0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare för förskolor och skolor

 

Minskad smittspridning - bara en av fördelarna med luftrenare i skolan

Flera förskolor och skolor runt om i Sverige har redan upptäckt fördelarna med att ha luftrenare i sina lokaler.

 

Förutom att luftrenare tar bort allergener, avgaser, mögel, lukter, pollen och andra partiklar som är dåliga för människors hälsa så tar de bort luftburna bakterier och virus. Detta ger piggare och friskare barn och även färre sjukskrivningar hos personalen.

 

Det är vetenskapligt bevisat att vi människor blir piggare och presterar bättre när vi befinner oss i en ren inomhusmiljö. En rapport från Harvard T H Chan School of Public Health 2015 visar att på arbetsplatser ökade prestationsförmågan upp till dubbelt så mycket när luftflödet höjdes från 10 till 20 liter per sekund och person. Senare gjorde samma forskningsinstitution en undersökning av ett kontor där sensorer hade monterats som mätte koldioxid, partikelhalt, temperatur och relativ fuktighet. Det upptäcktes att när koldioxid och partiklar ökade, då ökade också svarstiden för att lösa uppgifter och noggrannheten minskade.

Barn i förskolan

I Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport för barn från 2019 framkom det att elva procent av tolvåringarna upplever återkommande huvudvärk, trötthet och besvär med ögon, näsa och luftvägar på grund av inomhusluften de vistas i.

Ren luft ger 50% bättre kognitiv förmåga

Fördjupade undersökningar visar på att inomhusluften har en direkt påverkan på individernas möjlighet till inlärning. En studie från Barcelona visar exempelvis på hur trafikföroreningar påverkar skolbarn och att de barn som tillbringar sina skoldagar i områden med ren luft har mer än 50% bättre kognitiv utveckling över ett skolår, jämfört med barn i områden med mycket trafik.
 
Studier visar även på hur en dålig kvalitet gällande inomhusluften minskar elevernas förmåga att lyckas med specifika uppgifter som kräver koncentration, beräkning och minne. Allt fler forskningsresultat pekar även på hur en dålig inomhusluft kan orsaka verbala, perceptuella, motoriska och beteendemässiga funktionshinder hos barn.

Bara ventilation räcker inte

Ventilationen i våra byggnader är väldigt viktig. Den tillför nytt syre, avlägsnar koldioxid, reglerar temperaturen och för bort fukt och partiklar. Ventilationssystemen är dock sällan tillräckliga när det gäller att föra bort luftburna partiklar från ett rum. För att effektivt rena luften från partiklar bör man därför komplettera ventilationen med luftrenare.

 

Även om syrehalten, koldioxidnivån och luftfuktigheten visar bra värden är det ofta rejält höjda partikelhalter i rum där många människor vistas samtidigt. Det beror på att vi människor själva avger och rör upp partiklar. Aerosoler sprids när vi pratar, andas, nyser, sjunger och skrattar och med dessa aerosoler följer bl.a. virus och bakterier som ackumuleras och "fångas i rummet" över tid.

LightAir IonFlow luftrenare förhindrar spridning av virus
LightAir luftrenare oskadliggör virus

LightAir IonFlow är ett exempel på luftrenare som ger bra skydd mot spridning av influensa, förkylningar, kräksjuka och andra infektioner orsakade av luftburna virus och bakterier.

En sju år lång forskningsstudie på Karolinska Institutet bevisar att dessa luftrenare oskadliggör virus redan i luften (de sluta vara smittsamma). IonFlow-luftrenarna har även testats mot coronavirus. IonFlow-tekniken gör det möjligt att minska mögel, allergener, virus, bakterier och andra luftföroreningar helt utan att använda kemikalier eller filter.

 

Läs mer om studien här »

TV4 Nyheterna rapporterar:
Minskad sjukfrånvaro på förskola med luftrenare

Bild: Skärmdump från nyhetsinslag på TV4 om AirRevival luftrenareKlicka här för att se ett nyhetsinslag på TV4 där man berättar om förskolor i Göteborg som minskat sjukfrånvaron med upp till 50% efter att man satt in AirRevival elektrostatiska luftrenare i sina lokaler.

 

Se nyhetsinslaget här »

Inomhusluften är fylld av partiklar

Små partiklar, under 2,5 mikrometer (PM2,5) och ännu fler under 1,0 mikrometer, representerar ca 90% av alla partiklar i luften. Dessa är så små att vi inte ser dem med blotta ögat och de inhaleras djupt ner i lungorna och förs sedan ut i blodomloppet. Kroppen och hjärnan påverkas både på kort- och lång siktigt.

 

Vi vet idag att små partiklar, från t.ex. dieselbilar och förbränning, är den största orsaken till hjärt-och kärlsjukdomar, olika cancerformer liksom en allvarligt bidragande faktor till förvärrade allergi- och astmareaktioner. Ett annat vanligt problem idag är sjuka hus med mögelproblem och/eller dålig ventilation.

Bild: HealthProtect-luftrenare och ett barn som leker

Fördelar med luftrenare:

  • eliminerar virus och bakterier
  • ger lindring av luftvägsproblem som allergier, astma m.m.
  • tar bort mögelsporer och mögellukt
  • avlägsnar hälsofarliga partiklar från trafik
  • tar bort förbrännings- och rökpartiklar
  • eliminerar oangenäma lukter (sopor, parfymer, toaletter, mögel etc.)
  • tar bort kemikalier från färger, impregnering, plaster, parfymer, byggmaterial, rengöringsmedel, flamskyddsmedel, elektronik, sprayer, lim osv.

Kontakta oss för hjälp att välja rätt luftrening för er skola

Eftersom varje skola har en unik planlösning, olika antal elever och lärare och ligger på olika platser i vårt avlånga land så går det inte att föreslå en generell lösning för alla skolor. För att få bästa möjliga luft för lägsta möjliga budget behöver vi veta vilka förutsättningarna är på den plats där luftrenarna ska användas och vilka luftproblem ni upplever och vill lösa i er skola för att kunna ta fram en korrekt offert. 

Vi svarar mer än gärna på era frågor om luftrenare och tar fram kostnadsfria förslag på lösningar som passar just er miljö. Ni kan alltid ringa oss på 0707220050 men om ni hellre vill att vi kontaktar er fyller ni i formuläret nedan så återkommer vi inom 24 timmar.

Tack! Vi återkommer inom kort.

 

Läs mer om luftrenare här