0 Varukorg
Favoriter
0 Varukorg

 

Certifiering av luftrenare

 


Det finns flera intresseorganisationer som arbetar med ämnen som relaterar till luftrenare. Några exempel är Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark, europeiska ECARF, engelska British Allergy Foundation, amerikanska Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) och American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI).

Flera av dessa organisationer har egna certifieringar av produkter. Som konsument är det viktigt att veta att långt ifrån alla luftrenare testas av dessa företag och att de tillverkare som får sin produkt certifierad betalar för certifieringen. Produkter utan certifiering kan alltså vara minst lika bra som de produkter nämns av det certifierande företaget.

För att avgöra om en certifiering är relevant vid ditt val av luftrenare är det viktigt att läsa den information som finns om respektive certifiering. Om certifieringsspecifikationen inte överensstämmer med de behov du har bör du så klart titta på produkter med andra tekniker och specifikationer.

Om du har funderingar kring detta är du alltid välkommen att ringa eller mejla oss, vi svarar gärna på dina frågor!

Asthma Allergy Nordic

(Astma- och Allergiförbundet)

Den nordiska rekommendationen av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Asthma Allergy Nordic-märkningen har ersatt Svalan-märkningen.

Värt att notera: Astma- och Allergiförbundets granskning och rekommendationer av luftrenare omfattar enbart luftrenare med filter. De testar inte luftrenare som använder jonisering, elektrostatisk luftrening, UV-ljus eller andra tekniker.

British Allergy Foundation Seal of Approval

Established in 1995, Allergy UK's Seal of Approval™ is a globally recognised product endorsement.

This Seal of Approval is an endorsement of products which have been independently scientifically tested and proven to reduce or remove allergens from the indoor environment.

It is also an endorsement for products which do not contain allergens likely to cause a reaction and have been independently clinically tested and assessed as more suitable for people affected by allergy.

ECARF Seal of Quality

The products and services we certify have been fully adapted to the needs of allergy sufferers. An independent advisory panel of 15 leading international scientists and technicians has developed the criteria we use to evaluate different product groups, such as creams, vacuum cleaners and hotels. They include threshold values and exclusion criteria that make an allergic reaction very unlikely. The criteria are regularly updated to reflect the latest scientific findings. A product receives the Seal when it can be proved through external audits (e.g. a TÜV audit) or studies that the criteria have been fulfilled.

Energy Star

ENERGY STAR is the simple choice for energy efficiency, making it easy for consumers and businesses to purchase products that save them money and protect the environment. EPA ensures that each product that earns the label is independently certified to deliver the quality, performance, and savings that consumers have come to expect. 

ENERGY STAR certified room air purifiers are 40% more energy-efficient than standard models.

The ENERGY STAR specification for room air purifiers measures energy efficiency by using a Clean Air Delivery Rate-to-Watt ratio. Clean Air Delivery Rate (CADR) is a measure of the amount of contaminant-free air delivered by the room air purifier.

Quiet Mark

Quiet Mark är det oberoende globala certifieringsprogrammet som är associerat med välgörenhetsstiftelsen UK Noise Abatement Society.

Genom vetenskaplig testning och bedömning identifierar Quiet Mark de tystaste produkterna i flera kategorier som spänner över många sektorer, inklusive: hushållsapparater och teknik, byggmaterial och kommersiella produkter.

Quiet Mark-certifiering är det unika konsument- och handelsmärket för godkännande. Den ger tillförlitlig och oberoende information om ljudet som en produkt avger och godkänd prestanda för brusreducering före köp med det primära fokuset att förbättra hälsa och välbefinnande.

 

AHAM

The Association of Home Appliance Manufacturers

CADR (Clean Air Delivery Rate) är en etablerad standard för luftrenare utfärdad av den oberoende organisationen AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers) i USA.

AHAM använder CADR, som certifieras och verifieras av ett oberoende laboratorium, för att försäkra konsumenterna om att luftrenare presterar enligt tillverkarens specifikationer.

CADR är ett mått på luftrenarens effektivitet baserat på rumsytan och den volym ren luft som produceras per minut. Måttet visar hur väl damm, pollen och rök, de tre vanligaste luftföroreningarna inomhus, renas från luften.

EMC

Elektromagnetisk kompatibilitet

Elektromagnetisk kompatibilitet, eller EMC, kan man även kalla elektromagnetisk förenlighet. Det är alltså frågan om samexistens, det ska vara möjligt att använda elektrisk utrustning tillsammans. Utrustning kan vara apparater eller fasta installationer.

EMC är ett tillstånd där olika utrustningar kan fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt, störa varandra. Det är ett kvalitetsbegrepp precis som driftsäkerhet, prestanda eller andra krav man ställer på en produkt. Elektromagnetisk kompatibilitet är också ett krav reglerat med lag, förordning och föreskrift.

EMC logo

Mer info om luftrenare