Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Vilken luftrenare är bäst?

Svaret på den frågan är komplicerad då luftrenare fungerar på olika sätt och är olika bra till olika problem. Av den anledningen är det också svårt att helt lita på de bäst-i-test-artiklar som finns i tidningar och på nätet.

Alla luftrenare tar bort partiklar och gör att luften blir renare. Olika luftrenare renar dock luften olika snabbt, olika bra eller noggrant och med hjälp av lite olika tekniker.
På denna sida berättar vi mer om de olika sorterna av luftrenare som finns.

Luftrenare utan filter


Filterfria luftrenare använder jonisering, elektrostatisk rening och/eller fotokatalys (uv-ljus) för att rena luften från partiklar.

Filterfria luftrenare är mycket effektiva på att rena luften från de allra minsta partiklarna som är farligast för vår hälsa. De avlägsnar pollen och andra allergener, virus, bakterier, förbränningspartiklar från trafik, braskaminer, levande ljus, matlagning etc och vid "normala" luftproblem är reningseffekten fullt jämförbar med en filtermaskin. Luftrenare med filter är dock att rekommendera om du har problem med t.ex. kraftig rök, mycket lukter eller gaser.

Det finns filterfria luftrenare som renar luften med hjälp av ozon, de brukar kallas ozongenaratorer eller saneringsapparater. Dessa använder man vid tillfälliga problem som inrökta lägenheter, mögelangrepp etc och om man använder dessa ska man inte befinna sig i rummet när maskinen arbetar. Det kan du läsa mer om på den här länken.

Filterfria luftrenare är lätta att underhålla, billiga i drift, tysta och mycket effektiva på att rena luften. De kan dessutom rena luften från ännu mindre partiklar än vad som går att fånga i filter.

Klicka här för att se alla våra filterfria luftrenare

Luftrenare med filter


Dessa luftrenare driver luften genom olika filter med hjälp av fläktar. Hur stor mängd luft som dessa mekaniska luftrenare klarar av att rena beror på hur kraftig fläkten är, vilka filter man använder och hur stor filterytan är. Man väljer modell utifrån rummets storlek och filtrens förmåga att fånga upp olika typer av partiklar och/eller gaser.

Luftrenare med kolfilter behövs för att bli av med rök, lukter och gaser effektivt. Har du inte dessa problem räcker det oftast med sk. partikelfilter. Alla filterluftrenare fångar pollen, damm, mögel, bakterier, virus, allergener etc.

Det är viktigt att byta filtren kontinuerligt i dessa luftrenare. Köper du en filterluftrenare måste du räkna med en löpande kostnad för utbytesfilter.

Dessa specifikationer är bra att jämföra när du väljer luftrenare med filter:

Antal luftväxlingar per timme (de mest effektiva modellerna cirkulerar all luft i rummet upp till fem gånger varje timme) och CADR-värden (dvs den volym ren luft som framställs per minut)
Typ av filter (material, storlek på filterytan, mängden kol i kolfilter, hur ofta skall filtren bytas, HEPA-klass m.m.)
Ljudnivå
Energiförbrukning
Klicka här för att  se alla våra filter-luftrenare

"Bäst i Test"-undersökningar


Vilken luftrenare är Bäst i Test 2020?
Det finns många publicerade tester av luftrenare i tidningar och på nätet. Dessa tester omfattar aldrig alla luftrenare som finns på marknaden utan visarett urval av produkter som testföretaget eller beställaren av testet valt ut. Därför är en Bäst-i-test-utmärkelse inte alltid helt rättvis och säger inte alltid att den vinnande luftrenaren faktiskt är den allra bästa som går att finna.

Självklart är den luftrenare som vunnit förstaplatsen i en specifik test bäst i den aktuella undersökningen, men det säger inget om hur luftrenarens kapacitet skulle bedömts i en annan test, eller under andra förhållanden. Det kan finnas minst lika bra luftrenare på marknaden som inte ingick i testen.

För att välja bäst luftrenare för just dig, din familj, eller ditt företag behöver du titta på vilka förhållanden som gäller i just din miljö och vilka luftproblem du vill åtgärda (allergier, lukter, rök, virus, bakterier etc). Sedan kan du titta på tester där testmiljön liknar din för att hitta rätt modell. Att titta på specifikationerna för luftrenaren ger också mycket information om den fungerar för ditt behov.

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt produkt om du tycker det är svårt. Kontakta oss på telefon eller mejl när som helst.

Certifieringar av luftrenare

Det finns flera intresseorganisationer som arbetar med ämnen som relaterar till luftrenare. Några exempel är Asthma & Allergy Nordic (tidigare Astma- och Allergiförbundet), europeiska ECARF och American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI). Dessa organisationer har egna certifieringar av produkter.

Certifieringarna är bra men det är viktigt att känna till att de tillverkare som får sin produkt certifierad betalar för certifieringen som en typ av marknadsföring. Många mindre tillverkare har inte råd att betala för certifieringen men de kan ändå ha minst lika bra, eller kanske bättre, produkter.

En del organisationer väljer att avstå från att certifiera produkter som använder vissa tekniker. Detta innebär att många produkter på marknaden aldrig utvärderas eller syns i intresseföreningarnas listor hur bra produkterna än renar luften. 

För att avgöra om en certifiering är relevant vid ditt val av luftrenare är det viktigt att läsa den specifikation och information som finns om respektive certifiering. Om du inte vet om certifieringsspecifikationen överensstämmer med dina behov kanske inte certifieringen är relevant alls. 

Behöver du få råd och stöd i ditt val av luftrenare då hjälper vi dig gärna - hör bara av dig. Alla frågor är välkomna!p>

Dina sidor

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa