0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Certifieringar av luftrenare

 


Det finns flera intresseorganisationer som arbetar med ämnen som relaterar till luftrenare. Några exempel är Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark, europeiska ECARF, engelska British Allergy Foundation, amerikanska Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) och American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI).

Flera av dessa organisationer har egna certifieringar av produkter. Som konsument är det viktigt att veta att långt ifrån alla luftrenare testas av dessa företag och att de tillverkare som får sin produkt certifierad betalar för certifieringen. Produkter utan certifiering kan alltså vara minst lika bra som de produkter nämns av det certifierande företaget.

För att avgöra om en certifiering är relevant vid ditt val av luftrenare är det viktigt att läsa den information som finns om respektive certifiering. Om certifieringsspecifikationen inte överensstämmer med de behov du har eller din miljö bör du titta på produkter med andra tekniker och specifikationer.

Om du har funderingar kring detta är du alltid välkommen att ringa (0707220050) eller mejla oss, vi svarar gärna på dina frågor!

Asthma Allergy Nordic

(Astma- och Allergiförbundet)

Den nordiska rekommendationen av produkter är tänkt som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Asthma Allergy Nordic-märket har ersatt Svalan.

Asthma Allergy Nordic rekommenderar att luftrenare cirkulerar luften i rummet två gånger per timme (det är alltså en lägre rekommendation än AHAMs rekommendation på fem gånger per timme).

Viktigt att känna till:
Certifieringen från Asthma Allergy Nordic köps av tillverkarna. Certifieringarna kostar väldigt mycket och därför har tillverkarna sällan råd att certifiera alla produkter. Mindre tillverkare sällan har råd att köpa dessa certifieringar alls. AANs rekommendationer omfattar enbart luftrenare med filterteknik. De testar inte luftrenare som använder jonisering, elektrostatisk luftrening, UV-ljus eller andra reningstekniker över huvud taget.

AHAM

(The Association of Home Appliance Manufacturers)

Clean Air Delivery Rate (CADR) är en etablerad standard för luftrenare utfärdad av den oberoende organisationen AHAM i USA.

AHAM mäter luftrenarnas CADR, vilka certifieras och verifieras av ett oberoende laboratorium, för att försäkra konsumenter om att luftrenaren presterar enligt tillverkarens specifikationer. AHAM rekommenderar fem luftombyten i timmen.

CADR är ett mått på luftrenarens effektivitet baserat på rumsytan och den volym ren luft som produceras per minut. Måttet visar hur bra damm, pollen och rök (de tre vanligaste luftföroreningarna inomhus) renas från luften av luftrenaren.

ECARF Seal of Quality

ECARF Quality Seal är ett godkännandestämpel som är avsett att underlätta valet av produkter och tjänster som är lämpliga för allergiska konsumenter.

En oberoende rådgivande panel med 15 ledande internationella forskare och tekniker har utvecklat de kriterier ECARF använder för att utvärdera olika produkter. De har bestämda värden och kriterier för produkterna som ska säkerställa att en allergisk reaktion inte ska utlösas. Kriterierna uppdateras regelbundet för att återspegla de senaste vetenskapliga resultaten.

En produkt får märkningen när det kan bevisas, genom externa granskningar eller studier, att kriterierna har uppfyllts.

Certifieringen köps av tillverkaren och gäller i två år.

British Allergy Foundation Seal of Approval

Allergy UK är en brittisk organisation som ägnar sig åt att hjälpa vuxna och barn med allergier. Välgörenhetsorganisationen grundades 1991 som British Allergy Foundation, och 2002 blev välgörenhetens operativa namn Allergy UK.

Allergy UK godkänner vissa produkter som begränsar eller tar bort höga nivåer av allergener och ger dem då sin godkännandestämpel. Detta är ett globalt erkänt produktgodkännande.

Certifieringen köps av tillverkaren och gäller i ett år.

Quiet Mark

Quiet Mark är det oberoende globala certifieringsprogrammet som är associerat med välgörenhetsstiftelsen UK Noise Abatement Society.

Genom vetenskaplig testning och bedömning identifierar Quiet Mark de tystaste produkterna i flera kategorier som spänner över många sektorer, inklusive: hushållsapparater och teknik, byggmaterial och kommersiella produkter.

Quiet Mark-certifiering är det unika konsument- och handelsmärket för godkännande. Den ger tillförlitlig och oberoende information om ljudet som en produkt avger och godkänd prestanda för brusreducering före köp med det primära fokuset att förbättra hälsa och välbefinnande.

 

Energy Star

ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment. EPA ensures that each product that earns the label is independently certified to deliver the quality, performance, and savings that consumers have come to expect. 

ENERGY STAR certified room air purifiers are 40% more energy-efficient than standard models.

The ENERGY STAR specification for room air purifiers measures energy efficiency by using a Clean Air Delivery Rate-to-Watt ratio. Clean Air Delivery Rate (CADR) is a measure of the amount of contaminant-free air delivered by the room air purifier.

EMC

Elektromagnetisk kompatibilitet

Elsäkerhetsverket har i uppdrag att arbeta för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. EMC, eller elektromagnetisk kompatibilitet, kan förklaras som ett tillstånd där olika elektriska produkter och elinstallationer kan fungera tillsammans utan att störa varandra.

Utrustning kan vara fristående apparater eller fasta installationer.

Elektromagnetisk kompatibilitet är ett krav reglerat med lagar, förordningar och föreskrifter.

EMC logo

Mer info