Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Vilken luftrenare är bäst?

Svaret på den frågan är komplicerad då olika luftrenare fungerar på olika sätt och är olika bra för att lösa olika problem som kan uppstå med vår inomhusluft.

"Det är alltid bättre att ha en luftrenare än att inte ha en"

Alla luftrenare tar bort partiklar och gör att luften blir renare och mer hälsosam än om du inte har någon luftrenare alls.

Olika luftrenare renar dock luften olika snabbt, olika bra/noggrannt och på olika sätt. På denna sida berättar vi mer om vilka sorters luftrenare det finns.

Bild: Rökning, björkpollen, husdjur, avgaser, virus, bakterier, rök från ljus tas bort av luftrenare

Filterfria luftrenare

Luftrenare utan filter använder jonisering, elektrostatisk rening och/eller fotokatalys (uv-ljus) för att rena luften.

Filterfria luftrenare är effektiva på att rena luften från de allra minsta partiklarna som är farligast för vår hälsa. De avlägsnar pollen och andra allergener, virus, bakterier, förbränningspartiklar från trafik, braskaminer, levande ljus, matlagning etc och vid "normala" luftproblem är reningseffekten fullt jämförbar med en filtermaskin. Luftrenare med filter är dock att rekommendera om du har svårare luftproblem såsom t.ex. kraftig rök, mycket lukter eller gaser.

Det finns även filterfria luftrenare som renar luften med hjälp av ozon, de brukar kallas ozongenaratorer eller saneringsapparater. Dessa använder man vid tillfälliga problem som inrökta lägenheter, mögelangrepp etc och det kan du läsa mer om på den här länken.

Filterfria luftrenare är lätta att underhålla, tysta och mycket effektiva. 

Luftrenare med filter

Dessa luftrenare driver luften genom olika sorters filter med hjälp av fläktar. Hur stor mängd luft som dessa mekaniska luftrenare klarar av att rena beror på hur kraftig fläkten är, vilka filtertyper man använder och hur stor fläkt som sitter i maskinen. Man man väljer modell främst utifrån rummets storlek och filtrets förmåga att fånga upp olika typer av partiklar eller gaser.

Luftrenare med kolfilter behövs vid problem med rök, lukter och gaser. Har du inte dessa problem räcker det oftast med sk. partikelfilter. De fångar upp pollen, damm, sporer, bakterier, allergener etc.

Det är mycket viktigt att byta filtren kontinuerligt i dessa luftrenare så väljer man en filteruftrenare måste du räkna med en löpande kostnad för utbytesfilter.

Dessa specifikationer är bra att jämföra när du väljer filterluftrenare:

  • Antal luftväxlingar per timme (de mest effektiva modellerna cirkulerar all luft i rummet upp till fem gånger varje timme)
  • CADR-värden (dvs den volym ren luft som framställs per minut)
  • Rätt dimension för rummets storlek
  • Typ av filter (material, storlek på filterytan, mängden kol i kolfilter, hur ofta skall filtren bytas, HEPA-klass m.m.)
  • Ljudnivå (extra viktigt om du ska ha den i sovrummet)
  • Energiförbrukning

"Bäst i Test"-undersökningar gjorda av tidningar, institut etc

Vilken luftrenare är Bäst i Test?

Det finns många publicerade tester av luftrenare. Några företag som gjort tester på luftrenare är bland annat Råd & Rön, Testfakta, Konsumentmagasinet, Smarto och bäst-i-test.se. Dessa tester är ofta gjorda på uppdrag av tillverkare eller leverantörer och omfattar aldrig ALLA luftrenare som finns på marknaden utan innehåller ett urval av likvärdiga produkter som testföretaget eller beställaren av testen valt ut. Därför är en Bäst-i-test-utmärkelse inte alltid helt rättvis och säger inte alltid att den vinnande luftrenaren är den allra bästa som går att finna på marknaden.

Självklart är den luftrenare som fått utmärkelsen i en specifik test bäst på just det som testats i den aktuella undersökningen, men det säger inget om hur luftrenarens kapacitet skulle bedömts i en annan test, eller under andra förhållanden än de som gällde för just den aktuella testen. Alltså kan det finnas minst lika bra luftrenare på marknaden som inte ingick i testen.

För att välja bäst luftrenare för just dig, din familj, eller ditt företag behöver du titta mer på vilka förhållanden som gäller i just din miljö och vilka luftproblem du vill åtgärda (allergier, lukter, rök, virus, bakterier etc). Sedan kan du jämföra de luftrenare som finns på marknaden som löser just ditt problem.

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt produkt för just dig och vi delar lite fler köpråd på denna länk.

Certifieringar av intresseorganisationer

Det finns flera intresseorganisationer som arbetar med ämnen som relaterar till luftrenare. Några exempel är svenska Astma- och Allergiförbundet, europeiska ECARF och American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI). Dessa organisationer har egna certifieringar av produkter.

Certifieringarna är bra men det är viktigt att veta att tillverkare som får sin produkt certifierad betalar för certifieringen som en typ av marknadsföring. Detta innebär att många tillverkare som inte har råd att betala för certifieringen ändå har minst lika bra produkter som de som nämns av det certifierande företaget.

En del organisationer väljer dessutom att avstå från att certifiera produkter som använder en teknik de inte tycker om eller anser sig vara bra, vare sig de fungerar eller ej. Detta innebär att många produkter inte ens utvärderas av det certifierande företaget och därmed aldrig syns i deras listningar hur bra de än renar luften. 

För att avgöra om en certifiering är relevant vid ditt val av luftrenare är det viktigt att läsa den specifikation och information som finns om respektive certifiering. Om du inte vet om certifieringsspecifikationen överensstämmer med de behov du har kanske inte certifieringen är relevant alls utan du kan titta på produkter med andra tekniker eller specifikationer. 

Behöver du få råd och stöd i ditt val av luftrenare då hjälper vi dig gärna - hör bara av dig. Alla frågor är välkomna!

Exempel på logotyper från bäst i test certifieringar


Produkttips för hemmet

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa