0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare mot sommarstugelukt

 

Bild: Torp

Är du en av de svenskar som upplever att sommarstugan luktar obehagligt när du anländer efter vintern? Finns det en speciell lukt i huset som det känns som att den försvinner när ni vädrar men som sedan ändå visar sig att den satt sig i kläderna och "följer med hem"? Sanningen är ofta att lukten inte försvinner av att man vädrar, det är snarare så att man vänjer sig vid den när man vistas i stugan. 

Ofta är stuglukten som vi förknippar med sommar- eller fritidshus en sammansättning av många olika lukter.

Stuglukten kan uppstå av gamla linoleummattor, gammalt golv, tjärpapp, gammalt isoleringsmaterial eller liknande. Den kan, förutom materialen i huset, även orsakas av luft som kommer upp från krypgrunden, eller så kan den bero på fuktproblem som gör att mögel, svamp och/eller bakterier växer obehindrat.

Sanering av ingrodda lukter

Vid kraftiga problem där lukter sitter fast i väggar, dynor, möbler, isolering och andra material kan man behöva köra en saneringsapparat några timmar/dygn för att bli av med lukten. Dessa maskiner är extremt kraftfulla och rengör möbler, mattor, textilier, tapeter etc på djupet med hjälp av ozon. Resultatet efter en sanering är bestående och behöver sällan upprepas.

Du kan hyra en saneringsmaskin veckovis av oss som du befinner dig i Stockholmsområdet.

Luftrenare mot problem med huslukter

Den luftrenare vi sålt allra mest av när det gäller stuglukter är BioZone Basic Unit som är liten, lättanvänd, effektiv och mycket prisvärd. 

 

Mer information om ozon och ozonrening 

Saneringsmaskinerna som vi säljer och hyr ut för lukt-, mögel- och kemikaliesanering utsöndrar ozon.

 

Ozon en giftig och starkt oxiderande förening bestående av tre syreatomer och har den kemiska beteckningen O³ (det vanliga syret vi andas har beteckningen O²).

 

Ozon är en sk. klimatgas som bildas naturligt via en fotokemisk process när UV strålning träffar vanligt syre i stratosfären. Ozon skyddar oss mot solens ultravioletta strålning och är därmed livsviktig för allt liv på jorden. 

 

Ozon bildas även vid markytan när t.ex. bilavgaser, kvävedioxider och flyktiga organiska ämnen reagerar med solljus.

 

Ozon i större koncentrationer är giftigt och skadligt för människor och andra levande organismer och kan ge allvarliga bestående men.

Irritation på slemhinnor, luftvägar och andningsorgan samt negativ påverkan på lungfunktionen särskilt hos astmatiker är kända symptom vid ozonexponering på människor.


På grund av ozonets höga toxicitet, så har WHO utfärdat riktlinjer över maximal daglig ozonexponering. Koncentrationer på 100µg/m³ under 8-timmarsperiod bör inte överstigas.

 

Ozon bryter ner och tar död på alla levande organismer med sina starkt oxiderande egenskaper. 

 

Ozonrenare för bostäder genererar en relativt låg koncentration av ozon men den är tillräckligt hög för att döda och neutralisera mögelsporer, bakterier och andra mindre organismer. Efter nedbrytnings- och oxidationsprocessen så försvinner även lukter eftersom mögelsporerna neutraliserats och dött.

Människor och djur ska absolut inte ska vistas i samma utrymme som ozonbehandlingen pågår.

 

Även växter bör avlägsnas från rummet där ozongeneratorn är igång.

 

På grund av ozonets starkt oxiderande egenskaper så kan ozongasen även bryta ner textilier, vissa metaller, plast, gummi och andra organiska material. Om du ska göra en ozonsanering är det alltså smart att flytta ut saker du är extra rädd om från rummet.

 

En ozonrenare tar främst bort lukten men inte orsaken till mögel- eller luktproblemen. Mögeltillväxten startar om och utvecklas på nytt efter avslutad ozonsanering. Därför är det väldigt viktig att man sanerar bort mögel och även tar bort källan till problemet. 

Genom att ventilera bort fukt, dålig unken luft, mögelsporer och andra luftföroreningar, som gör att så att mögeltillväxt kan uppstå, så minimerar du risken för att mögel får fotfäste. 

 

Ozongeneratorer skapar INTE frisk luft och ska inte förväxlas med luftrenare.

Vanliga luftrenare använder man för att rena luften från mögelsporer, rök, pollen, damm, virus, bakterier, allergener, avgaser och andra luftburna partiklar och gaser som kan vara skadliga för hälsan. Luftrenare med kolfilter tar även bort marknära ozon vilket kan behövas om man bor i biltäta områden.

Vi hjälper dig bli av med lukten

Vi kontaktas varje vecka av människor med luktproblem, och vi lyckas hjälpa de allra flesta. Många av luftrenarna i vårt sortiment tar bort lukter men de fungerar på lite olika sätt och använder olika tekniker. 

Vill du veta mer om vilken luftrenare som passar bäst i din miljö är du varmt välkommen att kontakta oss.

Produkter att använda vid luktproblem:

Rökning inomhus: 
Använd en luftrenare med kolfilter eller UV-ljus (fotoplasma) som t.ex Biozone Basic.
Matos, gaser, kemikalier etc: 
Använd en luftrenare med kolfilter.

Rökskador, mögel, husdjurslukter, lukt som sitter i möbler och materiel: 
Använd en saneringsmaskin några timmar eller dygn och underhåll sedan med en luftrenare med kolfilter eller UV-ljus efteråt om det behövs.

Vind, krypgrund, allmänna toaletter, soprum: 
Använd t.ex Biozone Aircare som använder fotoplasma för att kontinuerligt hålla mögel, virus, bakterier och lukter borta.