0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare för förskolor och skolor

 

Minskad smittspridning är bara en av fördelarna med luftrenare i skolan

Flera förskolor och skolor runt om i Sverige har redan upptäckt fördelarna med att ha luftrenare i sina lokaler men väldigt många har fortfarande inte insett hur viktig ren luft är för både hälsa och prestationsförmåga.

 

Barn är ofta känsligare än vuxna för påverkan från den omgivande miljön eftersom organ och organsystem utvecklas genom hela barndomen. Detta gör dem särskilt mottagliga för yttre faktorer såsom luftföroreningar, kemikalier och buller.

 

Förutom att luftrenare tar bort allergener, avgaser, mögel, lukter, pollen och andra partiklar som är dåliga för människors hälsa så tar luftrenare bort luftburna bakterier och virus. Detta ger piggare och friskare barn och färre sjukskrivningar bland personalen.

 

Det är vetenskapligt bevisat att vi människor blir piggare och presterar bättre när vi befinner oss i en ren inomhusmiljö. En rapport från Harvard T H Chan School of Public Health 2015 visar att på arbetsplatser ökade prestationsförmågan upp till dubbelt så mycket när luftflödet höjdes från 10 till 20 liter per sekund och person. Senare gjorde samma forskningsinstitution en undersökning av ett kontor där sensorer hade monterats som mätte koldioxid, partikelhalt, temperatur och relativ fuktighet. Det upptäcktes att när koldioxid och partiklar ökade, då ökade också svarstiden för att lösa uppgifter och noggrannheten minskade.

Barn i förskolan

I Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport för barn från 2019 (BMHE 19) framkom det att elva procent av tolvåringarna upplever återkommande huvudvärk, trötthet och besvär med ögon, näsa och luftvägar på grund av inomhusluften de vistas i.

 

Det behöver inte vara så, speciellt inte med tanke på att vi ganska lätt kan ändra på det. Luftrenare är inte särskilt dyra och de betalar sig snabbt bara genom minskad sjukfrånvaro och ökat välmående bland både barn och personal.

Ren luft ger 50% bättre kognitiv förmåga

Fördjupade undersökningar visar på att inomhusluften har en direkt påverkan på individernas möjlighet till inlärning. En studie från Barcelona visar exempelvis på hur trafikföroreningar påverkar skolbarn och att de barn som tillbringar sina skoldagar i områden med ren luft har mer än 50% bättre kognitiv utveckling över ett skolår, jämfört med barn i områden med mycket trafik.
 
Studier visar även på hur en dålig kvalitet gällande inomhusluften minskar elevernas förmåga att lyckas med specifika uppgifter som kräver koncentration, beräkning och minne. Allt fler forskningsresultat pekar även på hur en dålig inomhusluft kan orsaka verbala, perceptuella, motoriska och beteendemässiga funktionshinder hos barn.

skolbild

Bara ventilation räcker inte

Ventilationen i våra byggnader är väldigt viktig. Den tillför nytt syre, avlägsnar koldioxid, reglerar temperaturen och för bort fukt och partiklar. Ventilationssystemen är dock sällan tillräckliga när det gäller att föra bort luftburna partiklar från ett rum. För att effektivt rena luften från partiklar bör man därför komplettera ventilationen med luftrenare.

 

Även om syrehalten, koldioxidnivån och luftfuktigheten visar bra värden är det ofta rejält höjda partikelhalter i rum där många människor vistas samtidigt. Det beror på att vi människor själva avger och rör upp partiklar och partiklar alstras av den verksamhet som sker i rummet. Aerosoler sprids när vi pratar, andas, nyser, sjunger och skrattar och med dessa aerosoler följer bl.a. virus och bakterier som ackumuleras och "fångas i rummet" över tid. 

Lägre sjukfrånvaro med luftrenare på förskola i Enköping

Albion Nordic AB har genomförde en undersökning hösten 2018. I testet placerades luftrenare från Albion Nordic AB ut på hälften av avdelningarna på Enögla förskola i Enköpings kommun och personalen noterade sedan antalet sjukfrånvarodagar vid såväl de avdelningar med luftrenare som avdelningar utan. Testet visade att det var 19,05 % lägre sjukfrånvaro på avdelningar med luftrenare, jämfört med avdelningar utan luftrenare.

 

Coway Airmega Storm AP-1516D på en förskola

Läs mer om testen här (pdf) »

Se en video om testen här »

LightAir luftrenare oskadliggör virus

LightAir IonFlow är filterfria luftrenare som ger bra skydd mot spridning av influensa, förkylningar, kräksjuka och andra infektioner orsakade av luftburna virus och bakterier.

En sju år lång forskningsstudie på Karolinska Institutet bevisar att dessa luftrenare oskadliggör virus i luften (de sluta vara smittsamma). Luftrenarna har även testats mot coronavirus. IonFlow-tekniken gör det möjligt att minska mögel, allergener, virus, bakterier och andra luftföroreningar utan att använda kemikalier eller filter.

 

LightAir IonFlow luftrenare förhindrar spridning av virus på förskolor

Läs mer om studien här »

TV4 Nyheterna:
Minskad sjukfrånvaro på förskola med luftrenare

Bild: Skärmdump från nyhetsinslag på TV4 om AirRevival luftrenare
Klicka för att se nyhetsinslaget från TV4 där man berättar om förskolor i Göteborg som minskat sjukfrånvaron med upp till 50% efter att man satt in AirRevival elektrostatiska luftrenare i sina lokaler.

 

Se nyhetsinslaget här »

Inomhusluften är fylld av partiklar

Små partiklar, under 2,5 mikrometer (PM2,5) och ännu fler under 1,0 mikrometer, representerar ca 90% av alla partiklar i luften. Dessa är så små att vi inte ser dem med blotta ögat och de inhaleras djupt ner i lungorna och förs sedan ut i blodomloppet. Kroppen och hjärnan påverkas både på kort- och lång siktigt.

 

Vi vet idag att små partiklar, från t.ex. dieselbilar och förbränning, är den största orsaken till hjärt-och kärlsjukdomar, olika cancerformer liksom en allvarligt bidragande faktor till förvärrade allergi- och astmareaktioner. Ett annat vanligt problem idag är sjuka hus med mögelproblem och/eller dålig ventilation. Något som dessvärre är vanligt i skolbyggnader.

Bild: HealthProtect-luftrenare och ett barn som leker

Fördelar med luftrenare:

  • eliminerar virus och bakterier
  • ger lindring av luftvägsproblem som allergier, astma m.m.
  • tar bort mögelsporer och mögellukt
  • avlägsnar hälsofarliga partiklar från trafik och industrier
  • tar bort förbrännings- och rökpartiklar
  • eliminerar oangenäma lukter (sopor, parfymer, toaletter, mögel etc.)
  • tar bort kemikalier från färger, impregnering, plaster, parfymer, byggmaterial, rengöringsmedel, flamskyddsmedel, elektronik, sprayer, lim osv.

Längre ner på sidan finner du några exempel på luftrenare som kan passa i skolmiljöer.

Vi hjälper er att välja rätt luftrening för er skola

Eftersom varje skola har en unik planlösning, olika antal elever och lärare och ligger på olika platser i vårt avlånga land så går det inte att föreslå en generell lösning för alla skolor. För att få bästa möjliga luft för lägsta möjliga budget behöver vi veta vilka förutsättningarna är på den plats där luftrenarna ska användas och vilka luftproblem ni upplever och vill lösa på er skola för att kunna ta fram en korrekt offert. Naturligtvis erbjuder vi både direktköp mot e-faktura, leasing, prenumerationer eller avbetalningsplaner.

Vi svarar mer än gärna på era frågor om luftrenare och tar fram kostnadsfria förslag på lösningar som passar er miljö.

Ni kan alltid ringa oss på 0707220050 men om ni hellre vill att vi kontaktar er fyller ni i formuläret nedan så återkommer vi inom 24 timmar.

Tack! Vi återkommer inom kort.

 

Luftrenare som kan passa i skolmiljö

 

Läs mer om luftrenare här