0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

Luftrenare mot mögel

Mögel är problematiskt då både mögelpartiklar och de gaser som mögel utsöndrar när det växer är skadliga för vår hälsa.

 

Inandning av mögeldamm vid upprepade tillfällen kan ge upphov till kroniska inflammatoriska förändringar i lungan, så kallad allergisk alveolit. Om man utsätts för mögeldamm under längre tid finns risk för en bestående nedsättning av lungfunktionen. Man kan också utveckla astma och allergier.

 

Den som har mögelallergi är överkänslig mot de sporer och mykotoxiner (gifter) som möglet ger ifrån sig. Eftersom sporerna är luftburna får vi i oss dem genom inandningsluften.

Om man har en luftrenare i de utrymmen där mögel funnits, eller riskerar att uppstå, så kan man oftast vistas i huset/rummet utan att bli sjuk tills dess att mögelproblemen åtgärdats.

 

Luftrenare kan inte fysiskt ta bort möglet, det måste göras med andra metoder, men de kan ta bort luftburna mögelsporer och gaser.

 

Det är viktigt att välja luftrenare som kan rena luften från både partiklar och gaser när man har problem med mögel.

 

Bild på mögel på en vägg

Symtom som kan uppkomma vid inandning av mögelsporer liknar de som förekommer vid influensa. Envis rethosta, luftrörsbesvär, snuva, trötthet, torr hud, huvudvärk och rinnande eller kliande ögon, feber och frossa. Även ledvärk och muskelvärk kan förekomma.


Mögel i källare, krypgrunder och våtrum orsakar mycket lidande. Eftersom både mögelsporer och gaserna är luftburna sprids möglet även till angränsande rum så ett helt hem kan bli påverkat även om möglet bara växer i ett utrymme.

 

Om du känner mögellukt i huset och misstänker att du har fukt och/eller mögel hemma är det viktigt att ta reda på var det kommer ifrån och åtgärda problemen från grunden även om luftrenare kan användas för att minska risken för hälsoproblem när du befinner dig i miljöer med mögelpåväxt.

Luftrenare som är bra mot mögel och mögellukter:

  • BioZone Basic - luftrenare som används kontinuerligt för att rena luften från mögel, bli av med lukter och förhindra ny mögeltillväxt. Med Biozone Basic igång i rummet kan du befinna dig där trots att källan till möglet inte ännu är åtgärdad.
  • Ozoneair Purify - luftrenare som används kontinuerligt för att rena luften från mögel, bli av med lukter och förhindra ny mögeltillväxt. Med Ozoneair Purify igång kan du befinna dig i rummet trots att källan till möglet inte ännu är åtgärdad.
  • LightAir IonFlow - filterfria luftrenare som används kontinuerligt för att rena luften från mögelsporer och förhindra mögeltillväxt samt renar luften från pollen, virus och andra partiklar.
  • Blueair Classic SmokeStop-serien - luftrenare med rejäla kolfilter som renar luften från mögel, gaser, lukter, rök, damm, virus, allergener, bakterier m.m.
  • Blueair HealthProtect-serien - luftrenare av högsta möjliga kvalitet, med rejäla kolfilter som renar luften från mögel, faser, lukter, rök, damm, virus, allergener, bakterier m.m.
  • BioZone MiniPowerZone - professionellt ozonaggregat som används vid sanering av mögelskadade utrymmen eller sanering av lukter eller rökskador.
  • Ozoneair Clean - ozonaggregat som används för sanering av mögelskadade utrymmen eller sanering av lukter.

Med rätt luftrenare kan man förhindra att mögelskadan förvärras och man minskar hälsoriskerna med att vistas i utrymmet tills man genomfört en mögelsanering och åtgärdat mögelskadan permanent.


Luftrenare som använder jonisering och/eller uv-ljus kan förhindra att nytt mögel uppstår. Luftrenare kan används både vid temporära mögelproblem och för sanering efter att mögelskadorna avlägsnats.

Mögel på en vägg

 

Mögelproblem kan vara väldigt komplexa så vi ser gärna att ni kontaktar oss för personliga råd om hur just ert problem bäst löses och vilka produkter som är bäst för just eran miljö.

 

Om flera rum behöver renas kan vi erbjuda paketpriser på flera luftrenare. Längst ner på denna sida finns ett kontaktformulär som du kan använda för att nå oss men du kan även ringa oss på 0707220050.

 

Luftrenare mot mögel

 

Har du frågor om luftrenare mot mögel? Vi hjälper dig gärna!

Det kan vara svårt att veta vilken produkt som passar bäst i just ditt rum/utrymme. Vi hjälper dig gärna så ring oss på 070722005 eller mejla oss på info@luftrenare.se eller använd detta formulär så svarar vi på dina frågor och ser till att du får rätt lösning på just dina luft/mögel-problem.

Tack för din förfrågan! Vi kontaktar dig inom kort.