0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

LightAir IonFlow luftrenare förhindrar spridning av luftburna virus

Vetenskapligt bevisat av forskare på Karolinska Institutet.

 

Karolinska Institutet har gjort forskningsstudier, inklusive djurförsök, avseende LightAir IonFlow-teknologins effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober.

Studierna bevisar att tekniken effektivt reducerar viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 97% av virus redan i luften (virus upphör att vara smittsamma). KI's forskning visade att ingen av försöksdjuren smittades när luftrenaren var påslagenDjurförsök genomfördes och utan luftrenare blev tre av fyra djur smittade via luftburet virus från redan smittade djur. Med IonFlow-luftrenare visade försöken att inget av djuren blev smittade.

Läs mer om studien här
» LightAir Scientific virus report, pressrelease (eng, pdf)
» LightAir Virus Prevention brochure (eng, pdf)
» Hela rapporten/artikeln på Nature's webbsida

Hjälper luftrenare mot coronavirus?

Just nu får vi många frågor om luftrenare och covid-19. Eftersom det är ett nytt virus finns det inga forskningsstudier på det ännu. Coronaviruset är delvis luftburet och det liknar andra virus som kan avlägsnas ur luften med hjälp av luftrenare. Naturligtvis kan ingen garantera att man inte blir smittad av coronavirus bara för att man använder luftrenare, men att luftrenare minskar antalet luftburna virus är bevisat och när virusmängden minskar sjunker även risken för smitta.

IonFlow renar även luften från pollen, mögel, avgaser och andra partiklar

  • LightAir IonFlow luftrenare genererar elektroner som omvandlas till negativa joner
  • De negativa jonerna laddar partiklarna i luften negativt (pollen, bakterier, avgaser, rök, mögel, husdjursallergener, fint damm mm) 
  • De negativt laddade partiklarna dras till den positivt laddade kollektorn på luftrenaren som fungerar som en stor magnet för partiklar. Se hur det fungerar i filmen längre ner på sidan.

Bild med ikoner som visar vilka partiklar luftrenaren avlägsnar

På en LightAir IonFlow-luftrenare behöver du inte byta filter, du tvättar bara av kollektorn under kranen när den blivit smutsig.