0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare för förskolor och skolor

 

Minskad smittspridning - bara en av fördelarna med luftrenare

Flera förskolor och skolor runt om i Sverige har redan upptäckt fördelarna med att ha luftrenare i sina lokaler. 

 

Förutom att luftrenare renar luften från allergener, avgaser, mögelsporer, lukter, pollen och andra partiklar som är dåliga för människors hälsa så tar de bort luftburna bakterier och virus. Detta ger friskare barn och färre sjukskrivningar hos personalen.

 

Det är bevisat att vi människor blir piggare och presterar bättre när vi befinner oss i en ren inomhusmiljö.

Barn

Luften är fylld av partiklar som påverkar oss

Små partiklar, under 2,5 mikrometer (PM2,5) och ännu fler under 1,0 mikrometer, representerar ca 90% av alla partiklar i luften. Dessa är så små att vi inte ser dem med blotta ögat och de inhaleras djupt ner i lungorna och förs sedan ut i blodomloppet. Kroppen och hjärnan påverkas både på kort- och lång siktigt.

Vi vet idag att små partiklar, från t.ex. dieselbilar och förbränning, är den största orsaken till hjärt-och kärlsjukdomar, olika cancerformer liksom en allvarligt bidragande faktor till förvärrade allergi- och astmareaktioner. Ett annat vanligt problem idag är sjuka hus med mögelproblem och/eller dålig ventilation.

Fördelar med luftrenare:

  • eliminerar virus och bakterier
  • tar bort mögelsporer och mögellukt
  • avlägsnar hälsofarliga partiklar från trafik (diesel, avgaser, PM2.5, PM10 osv)
  • tar bort förbrännings- och rökpartiklar från cigaretter, cigarrer, värme- och doftljus, braskaminer etc.
  • eliminerar oangenäma lukter (sopor, parfymer, toaletter etc.)
  • tar bort kemikalier från målarfärg, impregnering, plaster, parfymer, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, flamskyddsmedel, elektronik, sprayer, lim osv.
  • ger lindring av luftvägsproblem som allergier, astma, KOL m.m.

LightAir's filterfria luftrenare oskadliggör virus redan i luften

LightAir IonFlow luftrenare är ett bra skydd för barn och vuxna mot influensa, förkylningar, kräksjuka och andra infektioner orsakade av luftburna virus och bakterier.

En sju år lång forskningsstudie på Karolinska Institutet bevisar att dessa luftrenare oskadliggör 97% av virus i luften och effektivt minskar spridningen av infektioner.

År 2021 har dessa luftrenare även testats mot coronavirus.

Läs mer om studien här

19% lägre sjukfrånvaro på förskola i Enköping

Albion Nordic AB placerade ut luftrenare vid Enögla förskola hösten 2018. Man placerade ut luftrenare på hälften av avdelningarna och personalen noterade sedan antalet sjukfrånvarodagar vid såväl de avdelningar med luftrenare som de utan. Testets syfte var att utreda om luftrenare kan sänka sjukfrånvaron.

Läs tidningsartikeln här

Artikel i Enköpings Posten Mars 2019 om minskad sjukfrånvaro på förskola
Coway Storm AP-1516D luftrenare
Testresultat och beskrivning

Testet visade att det var 19,05 % lägre sjukfrånvaro på avdelningar med luftrenare, jämfört med avdelningar utan.

För testen användes luftrenare av modellen Coway Storm 1516D.

Läs testbeskrivningen här
» Pressmeddelandet från Albion Noric AB

Kontakta oss för hjälp att välja rätt luftrening för just er skola

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi senast nästkommande arbetsdag med tips och råd.

Tack! Vi återkommer inom kort.

Prenumerera på ren luft till er skola