Loader
Luftrenare.se (Gilwig AB)
bookmark_border

Luftrenare på förskolor och skolor

Minskad smittspridning - bara en av fördelarna med luftrenare

Flera förskolor och skolor runt om i Sverige har redan upptäckt fördelarna med att ha luftrenare i sina lokaler. Se t.ex inslaget från TV4 längre ner på denna sida. Förutom att luftrenare renar luften från allergener, avgaser, mögelsporer, lukter, pollen och andra skadliga partiklar så tar de även hand om luftburna bakterier och virus. Detta ger friskare barn och färre sjukskrivningar hos personalen. Vi människor blir dessutom piggare och presterar bättre när vi befinner oss i en ren inomhusmiljö.

Bild: klassrum

Barn har är inte fullt utvecklade andningssystem och deras hjärtan slår mycket snabbare, de är mer aktiva och tar in mer luft per kroppsvikt och deras organ måste arbeta hårdare för att klara gifter och föroreningar.

Friskare personal och barn

Luftrenare är ett av de allra bästa friskvårdsalternativen man kan erbjuda sin personal eftersom den bidrar till en långsiktigt god hälsa. Luftrenare fångar upp, eller oskadligör, virus och bakterier och minskar därmed smittspridning samt minskar andra problem som är relaterade till dålig luft (allergier, astma, KOL etc). Detta resulterar i minskad sjukfrånvaro och en piggare, mer effektiv, personal.

Minskat städbehov och fräschare toaletter

Luftrenare minskar städbehovet när dammet minskas. Beroende på rummets storlek renas luften inom några timmar och fortsätter sedan renas kontinuerligt. Det finns luftrenare som passar olika typer av rum (sovsalar, lekrum, klassrum, kontor, verkstäder osv). Det finns även luftrenare som tar bort bakterier och lukter på toaletter så de hålls fräscha dygnet runt.

Piggare elever och personal

Människor som andas ren luft håller sig piggare. Partiklarna som vi andas in påverkar oss mer än man tror, det är inte bara bra tillförsel av syre via ventilationen som påverkar hur trötta vi blir under dagen. Forskning visar att vi presterar bättre om vi arbetar i ren, hälsosam luft.

Luften är fylld av partiklar som påverkar oss

Små partiklar, under 2,5 mikrometer (PM2,5) och ännu fler under 1,0 mikrometer, representerar ca 90% av alla partiklar i luften. Dessa är så små att vi inte ser dem med blotta ögat och de inhaleras djupt ner i lungorna och förs sedan ut i blodomloppet. Kroppen påverkas både på kort- och lång siktigt. Vi vet idag att små partiklar, från t.ex. dieselbilar och förbränning, är den största orsaken till hjärt-och kärlsjukdomar, olika cancerformer liksom en allvarligt bidragande faktor till förvärrade allergi- och astmareaktioner. Ett annat vanligt problem idag är sjuka hus med mögelproblem och/eller dålig ventilation.

Symptom vid förorenad inomhusluft

Exempel på kortsiktiga symptom vid dålig inomhusluft, som vi alla känner igen, är huvudvärk, trötthet, irriterade slemhinnor och svidande ögon. De flesta partiklar som finns i vår inomhusluft alstras av oss själva och tas därför inte om hand av ventilationssystemen som förser våra byggnader med luft utifrån. Därför behövs luftrenare i hem, kontor, lager, butiker, skolor och andra inomhusmiljöer. Dessa renar den luft som redan finns inne och fungerar som en förlängning till god ventliation.

Bra luftrenare...

  • eliminerar virus och bakterier
  • tar bort mögelsporer och mögellukt
  • tar bort hälsofarliga partiklar från trafik (diesel, avgaser, PM2.5, PM10 osv)
  • tar bort förbrännings- och rökpartiklar från cigaretter, cigarrer, värme- och doftljus, braskaminer etc.
  • eliminerar oangenäma lukter (sopor, parfymer, allmäna toaletter etc.)
  • tar bort partiklar som släpps från kemikalier från målarfärg, impregnering, kemtvätt, plaster, parfymer, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, flamskyddsmedel, elektronik, sprayer, lim osv.
  • hjälper vid luftvägsproblem som allergier, astma, KOL osv.

AirRevival luftrenare minskade sjukfrånvaron på förskola med 50%

Klicka på videon för att se inslaget från TV4 Nyheterna som handlar om att sjukfrånvaron bland barnen på en förskola i Göteborg minskade med 50% efter att man satte in AirRevival-luftrenare i lokalerna.

Vill du läsa mer om dessa produkter? Klicka här »


Bild: Barn som leker bredvid en LifeAir-luftrenare

LifeAir's filterfria luftrenare oskadliggör virus redan i luften

LifeAir IonFlow luftrenare är ett bra skydd mot influensa, förkylningar, kräksjuka och andra infektioner orsakade av luftburna virus och bakterier.
*En sju år lång forskningsstudie på Karolinska Institutet bevisar att dessa luftrenare oskadliggör 97% av virus redan i luften och effektivt minskar spridningen av infektioner.
Läs mer här »

Bild: Camfil City S och City M luftrenare

Highend-luftrenare från Camfil

Camfil's patenterade luftrenare är utrustade med marknadens mest effektiva HEPA-filtrering. Camfils luftrenare är designade för skolor, bostäder, kontor, sjukhus etc. De är även certifierade av Astma- och allergiförbundet och ECARF.
Läs mer här »


Fler produktförslag för skolor


Bild: Skolbarn

Skräddarsydd offert för din skola

Är du intresserad av mer information om vad luftrenare kan göra för er inomhusmiljö så berättar vi gärna mer om vilka produkter som finns och hur de fungerar - självklart utan köptvång! Vi kan även låna ut produkter för test och erbjuder leasing av de flesta luftrenare i vårt sortiment.

Vi har sålt luftrenare till företag och privatpersoner sedan 2008. Vårt kontor ligger i Sollentuna utanför Stockholm men vi levererar produkter över hela landet. Vi hjälper er att hitta den bästa lösningen för just er skola. Tveka inte att höra av dig om du har frågor om luftrening!

Arrow up

Varukorg

Total 0kr

Kassa