Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Luftrenare som oskadliggör virus

Minskar smittspridning hemma, i skolan, på arbetsplatser och allmäna utrymmen och renar luften från luftföroreningar.

Vetenskapliga studier bevisar att LightAir luftrenare dödar virus

Karolinska Institutet har gjort forskningsstudier, inklusive djurförsök, på LightAir IonFlow-teknologins effekt på smittsamma luftburna virus som influensa-, roto- och caliciavirus samt andra luftburna mikrober.

Studierna bevisar att tekniken både reducerar viruskoncentrationen i luften och oskadliggör 97% av luftburnavirus så de upphör att vara smittsamma. Djurförsök genomfördes och utan luftrenare blev tre av fyra djur smittade via luftburet virus från redan smittade djur. Med IonFlow-luftrenaren påslagen visade försöken att inget av djuren blev smittade.

Här kan du läsa mer om forskningsstudien:
» LightAir Scientific virus report, pressrelease (pdf)
» LightAir Virus Prevention, brochure (pdf)
» Forskningsrapporten/artikeln på Nature's webbsida

IonFlow-luftrenarna renar luften från alla typer av luftburna partiklar

  • LightAir IonFlow patenterade teknologi genererar miljarder elektroner per sekund och dessa omvandlas till negativa joner.
  • De negativa jonerna laddar partiklarna i luften såsom virus, bakterier, avgaser, pollen, mögel, allergener, fint damm mm negativt
  • När partiklarna har blivit negativt laddade attraheras de av den positivt laddade kollektorn på luftrenaren som fungerar ungefär som en stor magnet för partiklar
  • På LightAir IonFlow-luftrenarna behöver du inte byta filter, när kollektorn på luftrenaren blir smutsig av partiklar tvättar du bara av den under kranen

Läs mer och beställ din LightAir IonFlow luftrenare här


Den enda luftrenaren med vetenskapliga bevis

Den 7 år långa vetenskapliga studien genomfördes av erkända forskare på  Karolinska Institutet, ett av världens främsta medicinska universitet, och har granskats och publicerats av världens mest citerade vetenskapliga publikation; Nature

Mer info om studien:


Virus är extremt små partiklar, under PM0.05-0.003, och är därför nästan omöjliga att fånga med vanliga HEPA filterluftrenare.

LightAir IonFlow's unika och innovativa teknologi genererar en mycket hög koncentration av negativa joner utan att producera ozon som en biprodukt.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har testat ett antal av de marknadsledande luftrenarna inklusive LightAir IonFlow med avseende på deras förmåga att rena luften från små förbränningspartiklar. Testet verifierar att LightAir IonFlow effektivt renar luften och tar bort nästan alla luftburna partiklar. Den är faktiskt så effektiv att den kan mäta sig med en av de bästa HEPA-filter baserade luftrenarna på marknaden, men utan störande ljud, hög energikonsumtion och dyra filterbyten.

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa