningar sjukdomar i luftvägarna. Till exempel kan exponering för föroreningar från trafiken kopplas till symtom och sjukhusinläggning hos barn med astma. När barn under lång tid utsätts för luftföroreningar kan utvecklingen av lungorna påverkas så att lungorna växer sämre samt att lungfunktionen påverkas. 

Luftrenare skyddar dig från avgaser och partiklar

Luftrenare renar luften från hälsofarliga partiklar och om du använder en luftrenare med kolfilter så tar den även upp VOC'er och rök. Med luftrenare blir  inomhusluften ren och säker att andas.

Luftrenare i bilen

Om du sitter mycket i bilköer eller är yrkeschaufför finns luftrenare som du använder inne i ditt fordon så att du slipper utsättas för de farliga ämnena under din arbetsdag.

Produktförslag, luftrenare mot bl.a avgaser:

Luftrenare att använda i bilen, husvagnen etc

Hela vårt produktsortiment hittar du här

Luftrenare utan filter

Dessa luftrenare använder jonisering, elektrostatisk rening, UV-lampor och/eller värme för att rena luften. De är tysta och lätta att underhålla.
Se produkter

Luftrenare med filter

Dessa luftrenare använder olika typer av filter (HEPA-, kol- etc) för att rena inomhusluften mekaniskt.
Se produkter

Mobila luftrenare

Detta är extra små och behändiga luftrenare som man kan ta med sig på resan, i bilen, husvagnen, båten, kontoret etc.
Se produkter


Källor

Informationen på denna sida är hämntad från bl.a:

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa