0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Hur högt låter en luftrenare?

 

Ljud beskrivs i vetenskapliga termer som ”mekaniska vågor där ett oscillerande tryck överförs genom ett material, vätska eller gas, bestående av frekvenser inom intervallet för hörsel med en nivå som är tillräckligt stark för att höras, eller känslan av sådana vibrationer som stimulerar hörselorganen.”

För gemene man enklare översatt som ljudvågor, vanligtvis i luften, som sätter örats trumhinnor i svängning. 

Ordet decibel används ofta oförsiktigt, och kan betyda olika i olika sammanhang, från elektronik till ljudmätningar. När vi pratar ljud används som regel benämningarna dB(A) och dB(C). Varför då?

Människans öra är olika känsligt för olika ljudfrekvenser. De ljudnivåmätare som används när man mäter buller är konstruerade för att ta hänsyn till detta. Dessutom ändras vår förmåga att höra olika ljudfrekvenser när ljudet är väldigt högt.

Anpassningen av mätresultatet brukar kallas vägning, och anges som decibel A-vägt (normala ljudnivåer), och decibel C-vägt. Man brukar ange detta som dB(A) respektive dB(C).

I de allra flesta sammanhang används dB(A)- skalan (i detaljplaner, ljudnivåer i och från fordon, ljudnivån på kontor etc.).

Noll decibel (A) är vad som anses vara hörtröskeln för en fullt frisk, och fullt hörande person.

Ungefärliga ljudnivåer vid olika aktiviteter

I sovrummet på natten, 20-30 dB(A)

Eller i en tyst skog, är ljudnivån ca 20-30 dB(A). I skogen kan det vara vindens sus i trädtopparna, ljudet av fåglar på avstånd. I sovrummet kanske ett svagt sus av ventilationen. Ljudet från trafik utanför fönstret.

På bibliotek och kontor, 40 dB(A)

Bakgrundsljuden på ett genomsnittligt kontor eller bibliotek ligger i området 40 dB(A). Ljudet av skor, lågmält tal, tangentbordstryck osv. Ett samtal, vänner emellan, 60 dB(A) När två personer samtalar, lugnt och stilla, uppgår ljudnivån till ca 60 dB(A).

I bilen, 70 dB(A)

I en vanlig personbil ligger ljudnivån på omkring 70 dB(A). Ljudet består i huvudsak av vägljud, motorljud och vindljud.

Tung trafik, 80 dB(A)

Bredvid en tungt trafikerad väg når ljudnivån upp till 80 dB(A) en vanlig dag.

Plåtverkstad, 90 dB(A)

En plåtverkstad är en bullrig miljö. Stora plåtar vibrerar och låter. Slamrande verktyg används för att bearbeta metallen. Nibblare, saxar, stansar och pressar bidrar till den höga nivån, 90 dB(A). Hörselskydd rekommenderas. Fakta om ljud Fakta om ljud

Motorsåg, 100 dB(A)

Redan i plåtverkstaden är nivån så hög att man bör använda hörselkåpor. När man använder en motorsåg är detta ännu viktigare. 100 dB(A) är en hög ljudvolym. Samma värden gäller för en bergborrmaskin.

Rockkonsert, 110 dB(A)

På en konsert är 110 dB(A) en vanlig nivå som mycket nära tangerar den tillåtna. Socialstyrelsens absoluta gränsvärde för discotek och konserter (dit barn under tretton år inte har tillträde) är 100 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 115 dB(A) som maxvärde.

Smärtgränsen, 120 dB(A)

Den högsta nivå en människa kan uthärda under en längre period utan att drabbas av smärtor är 120 dB(A). Detta är en mycket hög ljudnivå.

Fyrverkerier, 130 dB(A)

Fascinerande att se på, men ljudnivån är mycket hög. I samband med fyrverkerier drabbas ibland husdjur som hundar och katter av stort obehag.

Startande Jetflygplan, 140 dB(A)

Ljudnivån bakom ett startande jetflygplan är mycket, mycket hög och kan spräcka trumhinnorna på en människa på kort tid.

Att tänka på när du väljer luftrenare

När du väljer en luftrenare bör du fundera på i vilket rum du ska ha den. Om du ska ha luftrenaren i sovrummet är det bra att välja en modell som är tyst så du inte blir störd när du ska sova. Luftrenare med fläkt och filter låter generellt högre än filterfria luftrenare. Exakt hur högt luftrenarna låter ser du i specifikationerna för respektive modell.

Produkttips - Tysta luftrenare

Texten om ljud på denna sida är hämtad från sajten https://www.sll.se