Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Luftrenare tar bort bakterier & virus

Bild: Virus och bakterier

En luftrenare bidrar till att spridning av smitta minskas då både virus och bakterier fångas upp, eller till och med oskadliggörs redan i luften*.

Minskad smittspridning på förskolor, skolor, arbetsplatser, i hemmet, i offentliga rum eller andra mötesplatser innebär inte bara ett minskat personligt lidande utan även en stor ekonomisk vinst för hela samhället. Sjukskrivningar minskar och effektiviteten på arbetsplatser och i klassrum ökar genom att man får mer energi när man arbetar i ett rum med ren luft.

Efter en hostning eller nysning kan vissa virus stanna kvar i luften i flera timmar. När ett virus har landat på en yta kan det överleva i ytterligare 24 timmar.

En luftrenare hemma gör att risken för spridning av influensa- och förkylningsvirus eller kräksjuka mellan familjemedlemmar minskas betydligt. Att luften dessutom renas från allergener och farliga partiklar är så klart extra bra.

LifeAir Luftrenare dödar influensavirus

LightAir-luftrenare oskadliggör 97% av virus i luften*

Karolinska Institutet har gjort forskningsstudier, inklusive djurförsök, avseende LightAir IonFlow-teknologins effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober. Studierna bevisar att tekniken effektivt reducerar viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 97 procent av virus redan i luften (virus upphör att vara smittsamma).
» Läs mer här

TV4 Nyheterna berättar om minskad sjukfrånvaro

Klicka här för att se nyhetsinslaget på TV4 där man berättar om förskolor i Göteborg som minskat sjukfrånvaron med 50% efter att man satt in AirRevival-luftrenare i sina lokaler.

Val av luftrenare

De flesta luftrenare i vårt sortiment tar hand om virus och bakterier, läs i beskrivningarna och specifikationerna på respektive luftrenarmodells funktioner och vilka partiklar de fångar upp. Vi länkar till några förslag på produkter nedan men har många fler i vår sortiment.

Har du frågor kring luftrening eller vilken produkt som passar dig bäst är du alltid välkommen att kontakta oss.

Några produktförslag

Läs mer

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa