0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Vanliga frågor om LightAir IonFlow-luftrenare (FAQ)

 

Hur fungerar LightAir IonFlow luftrenare?

I filmen förklarar LightAir hur IonFlow-luftrenarna fungerar.

Fler filmer som visar hur dessa luftrenare fungerar finns i spellistan nedan. Klicka på symbolen meny-ikon för att bläddra mellan de olika videofilmerna.
 

Vilka olika LightAir IonFlow modeller finns det?

Jämförelse mellan modellerna

klicka för större bild

Jämförelse av IonFlow-modeller

Hur ser en smutsig kollektor ut och hur snabbt blir den smutsig?

Kollektorn drar åt sig partiklarna i luften som fastnar på utsidan av cylindern. Eftersom partiklar är så små så är smutsen till en början inte så lätt att se utan istället uppfattar man en skiftning i kollektorns färg innan den börjar lagra partiklar i tjockare lager och dessa blir synliga för ögat. Hur smutsig kollektorn blir beror framförallt på hur förorenad miljön är sär den placeras. Ju fler föroreningskällor desto snabbare blir kollektorn smutsig.

Kollektor från en skola i Stockholm city efter 2 veckors användning:

Bild på smutsig kollektor  Närbild på smutsig kollektor

Kollektor efter 2 veckors användning i ett sovrum i Addis Abeba, Etiopien:

Bild på extremt smutsig kollektor

Hur installerar jag min LightAir IonFlow-luftrenare

Kort sagt så sätter du bara i hop jonisator och foten och kopplar in strömmen.

Är du osäker på hur du monterar delarna tittar du i den medföljande manualen.

Du kan även se hur luftrenaren packas upp ch startas i denna film.

Luftrenaren skall sedan vara på dygnet runt för att rena luften kontinuerligt. 

Hur rengör jag min IonFlow och hur ofta?

Att rengöra din IonFlow luftrenare är mycket enkelt och tar endast några minuter.

Kollektorn ska rengöras när den blir smutsig, vilket varierar väldigt mycket beroende på hur förorenad miljön är där den placeras. En rekommendation är varannan vecka eller vid behov. I väldigt förorenade mijöer kan den behöva rengöras oftare. 

När din kollektor blivit smutsig stänger du av luftrenaren, drar av kollektorn och tar den till vattenkranen och rengör den med lite dismedel. Kollektorn ska ej diskas i diskmaskin för då kan den missfärgas. Sedan torkar du av den och sätter tillbaka den på jonröret på luftrenaren. Var noga med att du för ner kollektorn ända ner till den lilla metallpinnen/stoppet så den får kontakt med luftrenarens jonrör. Starta sedan luftrenaren med strömbrytaren igen. Klart!

Är LightAir IonFlow effektiv mot virus?

Karolinska Institutet har gjort forskningsstudier, inklusive djurförsök, avseende LightAir IonFlow-teknologins effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober.

KI's forskning visade att ingen av försöksdjuren smittades när luftrenaren var påslagenStudierna bevisar att tekniken effektivt reducerar viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 97% av virus redan i luften (virus upphör att vara smittsamma). Djurförsök genomfördes och utan luftrenare blev tre av fyra djur smittade via luftburet virus från redan smittade djur. Med IonFlow-luftrenare visade försöken att inget av djuren blev smittade.

Läs mer om studien här
» LightAir Scientific virus report, pressrelease (eng, pdf)
» LightAir Virus Prevention brochure (eng, pdf)
» Hela rapporten/artikeln på Nature's webbsida

LightAir och coronavirus/covid-19

Vi får många frågor om luftrenare och coronavirus nu. Då detta är ett nytt virus finns det inga forskningsstudier på det än. Coronaviruset är dock delvis luftburet och liknar andra virus. Ingen kan garantera att man inte blir smittad av coronavirus bara för att man använder luftrenare, men att luftrenare minskar antalet luftburna virus i det rum där de används är bevisat och när virusmängden sjunker minskar även risken för smitta.

Vad är kollektor, jongenerator, coronanålar, dekorationsljus mm?

Bild på kollektor som sköljs under vatten

Kollektor

Den positivt laddade kollektorn drar till sig de negativt laddade partiklarna. Eftersom kollektorn enkelt rengörs i vatten behövs aldrig några dyrbara filterbyten.

Bild på koronanålar

Jongenerator & Coronanålar

Jongeneratorn är IonFlow's hjärta. Från coronanålarna som sitter högst upp på jongeneratorn utsöndras elektronerna som omvandlas till negativa joner.

Bild på dekorationsljus

Dekorationsljus

Dekorationsljusen är LED lampor som sitter under jonröret. Lamporna kan sättas på eller stängas av oberoende av om luftrenaren är på eller ej.

Bild på ställ

Ställ/stativ

IonFlow Signature-modellerna har ett handgjort ställ som är helt cylindriskt och tillverkas i transparent akryl. Det passar bra att ställa på golvet.

Evolution har ett kortare formsprutat ställ i transparent plast med en något konisk form. Med dess mer kompakta design passar det bra att ställa på ett bord, bänk eller skrivbord.

Petskydd till IonFlow lanserade efter 2019Bild på äldre modell av petskydd

Petskydd

Om du eller de omkring dig känner sig obekväm med den lätta och ofarliga urladdning som sker om man vidrör kollektorn så kan man använda det medföljande petskyddet.

Notera att petskyddet inte är ett säkerhetskrav utan är helt frivilligt att använda. 

Petskyddet finns i två olika utföranden, ett ser ut som ett galler (modeler tillverkade före 2019) och ett har plattare design i formskuren plast (modeller tillverkade efter 2019).

Bild på strömbrytare

Strömbrytare

Med strömbrytaren styr du om luftrenaren är på eller av samt om dekorationsljusen är tända eller ej.

Strömbrytaren har tre lägen:

  • KLICK x1 - Luftrenare PÅ, Dekorationsljus AV
  • KLICK x2 - Luftrenare PÅ, Dekorationsljus PÅ
  • KLICK x3 - Luftrenare AV, Dekorationsljus AV

Måste luftrenaren alltid vara på?

Luft är färskvara och kan inte bibehållas ren utan kontinuerlig och aktiv rening. Luftrenare måste därför vara på hela dygnet för bästa effekt. Därför är en låg energiförbrukning av väsentlig betydelse. Om du vill stänga av luftrenaren när du t.ex. går hemifrån får du räkna med att det tar 30-60 minuter innan den har uppnått maximal luftreningseffekt när du startar den igen.

Tar IonFlow luftrenare bort lukt?

Lukt är partiklar eller gas. IonFlow hanterar lukter som är partiklar mycket väl, medan gas inte kan hanteras av dessa luftrenare. Exempel på lukter som luftrenaren tar bort är rök och mögel.

Hur stor yta täcker en IonFlow luftrenare?

Vi rekommenderar att man använder denna i rum som är upp till 50 m² med normal takhöjd. Denna rekommendation är ungefärlig eftersom det beror på miljön där luftrenare placeras. Ju fler föroreningskällor desto fler partiklar och desto mindre yta hanteras. Har du ett större rum kan du behöva fler luftrenare i rummet.

Hur ska IonFlow luftrenare placeras?

Vi rekommenderar att du placerar luftrenaren minst 1 meter från väggar och möbler, och att du hänger takmodellen ca en halv meter ner från taket. Om rekommendationerna inte följs kan närliggande väggar och/eller möbler bli smutsiga av partiklar som fastnar där istället för att de fastnar på kollektorn.

Luftrenaren bör ha minst 50 cm fritt utrymme ovanför så vi rekommenderar inte att denna luftrenare ställs i en hylla eller annat trångt utrymme.

Notera: Om du eldar i öppen spis eller kamin rekommenderar vi att du använder en luftrenare med filter istället för en jonisator då det finns risk för att negativ laddade förbränningspartiklar fastnar på, och missfärgar, andra ytor än kollektorn (väggar, möbler, tavlor, tak etc).

Avger IonFlow ozon?

Nej, den avger inte ozon. Testrapporter gjorda av Sveriges Tekniska Forskningsinsitut (SP) bevisar att LightAir IonFlow är ozonfri. Ozon har alltid varit en negativ bieffekt av jonisering, vilket betyder att ju högre jonproduktion desto högre ozonvärde. I och med att gränsvärdet för ozon måste respekteras så har det resulterat i många ineffektiva jonisatorer på marknaden.

LightAir är så vitt vi vet den första tillverkaren som lyckats lösa detta problem och kan generera en extremt stor mängd negativa joner utan något ozon som biprodukt.
» Testrapport från SP (PDF)

Hur vet jag att jonisering fungerar för att rena luften?

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har testat LightAir IonFlow med avseende på förmågan att rena luften från små förbränningspartiklar. Testet verifierar att LightAir IonFlow effektivt renar luften och tar bort nästan alla luftburna partiklar. Den är så effektiv att den kan mäta sig med HEPA-filterbaserade luftrenare på marknaden. Du kan ladda ner och läsa flera tester av LightAirs luftrenare på www.lifeair.com/learning-center/lifeair-science/evidence/

Mer info om LightAir-luftrenare

Vanliga frågor om LightAir IonFlow luftrenare

Vanliga frågor om LightAir IonFlow luftrenare

Läs mer
Så här rengör du din LightAir IonFlow-luftrenare

Så här rengör du din LightAir IonFlow-luftrenare

Läs mer
LightAir IonFlow luftrenare förhindrar spridning av virus

LightAir IonFlow luftrenare förhindrar spridning av virus

LightAir IonFlow luftrenare oskadliggör virus redan i luften. Bevisat av Karolinska Institutet.

Läs mer
LightAir Health+ prenumeration på ren luft för företag

LightAir Health+ prenumeration på ren luft för företag

Läs mer
Negativa joner får oss att må bra

Negativa joner får oss att må bra

Läs mer