0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Certifieringar för luftrenare

 

Det finns flera intresseorganisationer som arbetar med ämnen som relaterar till luftrenare. Några exempel är Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark, europeiska ECARF, engelska British Allergy Foundation och American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI).

Flera av dessa organisationer har egna certifieringar av produkter. Som konsument är det viktigt att veta att långt ifrån alla luftrenare testas av dessa företag och att de tillverkare som får sin produkt certifierad betalar för certifieringen. Produkter utan certifiering kan alltså vara minst lika bra som de produkter nämns av det certifierande företaget.

För att avgöra om en certifiering är relevant vid ditt val av luftrenare är det viktigt att läsa den information som finns om respektive certifiering. Om certifieringsspecifikationen inte överensstämmer med de behov du har bör du så klart titta på produkter med andra tekniker och specifikationer.

Asthma Allergy Nordic-märkning

Astma- och Allergiförbundet

Den nordiska rekommendationen av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt.Astma- och Allergiförbundet logotyp (svalan) Asthma Allergy Nordic-märkningen har ersatt Svalan-märkningen.

Värt att notera: Astma- och Allergiförbundets granskning och rekommendation av luftrenare gäller enbart luftrenare som omsätter luften och där avskiljning av partiklar sker kontrollerat i någon form av filter. De testar inte maskiner som använder jonisering, ektrostatisk luftrening mm.

British Allergy Foundation Seal of Approval

Established in 1995, Allergy UK's Seal of Approval™ is a globally recognised product endorsement.

This Seal of Approval is an endorsement of products which have been independently scientifically tested and proven to reduce or remove allergens from the indoor environment.

It is also an endorsement for products which do not contain allergens likely to cause a reaction and have been independently clinically tested and assessed as more suitable for people affected by allergy.

Read more - www.allergyresearch.co.uk

ECARF Seal of Quality

The products and services we certify have been fully adapted to the needs of allergy sufferers. An independent advisory panel of 15 leading international scientists and technicians has developed the criteria we use to evaluate different product groups, such as creams, vacuum cleaners and hotels. They include threshold values and exclusion criteria that make an allergic reaction very unlikely. The criteria are regularly updated to reflect the latest scientific findings. A product receives the Seal when it can be proved through external audits (e.g. a TÜV audit) or studies that the criteria have been fulfilled.

More information about the seal can be found at www.ecarf-institute.org/en/seal

Energy Star logo

ENERGY STAR

ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment. EPA ensures that each product that earns the label is independently certified to deliver the quality, performance, and savings that consumers have come to expect. 

ENERGY STAR certified room air purifiers are 40% more energy-efficient than standard models.

The ENERGY STAR specification for room air purifiers measures energy efficiency by using a Clean Air Delivery Rate-to-Watt ratio. Clean Air Delivery Rate (CADR) is a measure of the amount of contaminant-free air delivered by the room air purifier.

More information: www.energystar.gov

EMC logo

EMC

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Elektromagnetisk kompatibilitet, eller EMC, kan man även kalla elektromagnetisk förenlighet. Det är alltså frågan om samexistens, det ska vara möjligt att använda elektrisk utrustning tillsammans. Utrustning kan vara apparater eller fasta installationer.

EMC är ett tillstånd där olika utrustningar kan fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt, störa varandra. Det är ett kvalitetsbegrepp precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav man ställer på en produkt. Elektromagnetisk kompatibilitet är också ett krav reglerat med lag, förordning och föreskrift.

Mer information om detta finns på www.elsakerhetsverket.se

AHAM logo

AHAM

The Association of Home Appliance Manufacturers

Since 1967, AHAM has tested products using an independent laboratory and reported the results in a searchable directory.

Testing through AHAM is not a market requirement. However, manufacturers who voluntarily join AHAM’s Verification Programs demonstrate a high level of commitment to earning and keeping consumers’ trust.

That’s because products verified through AHAM’s program provide consumer assurance that the products will perform according to manufacturers’ stated product claims.

More information, see this page www.ahamverifide.org/about-air-cleaners/ or this search archive page with all certified products.

Läs mer