0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

LightAir IonFlow luftrenare förhindrar spridning av luftburna virus

Vetenskapligt bevisat av forskare på Karolinska Institutet och IrsiCaixa AIDS Research Institute
 

LightAir IonFlow Signature Black luftrenare i ett vardagsrum

Karolinska Institutet har gjort forskningsstudier, inklusive djurförsök, avseende LightAir IonFlow-teknologins effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober.

 

Studierna bevisar att tekniken effektivt reducerar viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 97% av virus redan i luften (virus upphör att vara smittsamma). Djurförsök genomfördes och utan luftrenare blev tre av fyra djur smittade via luftburet virus från redan smittade djur. Med IonFlow-luftrenare visade försöken att inget av djuren blev smittade.

 

Läs mer om studien här
» LightAir Scientific virus report, pressrelease (eng, pdf)
» LightAir Virus Prevention brochure (eng, pdf)
» Hela rapporten/artikeln på Nature's webbsida

Testade mot coronavirus

Nya testresultat från det spanska forskningsinstitutet IrsiCaixa AIDS Research Institute visar att LightAirs IonFlow-teknologi oskadliggör virus som efterliknar SARS-CoV-1 och SARS-CoV-2 i droppform. De nya testerna mätte olika versioner av konstruerade virus – pseudovirus – som efterliknar inresa av specifika coronavirus i celler.

 

Slutsatsen är att IonFlow-tekniken har en tydlig hämning på virusinmatning när virus förekommer i droppform på exponerade ytor. Ultrahigh-densitet joniseringsprocessen attackerar virusets skyddande proteinskal och neutraliserar det på så sätt: förhindrar att det fäster vid och infekterar mänskliga celler.

 

» Ladda ner dokumentet "The impact of LightAir IonFlow
technology on viruses (.pdf)" här

» Läs pressmeddelandet gällande forskningen här

Virus inaktiveras av luftrenaren

LightAir IonFlow-luftrenaren producerar en stadig ström av miljarder elektroner. Dessa reagerar med syre och bildar negativa joner. Negativa joner fastnar på viruspartiklar i luften och laddar dem negativt. I denna process påverkas virusets proteinskal, varmed det mister sin förmåga att smitta. Kort sagt kan man säga att viruset oskadliggörs redan i luften. Fördelen med det är att om vi sitter i samma rum mitt emot varandra så behöver inte de virus som jag avsöndrar flyga iväg till andra sidan rummet där en filterluftrenare står och där passera filtret för att sedan komma tillbaka renat från virus. LightAirs virushämmande luftrenare gör detta direkt i luften mellan oss och gör det kontinuerligt… till hela 97% enligt den sju år långa vetenskapliga undersökningen som Karolinska Institutet gjort.

KI's forskning visade att virus inaktiveras

IonFlow renar även luften från pollen, mögel, avgaser, bakterier och andra luftföroreningar

LightAir IonFlow luftrenare är mycket effektiva på att ta bort de allra minsta luftburna partiklarna. Därför är de väldigt populära bland personer med astma.

  • LightAir IonFlow luftrenare genererar miljontals elektroner som omvandlas till negativa joner.
  • De negativa jonerna laddar partiklar som pollen, bakterier, avgaser, rök, mögel, husdjursallergener, ultrafint damm m.m. 
  • De negativt laddade partiklarna dras till den positivt laddade kollektorn på luftrenaren som fungerar som en stor magnet för partiklar.
En fördel med dessa luftrenare jämfört med filterbaserade luftrenare är att man slipper dyra kostnader för filterbyten samtidigt som man kan avlägsna ännu mindre partiklar (nanopartiklar) ur luften.

 

Beställ din LightAir IonFlow luftrenare här 

Notera: Kapaciteten är den samma på alla modeller. Evolution-modellerna är lägre än Signature-modellerna och har en konformad fot. LightAir IonFlow 500C hänger man i taket.

 

Läs mer om LightAir luftrenare