Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Luftrenare tar bort bakterier & virus

Bild: Virus och bakterier

En luftrenare bidrar till att spridning av smitta minskas då både virus och bakterier fångas upp, eller till och med oskadliggörs redan i luften*.

Minskad smittspridning på förskolor, skolor, arbetsplatser, i hemmet, i offentliga rum eller andra mötesplatser innebär inte bara ett minskat personligt lidande utan även en stor ekonomisk vinst för hela samhället. Sjukskrivningar minskar och effektiviteten på arbetsplatser och i klassrum ökar genom att man får mer energi när man arbetar i ett rum med ren luft.

Efter en hostning eller nysning kan vissa virus stanna kvar i luften i flera timmar. När ett virus har landat på en yta kan det överleva i ytterligare 24 timmar.

En luftrenare hemma gör att risken för spridning av influensa- och förkylningsvirus eller kräksjuka mellan familjemedlemmar minskas betydligt. Att luften dessutom renas från allergener och farliga partiklar är så klart extra bra.

LifeAir Luftrenare dödar influensavirus

LightAir-luftrenare oskadliggör 97% av virus i luften*

Karolinska Institutet har gjort forskningsstudier, inklusive djurförsök, avseende LightAir IonFlow-teknologins effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober. Studierna bevisar att tekniken effektivt reducerar viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 97 procent av virus redan i luften (virus upphör att vara smittsamma).
» Läs mer här

TV4 Nyheterna berättar om minskad sjukfrånvaro

Klicka här för att se nyhetsinslaget på TV4 där man berättar om förskolor i Göteborg som minskat sjukfrånvaron med 50% efter att man satt in AirRevival-luftrenare i sina lokaler.

Val av luftrenare

De flesta luftrenare i vårt sortiment tar hand om virus och bakterier, läs i beskrivningarna och specifikationerna på respektive luftrenarmodells funktioner och vilka partiklar de fångar upp. Vi länkar till några förslag på produkter nedan men har många fler i vår sortiment.

Har du frågor kring luftrening eller vilken produkt som passar dig bäst är du alltid välkommen att kontakta oss.

Några produktförslag

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa