0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg
Skapa ny lista
Lägg till i inköpslista
 • Favoriter
 • {{ list.name }}

Health+ Prenumeration

Vi erbjuder LightAir Health+ Prenumeration som är en serviceprodukt utan bindningstid som oskadliggör luftburna virus och ger ren och hälsosam luft utan ägarskap, administration eller underhåll för skolor och företag. Läs mer om tjänsten nedan och kontakta oss för en skräddarsydd offert för just ditt företag.

 
 • Fri frakt
 • Personlig service
 • Snabba leveranser

LightAir Health+ Prenumeration på ren luft för företag och skolor

LightAir Health+ prenumeration är en serviceprodukt utan bindningstid som oskadliggör luftburna virus samt ger ren och hälsosam luft utan krångligt ägarskap, administration eller underhåll.

Som arbetsgivare är det viktigt att vårda sin viktigaste resurs, medarbetarna, och att öka välmåendet på arbetsplatsen. Genom att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar får de en hållbar arbetssituation som leder till minskade sjukdagar och ökad produktivitet.

Influensa, förkylningar och vinterkräksjuka minskar märkbart när man installerat luftrenare. Vi har flera exempel på kunder som kraftigt sänkt sin sjukfrånvaro och ökat sin produktivitet. Resultaten är så övertygande att vi erbjuder våra prenumerationer utan bindningstid. 

Systemet har två komponenter; högeffektiv luftrening och virusbekämpning.

Som prenumerant får ni en inomhusmiljö där luftburna virus kontinuerligt oskadliggörs för en minskad sjukskrivning med upp till 20%. Luften renas också effektivt från trafikföroreningar, damm, allergener och andra fina och ultrafina partiklar.

Prenumerationsavgiften faktureras varje månad och faktureringen upphör sista dagen månaden efter en eventuell uppsägning av prenumerationen, no questions asked.

Ren luft bekymmersfritt

Som prenumerant får ni luft fri från virus, bakterier, damm, allergener, trafikföroreningar och andra fina och ultrafina partiklar. Prenumerationen löper bara så länge ni själva önskar utan uppsägningstid.

Våra verktyg

För att leverera sänkt sjukfrånvaro till följd av virus använder vi den patenterade svenska LightAir IonFlow-teknologin. Virushämmaren skapar negativa joner som söker upp luftburna virus och oskadliggör dem med en negativ laddning. Detta har testats noga av forskare vid Karolinska Institutet. Deras resultat publicerades i Nature Scientific Report och slutsatsen var att LightAir IonFlow oskadliggör 97% av luftburet virus.

För att leverera hälsa, hållbarhet och produktivitet använder LightAir den egenutvecklade svenska CellFlow-tekniken som bygger på luftrening i tre steg:

 1. Grovt förfilter som tar bort större partiklar
 2. Jonisering
 3. Eco Precision™-filter för rening av fina och ultrafina partiklar

Denna lösning innebär ett antal konkreta fördelar jämfört med traditionell luftrening: 

Hållbarhet

Det patenterade EcoPrecision™-filtret i luftrenaren är tillverkat av återvunnen skogsråvara. Det innebär en minskad plastförbrukning och att det till största delen är möjligt att återvinna. Filtret har också 18 månaders hållbarhet med full effektivitet av luftrening. Detta är tre gånger längre än traditionella filter som gradvis minskar i effektivitet och måste bytas redan efter 6 månader.

Precision

EcoPrecision™ är framtaget för att leverera en rening av 99,99% av partiklar av storlek 0,1 mikron (PM0.1). Detta är effektivare än traditionella lösningar på marknaden och personalen kommer att märka av detta genom ökad energinivå och mindre allergiska besvär. 

Låg ljudnivå

Ljudnivån är låga 31 dB i normalt driftläge. Detta är avsevärt lägre än det bakgrundsljud som normal finns på en arbetsplats eller skola. Lösningen levererar luftrening utan att bidra med ljudförorening. Vid ett minskat luftflöde levererar tekniken ren luft med en ljudnivå på bara 23 db.

Vi behåller ägarskapet av utrustningen och gör hela jobbet:

 • Installation
 • Drift och underhåll
 • Garantier
 • Finansiering
 • Administration
 • Risk (ingen bindningstid)

Ni får luftrening fri från partiklar

 • Trafikföroreningar
 • Damm
 • Partiklar från skrivare och maskiner
 • Pollen och andra allergener
 • Bakterier
 • Mögelsporer

och Virushämmare som oskadliggör 97% av luftburet virus.

Kontakta oss för ett besök där vi mäter luftkvaliteten i era lokaler och ger er en skräddarsydd offert!

Har du frågor om den här produkten?

Då kan du skicka dina frågor till oss genom att fylla i detta formulär.

Vi svarar så snabbt vi bara kan och du har garanterat ett svar inom 24 timmar.

Om du har en brådskande fråga är du välkommen att ringa oss på 0707220050.

LightAir är ett svenskt clean tech-bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserade på patenterad och banbrytande teknik för luftrening i inomhusmiljö.

I LightAirs sortiment finns luftrenare av olika modeller som passar både i hem, på kontor, i skolor, förskolor, industrier, lagerlokaler och andra inomhusmiljöer. 

Alla LightAirs luftrenare tar bort pollen, rök, allergener, dammkvalster, bakterier, virus, mögelsporer, bakterier och andra luftföroreningar. Några modeller kan kombineras med kolfilter för att även få bort gaser och lukter.

90% av alla partiklar i luften är mindre än PM0.1. Dessa partiklar är som mest skadliga för hälsan och är svårast att ta bort. LightAir har unika tekniker som effektivt reducerar de allra minsta partiklarna från luften, ända ner ner till PM0.007 storlek (nanopartiklar), som är väldigt svåra att fånga i filter.

LightAir har två patenterade teknologier, vilka marknadsförs under varumärkena IonFlow och CellFlow. IonFlow bygger på en innovativ utveckling av joniseringsteknik och CellFlow på en utveckling av elektrostatisk filterteknik. 

Artiklar om LightAir luftrenare

LightAir är ett publikt aktiebolag som är noterat på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) med kortnamnet LAIR.

 

Relaterade artiklar