Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Luftrenare som oskadliggör virus

Minskar smittspridning hemma, i skolan, på arbetsplatser och allmäna utrymmen och renar luften från luftföroreningar.

Vetenskapliga studier bevisar att LightAir luftrenare dödar virus

Karolinska Institutet har gjort forskningsstudier, inklusive djurförsök, på LightAir IonFlow-teknologins effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober.

Studierna bevisar att tekniken både reducerar viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 97% av luftburnavirus så de upphör att vara smittsamma. Djurförsök genomfördes och utan luftrenare blev tre av fyra djur smittade via luftburet virus från redan smittade djur. Med IonFlow-luftrenaren påslagen visade försöken att inget av djuren blev smittade.

Här kan du läsa mer om forskningsstudien:
» LightAir Scientific virus report, pressrelease (pdf)
» LightAir Virus Prevention, brochure (pdf)
» Forskningsrapporten/artikeln på Nature's webbsida

IonFlow-luftrenarna renar luften från alla typer av luftburna partiklar

  • LightAir IonFlow patenterade teknologi genererar miljarder elektroner per sekund och dessa omvandlas till negativa joner.
  • De negativa jonerna laddar partiklarna i luften såsom virus, bakterier, avgaser, pollen, mögel, allergener, fint damm mm negativt
  • När partiklarna har blivit negativt laddade attraheras de av den positivt laddade kollektorn på luftrenaren som fungerar ungefär som en stor magnet för partiklar
  • På LightAir IonFlow-luftrenarna behöver du inte byta filter, när kollektorn på luftrenaren blir smutsig av partiklar tvättar du bara av den under kranen

Läs mer och beställ din LightAir IonFlow luftrenare här

Hjälper luftrenare mot coronavirus?

Just nu får vi många frågor om luftrenare och coronavirus (Covid-19). Detta är ett nytt virus så det finns inga forskningsstudier på det än. Coronaviruset är mycket litet (cirka 10 nanometer), luftburet och liknar därmed andra virus som kan avlägsnas ur luften med hjälp av luftrenare. Naturligtvis kan ingen garantera att man inte blir smittad av coronavirus bara för att man använder luftrenare, men att luftrenare minskar antalet luftburna virus i det utrymmed där den används är bevisat och när virusmängden minskar sjunker även risken för smitta.


Den enda luftrenaren med vetenskapliga bevis

Den 7 år långa vetenskapliga virus-studien genomfördes av erkända forskare på  Karolinska Institutet, ett av världens främsta medicinska universitet, och har granskats och publicerats av världens mest citerade vetenskapliga publikation; Nature. 

Mer info om studien:


LightAir IonFlow's unika och innovativa teknologi genererar en mycket hög koncentration av negativa joner utan att producera ozon som en biprodukt.

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa