0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

Vanliga frågor om LightAir IonFlow-luftrenare (FAQ)

På denna sida hittar du svaren på de vanligaste frågorna om LightAir IonFlow-luftrenare. Om du inte hittar svaret på din fråga här är du välkommen att kontakta oss.

LightAir IonFlow 2.0

Hur fungerar LightAir IonFlow luftrenare?

I videon kan du se en förklaring över hur LightAir IonFlow-luftrenarna fungerar. I korthet kan den förklaras så här:

  • Luftrenaren genererar miljarder elektroner per sekund som omvandlas till negativa joner.
  • De negativa jonerna laddar luftburna partiklar såsom avgaser, pollen, allergener, virus, rök, bakterier, mögel m.m.
  • De negativt laddade partiklarna dras till den positivt laddade kollektorn som alltså fungerar likt en magnet för partiklar och/eller tyngs så de faller till marken där de lätt städas upp.
  • När kollektorn ser smutsig ut stänger man av luftrenaren och rengör kollektorn under vattenkranen.

Vilka olika LightAir IonFlow modeller finns det och vad skiljer dem åt?

Lightair IonFlow finns i tre olika modeller och fem färger

Effekten är den samma på alla modeller. Endast utseendet skiljer dem åt.

  • Evolution-modellerna är lägre (59cm) och har en bredare, konformad fot.
  • Signature-modellerna är högre (66cm) och har en rak fot.
  • LightAir IonFlow 500C hänger man i taket.

Är det någon skillnad mellan LightAir IonFlow 2.0-modellerna jämfört med tidigare modeller?

Det är ingen skillnad på effekten på tidigare modeller i LightAir IonFlow-serien jämfört med de senaste modellerna. Alla renar luften på samma sätt och med samma effekt.

Skillnaden mellan nya och tidigare modeller är designen på petskyddet samt färgen på dekorationsljuset i stativet. 

Jämförelse mellan modellerna

klicka för större bild

Jämförelse av IonFlow-modeller

Hur ser en smutsig kollektor ut och hur snabbt blir den smutsig?

Kollektorn på LightAir IonFlow-luftrenarna drar åt sig partiklarna från luften och de fastnar på utsidan av cylindern. Eftersom partiklar är så små ser man inte smutsen till en början. Först uppfattar man en skiftning i kollektorns färg innan den börjar lagra partiklar i tjockare lager så de blir synliga för ögat. Hur smutsig kollektorn blir beror framförallt på hur förorenad miljön är där luftrenaren placeras. Ju fler föroreningskällor desto snabbare blir kollektorn smutsig.

Notera att alla partiklar i rummet inte kommer att dras till kollektorn, en stor del av partiklarna klustras ihop, blir tunga och faller till marken för att sedan dammsugas eller dammtorkas upp. 

Bild på smutsig kollektor

Exempel 1: Kollektor från en skola i Stockholm city efter 2 veckors användning.

Närbild på smutsig kollektor

Exempel 2: Närbild på kollektor från en skola i Stockholm city efter 2 veckors användning.

Bild på extremt smutsig kollektor

Exempel 3: Kollektor från ett kontor i Addis Abeba, Etiopien, efter 2 veckors användning.

Exempel 4: Närbild på kollektor från ett sovrum i en stockholmsförort efter 3 veckors användning.

Hur installerar jag min LightAir IonFlow-luftrenare?

Kort sagt så sätter du bara i hop jonisator och foten och kopplar in strömmen.

Är du osäker på hur du monterar delarna kan du se hur det går till i den medföljande manualen.

Du kan även se hur luftrenaren packas upp och startas i denna video.

Luftrenaren skall sedan vara på dygnet runt för att rena luften kontinuerligt.

Montera ihop petskyddet

Om du vill använda petskyddet på din LightAir IonFlow 2.0 luftrenare så måste du först montera ihop det. I denna korta video ser du hur man fäster plattorna på ringen. 

Hur rengör jag min LightAir IonFlow-luftrenare och hur ofta?

Att rengöra din IonFlow luftrenare är mycket enkelt och tar endast några minuter.

Kollektorn ska rengöras när den blir smutsig, vilket varierar väldigt mycket beroende på hur förorenad miljön är där den placeras. En rekommendation är varannan vecka eller vid behov. I väldigt förorenade mijöer kan den behöva rengöras oftare. 

När din kollektor blivit smutsig stänger du av luftrenaren, drar av kollektorn och tar den till vattenkranen och rengör den med lite dismedel. Kollektorn ska ej diskas i diskmaskin för då kan den missfärgas. Sedan torkar du av den och sätter tillbaka den på jonröret på luftrenaren. Var noga med att du för ner kollektorn ända ner till den lilla metallpinnen/stoppet så att den får kontakt med luftrenarens jonrör. Starta sedan luftrenaren med strömbrytaren igen. 

Ibland kan det bli lite beläggningar eller damm på koronanålarna på toppen av luftrenaren. Dessa rengörs då med den medföljande borsten (eller en liknande borste).

 

Är LightAir IonFlow-luftrenare effektiva mot virus?

Karolinska Institutet har gjort forskningsstudier, inklusive djurförsök, avseende LightAir IonFlow-teknologins effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober.

Studierna bevisar att tekniken effektivt reducerar viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 97% av virus redan i luften (virus upphör att vara smittsamma). Djurförsök genomfördes och utan luftrenare blev tre av fyra djur smittade via luftburet virus från redan smittade djur. Med IonFlow-luftrenare visade försöken att inget av djuren blev smittade.

 

Läs mer om studien här
» LightAir Scientific virus report, pressrelease (eng, pdf)
» LightAir Virus Prevention brochure (eng, pdf)
» Hela rapporten/artikeln på Nature's webbsida

 

LightAir och coronavirus/covid-19

Forskningsinstitutet IrsiCaixa har genomfört tester och framlagt en rapport som påvisar att LightAirs IonFlow-teknologi oskadliggör pseudovirus där man kopierat egenskaper hos SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2. Detta bevis kan nu läggas till den sjuåriga vetenskapliga studien från Karolinska Institutet som tidigare visat på teknologins effektivitet mot luftburet virus och hur den kraftigt reducerar smittspridning.
» Läs pressmeddelandet (31/3-2021) och mer om studien här

 

Virus inaktiveras av luftrenaren

LightAir IonFlow-luftrenaren producerar en stadig ström av miljarder elektroner. Dessa reagerar med syre och bildar negativa joner. Negativa joner fastnar på viruspartiklar i luften och laddar dem negativt. I denna process påverkas virusets proteinskal, varmed det mister sin förmåga att smitta. Kort sagt kan man säga att viruset oskadligörs redan i luften. Fördelen med det är att om vi sitter i samma rum mitt emot varandra och spikarna så behöver inte de virus som jag avsöndrar flyga iväg till andra sidan rummet där en luftrenare står. För att där passera ett filter för att sedan komma tillbaka renat från virus. LightAirs virushämmare gör detta direkt i luften mellan oss och gör det kontinuerligt… till hela 97% enligt den sju år långa vetenskapliga undersökningen som Karolinska Institutet gjort.

KI's forskning visade att virus inaktiveras

 

Vad är kollektor, jongenerator, coronanålar m.m?

LightAir IonFlow-luftrenare består av flera olika delar. Här kan du läsa om dom:

IonFlow kollektor

Kollektor

Den positivt laddade kollektorn drar till sig de negativt laddade partiklarna. Eftersom kollektorn enkelt rengörs i vatten behövs aldrig några dyrbara filterbyten.

IonFlow koronanålar & jonrör

Jongenerator & Coronanålar

Jongeneratorn är IonFlow luftrenarnas hjärta. Från coronanålarna som sitter högst upp på jongeneratorn utsöndras elektronerna som omvandlas till negativa joner. Nålarna kan ibland behöva rengöras, läs om det längre ner på sidan.

IonFlow dekorationsljus

Dekorationsljus

Dekorationsljusen är LED lampor som sitter under jonröret. Lamporna kan sättas på eller stängas av oberoende av om luftrenaren är på eller ej.

Ställ (fot) IonFlow

Ställ/stativ/fot

IonFlow Signature-modellerna har ett handgjort ställ som är helt cylindriskt och tillverkas i transparent akryl. Det passar bra att ställa på golvet.

IonFlow Evolution har ett kortare formsprutat ställ med en något konisk form som är gjort av transparent plast. Med dess mer kompakta design passar det bra att ställa på ett bord, bänk eller skrivbord.

Kontakt IonFlow

AC-adapter

AC-adapter (strömsladd) för IonFlow-luftrenare.

IonFlow Petskydd nyttIonFlow Petskydd gammalt

Petskydd

Om du känner sig obekväm med den lätta och ofarliga urladdning som sker om man vidrör kollektorn så kan du använda det medföljande petskyddet. Petskyddet påverkar inte luftrenarens effekt eller reningsfunktion. Notera att petskyddet inte är ett säkerhetskrav utan är helt frivilligt att använda. Skyddet finns i en ny och en äldre (galler) design.

IonFlow Strömbrytare

Strömbrytare

Med strömbrytaren styr du om luftrenaren är på eller av samt om dekorationsljusen är tända eller ej.

 

Strömbrytaren har tre lägen:

  • Klick x 1 - Luftrenare PÅ, Dekorationsljus AV
  • Klick x 2 - Luftrenare PÅ, Dekorationsljus PÅ
  • Klick x 3 - Luftrenare AV, Dekorationsljus AV

Måste en luftrenare alltid vara på?

Luft är färskvara och kan inte bibehållas ren utan kontinuerlig och aktiv rening. Luftrenare ska därför vara på hela dygnet för bästa effekt.

Om du vill stänga av LightAir IonFlow-luftrenaren när du t.ex. går hemifrån får du räkna med att det tar 30-60 minuter innan den har uppnått maximal luftreningseffekt igen när du startar den på nytt.

 

Tar LightAir IonFlow luftrenare bort lukt?

Lukter består av partiklar eller gas.

IonFlow hanterar lukter som är partiklar mycket väl, medan gas inte kan hanteras av dessa luftrenare.

Exempel på lukter som IonFlow-luftrenare kan ta bort är vissa typer av rök och mögel.

Vid kraftiga luktproblem (rökare, bränder, husdjurslukter etc) så rekommenderar vi luftrenare med kolfilter eller luftrenare med UV-teknik.

 

Hur stor yta renar en LightAir IonFlow luftrenare?

Vi rekommenderar att man använder denna i rum som är upp till 50 m² med normal takhöjd. Denna rekommendation är ungefärlig eftersom det beror på miljön där luftrenare placeras. Ju fler föroreningskällor desto fler partiklar och desto mindre yta hanteras.

Har du ett större rum kan du behöva fler luftrenare i rummet för maximal luftreningseffekt.

 

Hur ska LightAir IonFlow luftrenare placeras?

Tillverkaren, LightAir, rekommenderar att du placerar luftrenaren minst 1 meter från väggar och möbler, och att du hänger takmodellen ca en halv meter ner från taket. Om rekommendationerna inte följs kan närliggande väggar och/eller möbler bli smutsiga av partiklar som fastnar där istället för att de fastnar på kollektorn som sitter på maskinen. Detta problem är inte speciellt vanligt i Sverige och det brukar gå bra att placera luftrenarna ca 20-30 cm från väggen i ett vanligt Svenskt hem utan att det uppstår missfärgningar*. Kan du ställa luftrenaren fritt i rummet är det det bästa.

Luftrenaren bör ha minst 50 cm fritt utrymme ovanför så du bör inte placera dessa luftrenare inne i en hylla eller annat trångt utrymme.

*Notera: Om du eldar i öppen spis eller kamin rekommenderar vi en luftrenare med filter istället för en jonisator då det finns risk för att negativ laddade förbränningspartiklar fastnar på, och missfärgar, andra ytor än kollektorn (väggar, möbler, tavlor, tak etc). Detta joniseringsfenomen kallas "black walls".

 

Avger LightAir IonFlow ozon?

Nej, den avger inte ozon. Testrapporter gjorda av Sveriges Tekniska Forskningsinsitut (SP) bevisar att LightAir IonFlow är ozonfri. Ozon har alltid varit en negativ bieffekt av jonisering, vilket betyder att ju högre jonproduktion desto högre ozonvärde. I och med att gränsvärdet för ozon måste respekteras så har det resulterat i många ineffektiva jonisatorer på marknaden.

LightAir är så vitt vi vet den första tillverkaren som lyckats lösa detta problem och kan generera en extremt stor mängd negativa joner utan något ozon som biprodukt.
» Testrapport från SP (PDF)

 

Hur vet jag att jonisering fungerar för att rena luften?

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har testat LightAir IonFlow med avseende på förmågan att rena luften från små förbränningspartiklar. Testet verifierar att LightAir IonFlow effektivt renar luften och tar bort nästan alla luftburna partiklar. Den är så effektiv att den kan mäta sig med HEPA-filterbaserade luftrenare på marknaden.

Du kan ladda ner och läsa många tester på LightAir's egen hemsida.

 

Det knäpper/susar om min LightAir IonFlow-luftrenare. Varför då?

När koronanålarna på toppen av luftrenaren blir smutsiga kan ett ljud uppstå genom att det blir små vibrationer. Det kan knäppa eller susa om luftrenaren som annars är tyst.

 

Det första du kan prova att göra då är att blåsa på nålarna så att eventuella dammpartiklar som hamnat i hålen vid nålarna blåses bort. Det brukar göra att ljudet försvinner direkt.

 

Ibland kan man behöva borsta rent nålarna från smuts som fastnat på nålarna. Stäng av luftrenaren, dra ur kontakten ur väggen och borsta försiktigt med den medföljande lilla borsten. Använd inget tryck eller vatten när du rengör de ömtåliga nålarna. Sätt sedan i kontakten i väggen igen och starta luftrenaren så bör ljudet vara borta.

 

Du bör du rengöra koronanålarna ungefär en gång varannan månad.

Skulle inte missljudet från luftrenaren försvinna kontaktar du oss för vidare felsökning.

 

Rengöring av koronanålar
Klicka för större bild

Här kan du se en video på när nålarna rengörs: youtube.com/shorts/-08mnOrgMl4

Fler artiklar om LightAir-luftrenare

Allt om LightAir IonFlow joniserande luftrenare

Allt om LightAir IonFlow joniserande luftrenare

Luftrenare utan dyra filter. Effektiva mot pollen, allergener, mögelsporer, virus m.m.

Läs mer
Vanliga frågor om LightAir IonFlow luftrenare (FAQ)

Vanliga frågor om LightAir IonFlow luftrenare (FAQ)

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om LightAir IonFlow joniserande luftrenare.

Läs mer
Så här rengör du din LightAir IonFlow-luftrenare

Så här rengör du din LightAir IonFlow-luftrenare

Läs mer
LightAir IonFlow luftrenare förhindrar spridning av virus

LightAir IonFlow luftrenare förhindrar spridning av virus

Bevisat i sju år långa forskningsstudier vid Karolinska Institutet.

Läs mer
Negativa joner får oss att må bra

Negativa joner får oss att må bra

Läs mer

Köp LightAir IonFlow luftrenare