0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Rätt luftrenare för ditt rum

Välj rätt modell utifrån storleken på rummet

 

Det är viktigt att din luftrenare är dimensionerad för storleken på rummet där den ska användas. Om man har en för liten luftrenare i förhållande till rummets luftvolym blir luftreningen inte så bra. Det är oftast smartare att överdimensionera sin luftrenare än att välja en för liten.

En större luftrenare är oftast tystare och har längre livslängd än de små, lite billigare luftrenarna. I längden kan du alltså tjäna på att ha en större luftrenare än en mindre.

Om du ska använda luftrenaren i ett rum där många människor befinner sig samtidigt, som kontor, skolor etc. bör du välja luftrenare med extra hög kapacitet. Det behövs en rejäl luftrenare om man t.ex. vill minska smittspridning eftersom fler virus och bakterier alstras ju fler människor som befinner sig i rummet. Även andra luftföroreningar ökar med antalet personer som befinner sig i rummet.

Här nedanför presenterar vi luftrenare som är dimensionerade för olika storlekar på rum så att du enkelt kan välja en som passar dig.

I våra rekommendationer för filterluftrenare räknar vi med att luften i rummet ska kunna cirkuleras fem gånger varje timme enligt AHAMs rekommendationer. Vissa tillverkare anger andra rekommendationer i sina specifikationer.*


* Antalet gånger som tillverkarna anser vara tillräckligt för att rena luften i ett rum skiljer sig från 1-5 gånger per timme. Vi anser att fem gånger i timmen behövs för att slippa köra luftrenaren på högre fläktvarv som skapar oljud. Här kan du läsa mer om våra rekommendationer kring antal luftväxlingar (CADR) per timme.