0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Certifieringar, tester och godkännanden av luftrenare

 

Det finns flera organisationer runt om i världen som intresserar sig för och luftrenare och relaterade ämnen.

 

Några exempel är Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark, europeiska ECARF, engelska British Allergy Foundation, amerikanska AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) och American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI).

 

Flera av dessa organisationer har egna certifieringar och rekommendationer av produkter. Det är bra, men som konsument är det viktigt att känna till att långt ifrån alla luftrenare testas och att det ofta är tillverkarna själva som initierar, och betalar dyra årsavgifter till organisationerna, för att få certifieringen.

Luftrenare utan certifiering kan vara minst lika bra, och ibland till och med bättre, än de produkter som rekommenderas av de olika intresseorganisationerna. Många luftrenare saknar certifieringsstämpel av den enkla anledningen att tillverkaren inte har råd eller har valt att inte köpa märkningen.

 

För att avgöra om en rekommenderad luftrenare är rätt för dig är det viktigt att läsa den information som finns om testingen och certifieringen som den genomgått. Du kan läsa mer om de olika organisationernas certifieringsprogram nedan.

 

Och om du har några frågor eller funderingar kring detta är du alltid välkommen att ringa eller mejla oss, vi svarar gärna på dina frågor.

Asthma Allergy Nordic

(Astma- och Allergiförbundet)

Den nordiska rekommendationen av produkter är tänkt som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. 

Asthma Allergy Nordic rekommenderar att luftrenare cirkulerar luften i rummet två gånger per timme (de har alltså lägre krav än AHAMs rekommendation på fem gånger per timme).

Bra att känna till:
Certifieringen från Asthma Allergy Nordic köps av tillverkarna. Certifiering och test kostar väldigt mycket (testning från 20.000 kr och certifiering mellan 15.000-550.000 kr per år och land där produkten säljs) och därför har tillverkarna sällan råd att certifiera alla produkter. Mindre tillverkare har sällan råd att köpa dessa certifieringar alls. AANs rekommendationer omfattar dessutom enbart luftrenare med filterteknik. De testar inte luftrenare som använder jonisering, elektrostatisk luftrening, UV-ljus eller andra reningstekniker.

AHAM

(The Association of Home Appliance Manufacturers)

Clean Air Delivery Rate (CADR) är en etablerad standard för luftrenare utfärdad av den oberoende organisationen AHAM i USA.

AHAM mäter luftrenarnas CADR*, vilka certifieras och verifieras av ett oberoende laboratorium, för att försäkra konsumenter om att luftrenaren presterar enligt tillverkarens specifikationer. AHAM rekommenderar fem luftombyten i timmen.

Bra att känna till:
För att erhålla en AHAM-certifiering betalar vanligtvis företaget eller tillverkaren för processen.

*CADR är ett mått på luftrenarens effektivitet baserat på rumsytan och den volym ren luft som produceras per minut. Måttet visar hur bra damm, pollen och rök (de tre vanligaste luftföroreningarna inomhus) renas från luften av luftrenaren.

ECARF Seal of Quality

ECARF Quality Seal är en godkännandestämpel som är avsedd att underlätta valet av produkter och tjänster som är lämpliga för allergiska konsumenter.

En oberoende rådgivande panel med 15 ledande internationella forskare och tekniker har utvecklat de kriterier ECARF använder för att utvärdera olika produkter. De har bestämda värden och kriterier för produkterna som ska säkerställa att en allergisk reaktion inte ska utlösas. Kriterierna uppdateras regelbundet för att återspegla de senaste vetenskapliga resultaten.

En produkt får märkningen när det kan bevisas, genom externa granskningar eller studier, att kriterierna har uppfyllts.

Bra att känna till:
Certifieringen köps av tillverkaren och gäller i två år.

British Allergy Foundation Seal of Approval

Allergy UK är en brittisk organisation som ägnar sig åt att hjälpa vuxna och barn med allergier. Välgörenhetsorganisationen grundades 1991 som British Allergy Foundation, och 2002 blev välgörenhetens operativa namn Allergy UK.

Allergy UK godkänner vissa produkter som begränsar eller tar bort höga nivåer av allergener och ger dem då sin godkännandestämpel. Detta är ett globalt erkänt produktgodkännande.

Bra att känna till:
Certifieringen köps av tillverkaren och gäller i ett år.

Quiet Mark

Quiet Mark är en global certifiering som tilldelas produkter som uppfyller specifika ljudnivåstandarder och främjar tystare miljöer. 

Genom vetenskapliga, oberoende tester och bedömningar identifierar Quiet Mark de tystaste produkterna i olika produktkategorier.

Certifieringen grundades av den brittiska organisationen Noise Abatement Society och strävar efter att öka medvetenheten om ljudnivåer och uppmuntra till utveckling av tystare produkter.

Quiet Mark guidar konsumenter och företag mot produkter som är utformade för att minimera buller och främja en lugnare och mer bekväm livsstil. Quiet Mark ger tillförlitlig och oberoende information om ljudet som en produkt avger och godkänd prestanda för brusreducering.

Bra att känna till:
För att erhålla en Quiet Mark-certifiering måste företaget eller tillverkaren som producerar produkten betala för certifieringsprocessen.

 

Energy Star

Energy Star är en certifiering och ett program som utvecklats av Environmental Protection Agency (EPA) i samarbete med United States Department of Energy (DOE) i USA.

Syftet med Energy Star är att identifiera och främja energieffektiva produkter och metoder för att minska energiförbrukningen och därmed minska utsläppen av växthusgaser.

Produkter som uppfyller strikta energieffektivitetskriterier fastställda av EPA kan erhålla Energy Star-certifieringen.

Programmet har blivit internationellt erkänt och har implementerats i flera länder över hela världen för att främja hållbar energianvändning och minska den negativa miljöpåverkan.

Luftrenare för rum som har fått ENERGY STAR-certifiering är 40% mer energieffektiva än standardmodeller.

För att mäta energieffektiviteten för luftrenare använder ENERGY STAR-programmet en specifikation som tar hänsyn till förhållandet mellan Clean Air Delivery Rate (CADR) och energiförbrukningen i watt. Detta förhållande ger en indikation på hur effektivt luftrenaren levererar ren luft i förhållande till den energi den förbrukar.

Bra att känna till:
Kostnaden för att få en Energy Star-certifiering bärs vanligtvis av företaget eller tillverkaren som producerar produkten.

EMC

Elektromagnetisk kompatibilitet

Elsäkerhetsverket har i uppdrag att arbeta för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är ett krav reglerat med lagar, förordningar och föreskrifter.

EMC avser förmågan hos elektroniska och elektriska system att fungera korrekt i närvaro av elektromagnetiska fält och samtidigt inte själva generera störningar som påverkar andra system. 

För att uppfylla EMC-krav genomgår elektroniska produkter och system tester och certifieringar för att säkerställa att de inte stör varandra och att de kan fungera pålitligt i sina avsedda miljöer. EMC-normer och standarder fastställs av olika organisationer, och företag måste överensstämma med dessa för att få produkterna godkända och säljas på marknaden utan att orsaka störningar eller störas av andra enheter.

 

EMC logo

Fler artiklar och tips