Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Luftrenare mot mögel

Mögel Mögel i källare, krypgrunder och våtrum orsakar mycket lidande för de som tvingas att vistas i dessa miljöer. Dessutom blir mögelangrepp ofta en kostsam historia för fastighetsägare och det tar ibland tid innan problemen är lösta. När mögellukt märks har fuktskadan tyvärr redan tagit fäste i form av svamp eller mögeljäst.

Om du känner mögellukt i huset och misstänker att du har fukt och/eller mögel hemma är det viktigt att ta reda på var lukten kommer ifrån och åtgärda problemet. Med hjälp av en bra luftrenare förhindrar man på ett effektivt sätt att skadan förvärras och skapar tid för att hinna genomföra en mögelsanering. Luftrenaren förhindrar sedan att nytt mögel uppstår. 

De symtom som kan uppkomma akut vid inandning av höga halter mögelsporer i mögeldamm liknar de som förekommer vid influensa. Envis rethosta, feber och frossa, men även huvudvärk, ledvärk och muskelvärk kan förekomma. Inandning av mögeldamm vid upprepade tillfällen kan ge upphov till kroniska inflammatoriska förändringar i lungan, så kallad allergisk alveolit. Om man fortsätter att utsättas för mögeldamm finns risk för en bestående nedsättning av lungfunktionen. Man kan också få astma.

Den som har mögelallergi är överkänslig mot de sporer och mykotoxiner (gifter) som möglet ger ifrån sig. Eftersom sporerna är luftburna får vi i oss dem genom inandningsluften. Vanliga symtom vid mögelallergi är t.ex hosta, luftrörsbesvär, snuva, trötthet, torr hud, huvudvärk och rinnande eller kliande ögon.

En luftrenare i de utrymmen där mögel funnits eller riskerar att uppstå löser i de allra flesta fall hälsoproblemen och gör att man kan vistas i huset/rummet tills mögelproblemen lösts. 

Vi hjälper dig välja rätt produkt

Ring 0707220050 eller mejla till oss för mer information om hur de olika luftrenarna vi har i sortimentet fungerar mot just mögel. Vissa tekniker och modeller kan passa bättre i olika miljöer och situationer. Vi hjälper dig hitta rätt lösning för just dina problem.

Hyra av luftrenare vid temporära mögelproblem (sanering)

Med en saneringsapparat kan man få bort mögel på djupet i väggar, tak, möbler och andra material. En sådan maskin kan du antingen hyra eller köpa från oss. Problemen är i de flesta fall lösta på bara några dygn och saneringsresultatet är bestående. 

Förslag på luftrenare som är bra vid problem med mögel

Detta är några av de produkter vi har i sortimentet som är extra bra vid problem med mögel och mögellukt:

Fler produktförslag

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa