0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare som oskadliggör virus

 

LightAir IonFlow-luftrenare minskar smittspridning hemma, i skolan, på arbetsplatser och allmänna utrymmen genom att oskadliggöra virus och rena luften från luftföroreningar, pollen och andra hälsofarliga partiklar.

Vetenskapliga studier bevisar att LightAir luftrenare dödar virus

Karolinska Institutet har gjort forskningsstudier, inklusive djurförsök, på LightAir IonFlow-teknologins effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober.

Studierna bevisar att tekniken både reducerar viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 97% av luftburna virus så de upphör att vara smittsamma. Djurförsök genomfördes och utan luftrenare blev tre av fyra djur smittade via luftburet virus från redan smittade djur. Med IonFlow-luftrenaren påslagen visade försöken att inget av djuren blev smittade.

Den 7 år långa vetenskapliga virus-studien genomfördes av erkända forskare på Karolinska Institutet, ett av världens främsta medicinska universitet, och har granskats och publicerats av världens mest citerade vetenskapliga publikation; Nature.

Här kan du läsa mer om forskningsstudien:

» LightAir Scientific virus report, pressrelease (pdf)
» LightAir Virus Prevention, brochure (pdf)
» Forskningsrapporten/artikeln på Nature's webbsida

Renar luften från alla typer av luftburna partiklar

  • LightAir IonFlow patenterade teknologi genererar miljarder elektroner per sekund och dessa omvandlas till negativa joner.
  • De negativa jonerna laddar partiklarna i luften såsom virus, bakterier, avgaser, pollen, mögel, allergener, fint damm mm negativt
  • När partiklarna har blivit negativt laddade attraheras de av den positivt laddade kollektorn på luftrenaren som fungerar ungefär som en stor magnet för partiklar
  • På LightAir IonFlow-luftrenarna behöver du inte byta filter, när kollektorn på luftrenaren blir smutsig av partiklar tvättar du bara av den under kranen

Beställ din LightAir IonFlow här
Mer info om LightAirs luftrenare