0 Varukorg
Inköpslista
0 Varukorg

 

Luftrenare på förskolor och skolor

Minskad smittspridning - bara en av fördelarna med luftrenare

Flera förskolor och skolor runt om i Sverige har redan upptäckt fördelarna med att ha luftrenare i sina lokaler. Se t.ex inslaget från TV4 och artikeln från Enköpings Posten längre ner på denna sida. Förutom att luftrenare renar luften från allergener, avgaser, mögelsporer, lukter, pollen och andra partiklar som är dåliga för människors hälsa så tar de även bort luftburna bakterier och virus. Detta ger friskare barn och färre sjukskrivningar hos personalen. Vi människor blir dessutom piggare och presterar bättre när vi befinner oss i en ren inomhusmiljö.

Luften är fylld av partiklar som påverkar oss

Små partiklar, under 2,5 mikrometer (PM2,5) och ännu fler under 1,0 mikrometer, representerar ca 90% av alla partiklar i luften. Dessa är så små att vi inte ser dem med blotta ögat och de inhaleras djupt ner i lungorna och förs sedan ut i blodomloppet. Kroppen påverkas både på kort- och lång siktigt. Vi vet idag att små partiklar, från t.ex. dieselbilar och förbränning, är den största orsaken till hjärt-och kärlsjukdomar, olika cancerformer liksom en allvarligt bidragande faktor till förvärrade allergi- och astmareaktioner. Ett annat vanligt problem idag är sjuka hus med mögelproblem och/eller dålig ventilation.

Bra luftrenare...

  • eliminerar virus och bakterier
  • tar bort mögelsporer och mögellukt
  • tar bort hälsofarliga partiklar från trafik (diesel, avgaser, PM2.5, PM10 osv)
  • tar bort förbrännings- och rökpartiklar från cigaretter, cigarrer, värme- och doftljus, braskaminer etc.
  • eliminerar oangenäma lukter (sopor, parfymer, allmäna toaletter etc.)
  • tar bort partiklar som släpps från kemikalier från målarfärg, impregnering, kemtvätt, plaster, parfymer, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, flamskyddsmedel, elektronik, sprayer, lim osv.
  • hjälper vid luftvägsproblem som allergier, astma, KOL m.m.
Bild: Barn som leker bredvid en LifeAir-luftrenare

LightAir's filterfria luftrenare oskadliggör virus redan i luften

LightAir IonFlow luftrenare är ett bra skydd för barn och vuxna mot influensa, förkylningar, kräksjuka och andra infektioner orsakade av luftburna virus och bakterier.
*En sju år lång forskningsstudie på Karolinska Institutet bevisar att dessa luftrenare oskadliggör 97% av virus i luften och effektivt minskar spridningen av infektioner.
Läs mer om studien här »

Bild: Camfil City S och City M luftrenare

Highend-luftrenare från Camfil

Camfil's patenterade luftrenare är utrustade med marknadens mest effektiva HEPA-filtrering. Camfils luftrenare är designade för skolor, bostäder, kontor, sjukhus etc. De är även certifierade av Astma- och allergiförbundet och ECARF.
Läs mer här »

19% lägre sjukfrånvaro på förskola i Enköping

Albion Nordic AB placerade ut luftrenare vid Enögla förskola hösten 2018. Man placerade ut luftrenare på hälften av avdelningarna och personalen noterade sedan antalet sjukfrånvarodagar vid såväl de avdelningar med luftrenare som de utan. Testets syfte var att utreda om luftrenare kan sänka sjukfrånvaron.

» Klicka här för att läsa tidningsartikeln om testen

Artikel i Enköpings Posten Mars 2019 om minskad sjukfrånvaro på förskola
Coway Storm AP-1516D luftrenare

Testresultat och beskrivning

Testet visade att det var 19,05 % lägre sjukfrånvaro på avdelningar med luftrenare, jämfört med avdelningar utan.

För testen användes luftrenare av modellen Coway Storm 1516D

» Klicka här för att läsa hela testbeskrivningen från Albion Nordic AB
» Klicka här för att läsa pressmeddelandet från Albion Noric AB