0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Vanliga frågor om LightAir IonFlow-luftrenare (FAQ)

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om LightAir IonFlow-luftrenare. Om du inte hittar svaret på din fråga här är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Hur fungerar LightAir IonFlow luftrenare?

I videon kan du se en förklaring över hur LightAir IonFlow-luftrenarna fungerar. I korthet kan den förklaras så här:

  • LightAir IonFlow-luftrenaren genererar miljarder elektroner per sekund som omvandlas till negativa joner.
  • De negativa jonerna laddar luftburna partiklar såsom avgaser, pollen, allergener, virus, rök, bakterier, mögel m.m.
  • De negativt laddade partiklarna dras till den positivt laddade kollektorn som alltså fungerar likt en magnet för partiklar och/eller tyngs så de faller till marken där de lätt städas upp.
  • När kollektorn ser smutsig ut stänger man av luftrenaren och rengör kollektorn under vattenkranen. 

Vilka olika LightAir IonFlow modeller finns det och vad skiljer dem åt?

Effekten är den samma på alla modeller. Endast utseendet skiljer dem åt.

Evolution-modellerna är lägre (59cm) och har en bredare, konformad fot.

Signature-modellerna är högre (66cm) och har en rak fot.

LightAir IonFlow 500C hänger man i taket.

Jämförelse mellan modellerna

klicka för större bild

Jämförelse av IonFlow-modeller

Hur ser en smutsig kollektor ut och hur snabbt blir den smutsig?

Kollektorn på LightAir IonFlow-luftrenarna drar åt sig partiklarna från luften och de fastnar på utsidan av cylindern. Eftersom partiklar är så små ser man inte smutsen till en början. Först uppfattar man en skiftning i kollektorns färg innan den börjar lagra partiklar i tjockare lager så de blir synliga för ögat. Hur smutsig kollektorn blir beror framförallt på hur förorenad miljön är där luftrenaren placeras. Ju fler föroreningskällor desto snabbare blir kollektorn smutsig.

Notera att alla partiklar i rummet inte kommer att dras till kollektorn, en stor del av partiklarna klustras ihop, blir tunga och faller till marken.

Exempel: Kollektor från en skola i Stockholm city efter 2 veckors användning:

Bild på smutsig kollektor  Närbild på smutsig kollektor

Exempel: Kollektor efter 2 veckors användning i ett sovrum i Addis Abeba, Etiopien:

Bild på extremt smutsig kollektor

Hur installerar jag min LightAir IonFlow-luftrenare?

Kort sagt så sätter du bara i hop jonisator och foten och kopplar in strömmen.

Är du osäker på hur du monterar delarna tittar du i den medföljande manualen.

Du kan även se hur luftrenaren packas upp och startas i denna video.

Luftrenaren skall sedan vara på dygnet runt för att rena luften kontinuerligt. 

Hur rengör jag min LightAir IonFlow-luftrenare och hur ofta?

Att rengöra din IonFlow luftrenare är mycket enkelt och tar endast några minuter.

Kollektorn ska rengöras när den blir smutsig, vilket varierar väldigt mycket beroende på hur förorenad miljön är där den placeras. En rekommendation är varannan vecka eller vid behov. I väldigt förorenade mijöer kan den behöva rengöras oftare. 

När din kollektor blivit smutsig stänger du av luftrenaren, drar av kollektorn och tar den till vattenkranen och rengör den med lite dismedel. Kollektorn ska ej diskas i diskmaskin för då kan den missfärgas. Sedan torkar du av den och sätter tillbaka den på jonröret på luftrenaren. Var noga med att du för ner kollektorn ända ner till den lilla metallpinnen/stoppet så den får kontakt med luftrenarens jonrör. Starta sedan luftrenaren med strömbrytaren igen. Klart!

Är LightAir IonFlow-luftrenare effektiva mot virus?

Karolinska Institutet har gjort forskningsstudier, inklusive djurförsök, avseende LightAir IonFlow-teknologins effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober.

Studierna bevisar att tekniken effektivt reducerar viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 97% av virus redan i luften (virus upphör att vara smittsamma). Djurförsök genomfördes och utan luftrenare blev tre av fyra djur smittade via luftburet virus från redan smittade djur. Med IonFlow-luftrenare visade försöken att inget av djuren blev smittade.

Läs mer om studien här
» LightAir Scientific virus report, pressrelease (eng, pdf)
» LightAir Virus Prevention brochure (eng, pdf)
» Hela rapporten/artikeln på Nature's webbsida

LightAir och coronavirus/covid-19

Forskningsinstitutet IrsiCaixa har genomfört tester och framlagt en rapport som påvisar att LightAirs IonFlow-teknologi oskadliggör pseudovirus där man kopierat egenskaper hos SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2. Detta bevis kan nu läggas till den sjuåriga vetenskapliga studien från Karolinska Institutet som tidigare visat på teknologins effektivitet mot luftburet virus och hur den kraftigt reducerar smittspridning.
» Läs pressmeddelandet (31/3-2021) och mer om studien här

KI's forskning visade att ingen av försöksdjuren smittades när luftrenaren var påslagen

Vad är kollektor, jongenerator, coronanålar mm?

Bild på kollektor som sköljs under vatten

Kollektor

Den positivt laddade kollektorn drar till sig de negativt laddade partiklarna. Eftersom kollektorn enkelt rengörs i vatten behövs aldrig några dyrbara filterbyten.

Bild på koronanålar

Jongenerator & Coronanålar

Jongeneratorn är IonFlow luftrenarnas hjärta. Från coronanålarna som sitter högst upp på jongeneratorn utsöndras elektronerna som omvandlas till negativa joner.

Bild på dekorationsljus

Dekorationsljus

Dekorationsljusen är LED lampor som sitter under jonröret. Lamporna kan sättas på eller stängas av oberoende av om luftrenaren är på eller ej.

Bild på ställ

Ställ/stativ

IonFlow Signature-modellerna har ett handgjort ställ som är helt cylindriskt och tillverkas i transparent akryl. Det passar bra att ställa på golvet.

IonFlow Evolution har ett kortare formsprutat ställ med en något konisk form som är gjort av transparent plast. Med dess mer kompakta design passar det bra att ställa på ett bord, bänk eller skrivbord.

Petskydd till IonFlow lanserade efter 2019Bild på äldre modell av petskydd på LightAir IonFlow luftrenare

Petskydd

Om du eller de omkring dig känner sig obekväm med den lätta och ofarliga urladdning som sker om man vidrör kollektorn så kan man använda det medföljande petskyddet.

Notera att petskyddet inte är ett säkerhetskrav utan är helt frivilligt att använda. Petskyddet påverkar inte luftrenarens effekt eller funktion.

Notera: Petskyddet finns i två olika utföranden, det ena ser ut som ett galler (medföljde IonFlow-modeller som tillverkades före 2019) och det andra som har plattare design i formskuren plast (medföljer modeller tillverkade efter 2019).

Bild på strömbrytare

Strömbrytare

Med strömbrytaren styr du om luftrenaren är på eller av samt om dekorationsljusen är tända eller ej.

Strömbrytaren har tre lägen:

  • KLICK x1 - Luftrenare PÅ, Dekorationsljus AV
  • KLICK x2 - Luftrenare PÅ, Dekorationsljus PÅ
  • KLICK x3 - Luftrenare AV, Dekorationsljus AV

Måste en luftrenare alltid vara på?

Luft är färskvara och kan inte bibehållas ren utan kontinuerlig och aktiv rening. Luftrenare ska därför vara på hela dygnet för bästa effekt.

Om du vill stänga av luftrenaren när du t.ex. går hemifrån får du räkna med att det tar 30-60 minuter innan den har uppnått maximal luftreningseffekt igen när du startar den på nytt.

Tar LightAir IonFlow luftrenare bort lukt?

Lukter består av partiklar eller gas.

IonFlow hanterar lukter som är partiklar mycket väl, medan gas inte kan hanteras av dessa luftrenare.

Exempel på lukter som luftrenaren kan ta bort är vissa typer av rök och mögel.

Vid kraftiga luktproblem (rökare, bränder etc) så krävs t.ex. luftrenare med kolfilter eller luftrenare med UV-teknik.

Hur stor yta renar en LightAir IonFlow luftrenare?

Vi rekommenderar att man använder denna i rum som är upp till 50 m² med normal takhöjd. Denna rekommendation är ungefärlig eftersom det beror på miljön där luftrenare placeras. Ju fler föroreningskällor desto fler partiklar och desto mindre yta hanteras.

Har du ett större rum kan du behöva fler luftrenare i rummet för maximal luftreningseffekt.

Hur ska LightAir IonFlow luftrenare placeras?

LightAir rekommenderar att du placerar luftrenaren minst 1 meter från väggar och möbler, och att du hänger takmodellen ca en halv meter ner från taket. Om rekommendationerna inte följs kan närliggande väggar och/eller möbler bli smutsiga av partiklar som fastnar där istället för att de fastnar på kollektorn. Detta problem är inte speciellt vanligt i Sverige och det brukar gå bra att placera luftrenarna ca 20-30 cm från väggen i ett vanligt Svenskt hem*.

Luftrenaren bör ha minst 50 cm fritt utrymme ovanför så vi rekommenderar inte att dessa luftrenare ställs in i en hylla eller annat trångt utrymme.

*Notera: Om du eldar i öppen spis eller kamin rekommenderar vi en luftrenare med filter istället för en jonisator då det finns risk för att negativ laddade förbränningspartiklar fastnar på, och missfärgar, andra ytor än kollektorn (väggar, möbler, tavlor, tak etc). Detta joniseringsfenomen kallas "black walls". 

Avger LightAir IonFlow ozon?

Nej, den avger inte ozon. Testrapporter gjorda av Sveriges Tekniska Forskningsinsitut (SP) bevisar att LightAir IonFlow är ozonfri. Ozon har alltid varit en negativ bieffekt av jonisering, vilket betyder att ju högre jonproduktion desto högre ozonvärde. I och med att gränsvärdet för ozon måste respekteras så har det resulterat i många ineffektiva jonisatorer på marknaden.

LightAir är så vitt vi vet den första tillverkaren som lyckats lösa detta problem och kan generera en extremt stor mängd negativa joner utan något ozon som biprodukt.
» Testrapport från SP (PDF)

Hur vet jag att jonisering fungerar för att rena luften?

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har testat LightAir IonFlow med avseende på förmågan att rena luften från små förbränningspartiklar. Testet verifierar att LightAir IonFlow effektivt renar luften och tar bort nästan alla luftburna partiklar. Den är så effektiv att den kan mäta sig med HEPA-filterbaserade luftrenare på marknaden.

Du kan ladda ner och läsa många tester på LightAir's egen hemsida.

Det knäpper/susar om min LightAir IonFlow-luftrenare. Varför då?

När koronanålarna på toppen av luftrenaren blir smutsiga kan ett ljud uppstå genom att det blir små vibrationer. Det kan knäppa eller susa om luftrenaren som annars är tyst.

Det första du kan prova att göra då är att blåsa på nålarna så att eventuella dammpartiklar som hamnat i hålen vid nålarna blåses bort. Det brukar göra att ljudet försvinner direkt.

Ibland kan man behöva borsta rent nålarna från smuts som fastnat på nålarna. Stäng av luftrenaren, dra ur kontakten ur väggen och borsta försiktigt med den medföljande lilla borsten. Använd inget tryck eller vatten när du rengör de ömtåliga nålarna. Sätt sedan i kontakten i väggen igen och starta luftrenaren så bör ljudet vara borta. 

Du bör du rengöra koronanålarna ungefär en gång varannan månad. 

Skulle inte missljudet från luftrenaren försvinna kontaktar du oss för vidare felsökning.

Fler artiklar om LightAir-luftrenare

Vanliga frågor om LightAir IonFlow luftrenare (FAQ)

Vanliga frågor om LightAir IonFlow luftrenare (FAQ)

Läs mer
Så här rengör du din LightAir IonFlow-luftrenare

Så här rengör du din LightAir IonFlow-luftrenare

Läs mer
LightAir IonFlow luftrenare förhindrar spridning av virus

LightAir IonFlow luftrenare förhindrar spridning av virus

Bevisat i sju år långa forskningsstudier vid Karolinska Institutet.

Läs mer
LightAir Health+ prenumeration på ren luft för företag

LightAir Health+ prenumeration på ren luft för företag

Läs mer
Negativa joner får oss att må bra

Negativa joner får oss att må bra

Läs mer