0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

LightAir Clean Air Prenumeration för företag, skolor och andra verksamheter

 

Ren luft bekymmersfritt

LightAir Clean Air prenumeration är en serviceprodukt som ger absolut ren och hälsosam luft utan krångligt ägarskap, administration eller underhåll.

Som arbetsgivare måste man vårda sin viktigaste resurs, medarbetarna, och gör olika saker för att öka välmåendet på arbetsplatsen. Genom att ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar får en optimal arbetssituation som leder till ökad produktivitet. Luften vi andas är helt avgörande för hur vi mår under dagen. Nästan 40% av befolkningen i Sverige lider av allergier som orsakas av luftburna allergener. På våra kontor och andra arbetsplatser alstras även mängder av partiklar som stör vår hälsa och kan vara direkt hälsofarliga. Med våran prenumerationslösning på ren luft får ni en fräsch arbetsmiljö med ren luft som är helt renad från damm, allergener, virus, bakterier, mögel, VOCer, förbränningspartiklar m.m.

Vi är så övertygade om vårat systems fördelar att vi erbjuder prenumerationen utan bindningstid. I prenumerationen ingår installation, all service och alla filterbyten för att garantera bästa resultat varje dag.

Ingen bindningstid

Som prenumerant får ni luft fri från damm, allergener, trafikföroreningar och andra fina och ultrafina partiklar. Prenumerationen löper bara så länge ni själva önskar. Varje månad faktureras prenumerationsavgiften och faktureringen upphör sista dagen månaden efter prenumerationens uppsägning, no questions asked.

CellFlow Pro900 i ett kontor

Våran lösning

För att leverera bättre hälsa, hållbarhet och produktivitet använder vi den svenska LightAir CellFlow-tekniken.

Den bygger på luftrening i tre steg.

 1. Grovt förfilter
 2. Jonisering
 3. Eco Precision™-filter för rening av fina och ultrafina partiklar
 4. Kolfilter (vid behov)

Lösningen innebär ett antal konkreta fördelar jämfört med traditionell luftrening:

Hållbarhet

Det patenterade EcoPrecision™-filtret är tillverkat av återvunnen skogsråvara. Det innebär en minskad plastförbrukning och att det till största delen är möjligt att återvinna. Filtret har också 18 månaders hållbarhet med full effektivitet av luftrening. Detta är tre gånger längre än traditionella filter som gradvis minskar i effektivitet och måste bytas redan efter 6 månader.

Unika egenskaper

EcoPrecision™-filtren är framtagna för att leverera en rening av 99,99% av partiklar av storlek 0,1 mikron (PM0.1).

De är tre gånger effektivare än traditionella lösningar på marknaden och personal och elever kommer att märka av detta genom ökad energinivå och mindre allergiska besvär. 

Låg ljudnivå

Ljudnivån är låga 31 dB i normalt driftläge. Detta är avsevärt lägre än det bakgrundsljud som normal finns på en arbetsplats eller skola. Lösningen levererar luftrening utan att bidra med ljudförorening. Vid ett minskat luftflöde levererar tekniken ren luft med en ljudnivå på bara 23 db.

LightAir inspekterar en skola

Vi behåller ägarskapet av utrustning och gör hela jobbet

 • Installation
 • Drift och underhåll
 • Garantier
 • Finansiering
 • Administration

LightAir Cellflow-luftrenare i ett kontor

Ni får luft som är fri från partiklar

 • Trafikföroreningar
 • Damm
 • Partiklar från printers
 • Pollen och andra allergener
 • Bakterier
 • Mögelsporer
 • mm
Intresseanmälan

Bild: CellFlow i taket i ett kontorslandskap

Vi mäter luftkvaliteten hos er

Vi kommer ut till er och mäter partikelhalterna i era lokaler och berättar vilka vinster ni kan göra genom att prenumerera på ren luft. Vi visar även hur effektivt partikelhalten minskar med luftrenare i lokalen. 

Boka in ett besök direkt, ni har inget att förlora men mycket att vinna!

Tack för din intresseanmälan! Vi återkommer till dig med mer information inom kort!

Läs mer - Fler företagslösningar