0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Negativa joner får oss att må bra

 

I naturen är det oftast fler negativa joner än i ett tätbebyggt område. Det är en av anledningarna till att vi mår bättre när vi vistas i naturen.

Vi mår mycket bättre när vi andas frisk luft. Det känner man extra mycket när man är ute i naturen, långt från städer och trafik. Och visst har du också märkt att luften känns extra frisk och klar efter regn och åska?

 

Det beror på att luften då är fylld med negativa joner och negativa joner får oss att må bra.

 

Luften innehåller både positivt och negativt laddade joner. Allt levande påverkas av dessa joner. Om balansen är optimal så främjar det hälsan, fortplantning och resistens mot sjukdomar hos  både människor, djur och växter.

De flesta av oss människor känner av förändringen som sker i jonladdningen när vädret slår om. Före ett åskväder brukar man känna att luften är tung. Vissa av oss blir då trötta, några drabbas av huvudvärk/migrän eller andra psykiska och fysiska åkommor och andra kan bli helt utmattade. Men så snart ovädret brutit ut och passerat så känns luften ren och frisk och vi får lättare att andas och mår bra igen.

Vad är det då som egentligen hänt? Jo, åskväder är ett utav flera sätt som naturen använder för att uppnå en laddningsbalans. Strax innan ett åskväder är luften fylld med positiva joner. Det är det som vi upplever som att luften känns tung eller tryckande. När det blixtrar och dundrar så frigörs mängder med negativa joner och även en viss mängd ozon. Detta skapar en elektrisk laddningsbalans i luften.

Hjärnans celler är känsliga för elektromagnetisk påverkan och det kan vara en förklaring till att vissa människor mår psykiskt dåligt när ett lågtryck närmar sig. Forskare har också funnit att ärrceller är lite annorlunda än andra celler. Om de blir utsatta för positiv elektrisk laddning, kan de ge smärtsignaler till hjärnan. Det kan vara förklaringen till att man även får "vädervärk" innan åska, i till exempel ett skadat knä.

På en strand som ligger långt ifrån städer, så finns det upp emot 10.000 negativa joner per kubikcentimeter luft. I en stad kan antalet negativa joner i luften vara mycket lägre, kanske så lågt som bara 100 negativa joner per kubikcentimeter.

När det är mycket negativa joner i luften där vi befinner oss så upplever vi luften som frisk och stärkande och det får oss att må bra.

En av orsakerna till att det lätt blir höga nivåer av positiva joner i luften är all modern teknologi. Elektronisk utrustning såsom datorer, TV-apparater, mobiler, mikrovågsugnar etc. bidrar till en hög nivå av positiva joner. Om det är mycket positiva joner i vår omgivning kan vi få problem som visar sig så som ökad stress, oro, håglöshet, depressioner och sömnstörningar. Negativa joner däremot har visat sig att det har en motsatt effekt och kan hjälpa mot dessa problem.

 

Produkter som skapar negativa joner

 

Länkar till källor och mer info