0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Luftrenare mot stuglukt

 

Bild: Torp

Är du en av de svenskar som upplever att sommarstugan luktar obehagligt när du anländer efter vintern? Finns det en speciell lukt i huset som det känns som att den försvinner när ni vädrar men som sedan ändå visar sig att den satt sig i kläderna och "följer med hem"? Sanningen är ofta att lukten inte försvinner av att man vädrar, det är snarare så att man vänjer sig vid den när man vistas i stugan. 

 

Ofta är stuglukten som vi förknippar med sommar- eller fritidshus en sammansättning av många olika lukter.

 

Stuglukten kan uppstå av gamla linoleummattor, gammalt golv, tjärpapp, gammalt isoleringsmaterial eller liknande. Den kan, förutom materialen i huset, även orsakas av luft som kommer upp från krypgrunden, eller så kan den bero på fuktproblem som gör att mögel, svamp och/eller bakterier växer obehindrat.

Bli av med lukten med luftrenare

Luftrenare som har kolfilter med granulat av aktivt kol är bra på att fånga lukter från både hus, matlagning, djur, rök m.m. Dessa ställer man i de rum som luktar och låter dom gå dygnet runt (när man är i stugan). Resultatet brukar kännas rätt snabbt och förutom att lukten försvinner så renas luften i rummet även från mögel, bakterier, virus, pollen, rök, damm och andra luftföroreningar när luftrenaren är igång vilket är bra för hälsan både på kort och lång sikt.

 

Luftrenare som använder UV-ljus är också väldigt effektiva mot just lukter. Man använder dessa i de rum som luktar och låter dom gå kontinuerligt eller några timmar i taget beroende på hur resultatet känns. Dessa luftrenare är relativt små och enkla att flytta från rum till rum eller att använda både hemma och i stugan när man är där. 

 

Om lukterna kommer tillbaka gång på gång när du besöker din stuga så kan du behöva göra en sanering för att bli av med luktproblemen.

Sanering av ingrodda lukter

Vid kraftiga problem där lukter sitter fast i väggar, dynor, möbler, isolering och andra material kan man behöva köra en saneringsapparat några timmar (eller några dygn) för att bli av med lukterna. Dessa maskiner är kraftfulla och rengör möbler, mattor, textilier, tapeter etc på djupet med hjälp av ozon. Resultatet efter en ozonsanering är bestående och behöver sällan upprepas. Läs mer om detta längre ner på sidan.

 

Du kan hyra en saneringsmaskin veckovis av oss som du befinner dig i Stockholmsområdet.

 

Läs mer om ozonsanering längre ner på sidan.

Förslag på luftrenare mot huslukt

Var noga med att välja en modell som har kapacitet att rena storleken på rummet där luftrenaren ska användas.

 

Information om ozon och ozonrening 

Saneringsmaskinerna som vi säljer och hyr ut för lukt-, mögel- och kemikaliesanering utsöndrar ozon.

 

Ozon en giftig och starkt oxiderande förening bestående av tre syreatomer och har den kemiska beteckningen O³ (det vanliga syret vi andas har beteckningen O²).

 

Ozon är en sk. klimatgas som bildas naturligt via en fotokemisk process när UV strålning träffar vanligt syre i stratosfären. Ozon skyddar oss mot solens ultravioletta strålning och är därmed livsviktig för allt liv på jorden. 

 

Ozon bildas även vid markytan när t.ex. bilavgaser, kvävedioxider och flyktiga organiska ämnen reagerar med solljus.

 

Ozon i större koncentrationer är giftigt och skadligt för människor och andra levande organismer och kan ge allvarliga bestående men.

Irritation på slemhinnor, luftvägar och andningsorgan samt negativ påverkan på lungfunktionen särskilt hos astmatiker är kända symptom vid ozonexponering på människor.


På grund av ozonets höga toxicitet, så har WHO utfärdat riktlinjer över maximal daglig ozonexponering. Koncentrationer på 100µg/m³ under 8-timmarsperiod bör inte överstigas.

 

Ozon bryter ner och tar död på levande organismer med sina starkt oxiderande egenskaper. Därför är det bland annat effektivt mot mögel.

 

Ozonrenare för bostäder genererar en relativt låg koncentration av ozon men den är tillräckligt hög för att döda och neutralisera mögelsporer, bakterier och andra mindre organismer. Efter nedbrytnings- och oxidationsprocessen så försvinner lukter.

Människor och djur ska absolut inte ska vistas i samma utrymme som ozonbehandlingen pågår.

 

Även växter bör avlägsnas från rummet där ozongeneratorn är igång.

 

På grund av ozonets starkt oxiderande egenskaper så kan ozongasen även bryta ner textilier, vissa metaller, plast, gummi och andra organiska material. Om du ska göra en ozonsanering är det alltså smart att flytta ut saker du är extra rädd om från rummet.

 

En ozonrenare tar bort lukter men inte orsaken till mögel- eller luktproblemen.

 

Mögeltillväxten startar om och utvecklas på nytt efter avslutad ozonsanering om man inte åtgärdat källan till mögelproblemen.

Ozongeneratorer skapar INTE frisk luft och ska inte förväxlas med andra typer av luftrenare.

Vanliga luftrenare använder man för att rena luften från mögelsporer, rök, pollen, damm, virus, bakterier, allergener, avgaser och andra luftburna partiklar och gaser.

 

Ozongeneratorer som används för sanering ska inte användas kontinuerligt.

 

Det finns luftrenare som använder små mängder ozon (genom att de använder UV-ljus) och som är säkra att använda kontinuerligt men vi rekommenderar inte att man använder sådan i väldigt små rum eftersom det då finns en liten risk att ozonhalten i rummet då blir för hög.


Saneringsmaskiner för borttagning av ingrodda lukter


 

Vi hjälper dig bli av med lukter

Vi kontaktas varje vecka av människor med luktproblem, och vi lyckas hjälpa de allra flesta. Många av luftrenarna i vårt sortiment tar bort lukter men de fungerar på lite olika sätt och använder olika tekniker. Vill du veta mer om vilken luftrenare som passar bäst för att åtgärda just ditt luktproblem är du varmt välkommen att kontakta oss.

Sammanfattning

Rökning inomhus:
Använd en luftrenare med kolfilter eller UV-ljus (fotoplasma) som t.ex Biozone Basic eller Ozoneair Purify.

Matos, gaser, kemikalier etc: 
Använd en luftrenare med kolfilter om att du vill kunna styra hur fort du blir av med problemen (högre fläktläge för snabbare rening) annars kan du välja en luftrenare med UV-ljus.

Rökskador, mögel, husdjurslukter, lukt som sitter i möbler och materiel: 
Använd en saneringsmaskin några timmar eller dygn och underhåll sedan med en luftrenare med kolfilter eller UV-ljus efteråt om det behövs.

Vind, krypgrund, allmänna toaletter, soprum: 
Använd t.ex Biozone Aircare som använder fotoplasma för att kontinuerligt hålla mögel, virus, bakterier och lukter borta.


Läs mer