0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare för hemtjänsten, vård- och äldreboenden

Ger en bättre arbetsmiljö och en hälsosam inomhusluft för våra äldre och sjuka

 

Små barn och äldre personer drabbas värst av dålig luft

De personer som är mest mottagliga för effekter av luftföroreningar är små barn och äldre personer. 

Äldre människors andningssystem fungerar inte längre lika bra som de gör i våra yngre dagar. Det gör att äldre är mer mottagliga för virus, bakteriella infektioner och skadliga partiklar. Äldre personer tenderar även att spendera mer tid inomhus och om inomhusluften är av dålig kvalitet exponeras de för denna under långa tider.

Äldre kvinna med bebis i famnen

En avhandling från Karolinska institutet visar att långvarig exponering av luftföroreningar ökar risken för depression hos äldre och att de kan leda till att den kognitiva förmågan försämras snabbare och i förlängningen kan orsaka demens.

Äldre personer med sjukdomar som påverkar hjärnans blodkärl är sårbara även vid låg exponering av luftföroreningar.

Luften påverkar oss mycket mer än vi tror

Nästan 90% av alla partiklar som finns i luften är så små att de följer med inandningsluften djupt ner i lungorna och förs direkt vidare ut i blodomloppet.

 

Vi vet idag att dessa små partiklar är den största orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar, olika cancerformer och bidragande faktorer till förvärrade allergi- och astmareaktioner samt sjukdomar som KOL.

 

Inomhusluften kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften och vanlig ventilation är sällan tillräcklig för att minska partikelhalterna.

Partiklar som är vanliga i ett vardagsrum
Bild: Vanliga föroreningar i vår inomhusluft

Luftrenare tar bort:

  • Rök- och förbränningspartiklar från cigaretter, cigarrer, värme- och doftljus, braskaminer etc.
  • Virus och bakterier
  • Mögelsporer och mögellukter
  • Partiklar från trafik och industrier (diesel, avgaser, PM2.5, PM10 m.m.)
  • Lukter från sopor, toaletter, husdjur, matos m.m.
  • Damm
  • Gaser och partiklar som finns i målarfärg, impregnering, kemtvätt, plaster, parfymer, rengöringsmedel, flamskyddsmedel, elektronik, sprayer, lim m.m.

Luftrenare gör därför inomhusluften hälsosammare.

Rökning och andra luft- och luktrelaterade problem är ett mycket vanligt och allvarligt problem för personal inom hemtjänsten och på vård- och äldreboenden.

 

Äldre människor är dessutom extra känsliga för luftföroreningar och smittsamma sjukdomar orsakade av virus och bakterier.

 

Brukare som röker mycket inomhus bidrar till en arbetsmiljö som är farlig för vårdpersonal och vi får dagligen frågor om lämpliga luftrenare mot rök och andra obehagliga lukter.

 

De lösningar som fungerar bäst mot rökproblem är luftrenare med rejäla kolfilter eller luftrenare med UV-ljus. Vad man väljer beror på hur stort utrymmet är, hur mycket det röks och hur brukarens vardag ser ut.

 

Kolfilterluftrenare har fördelen att fläkthastigheten kan ökas så att man snabbt kan rena ett rökigt rum. Om luftrenaren dessutom har sensorer justeras fläkthastigheten automatiskt (ökar när personen börjar röka och minskar sedan när personen rökt klart).

 

Produktförslag 

Här listar vi några förslag på luftrenare som passar i rökig miljö, på äldreboenden och andra platser med höjd risk för smittspridning etc. Man behöver tänka på flera parametrar vid val av luftrenare i dessa miljöer så kontakta oss gärna för att diskutera bäst lösning för just er miljö. Ring oss på 0707220050 eller använd kontaktformuläret längre ner på sidan.

tar bort röklukt

Blueair Classic SmokeStop - Tar bort rök och lukter effektivt

ionflow inaktiverar virus

LightAir IonFlow - Dödar virus redan i luften

minskar allergener

Biozone Basic PR - Renar stora ytor från virus, lukt, rök m.m.

Vi hjälper er till bäst lösning för just ert behov

Kontakta oss gärna innan du ska lägga en beställning. Vi har lång erfarenhet av luftrening för krävande miljöer och vill gärna hjälpa er att hitta bäst lösning för just ert behov och er miljö. 

Ring oss på 070 722 00 50 eller fyll i formuläret så återkommer vi till dig direkt.

 

Tack! Vi kontaktar dig inom 24 timmar eller nästa vardag om du fyllt i formuläret en helgdag.

Läs mer om luftrenare för företag här